Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1545

V Bruseli 20. októbra 2009

EÚ je pripravená na bezdrôtové širokopásmové pripojenie na frekvenciách GSM

V Úradnom vestníku EÚ boli dnes uverejnené nové opatrenia, vďaka ktorým môžu telefóny 3G využívať frekvencie GSM. Otvorili tak cestu novej generácii mobilných služieb v Európe, čím nadviazali na dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou ministrov z júla ( IP/09/1192 ), cieľom ktorej je modernizovať európske právne predpisy (smernicu o GSM) o využívaní rádiového spektra potrebného na účely poskytovania mobilných služieb. Nové európske opatrenia posilnia hospodársku súťaž na európskom telekomunikačnom trhu a okrem dnešných služieb GSM uľahčia operátorom aj poskytovanie rýchlejších, celoeurópskych služieb, ako je napríklad mobilný internet. Takisto podporia zavedenie bezdrôtových širokopásmových služieb, ktoré predstavujú jednu z hnacích síl hospodárskej obnovy EÚ.

V súčasnej náročnej ekonomickej situácii, tvorcovia politiky dnes vyjadrili európskemu odvetviu mobilných telekomunikácií jednoznačnú podporu. Dnes uverejnené nové pravidlá EÚ umožnia opätovné rozdelenie rádiového spektra v pásme GSM pre nové mobilné služby, posilnia hospodársku súťaž a odvetvie mobilných telekomunikácií vďaka nim ušetrí až 1,6 miliardy EUR kapitálových nákladov,“ uviedla komisárka EÚ pre oblasť telekomunikácií Viviane Redingová. „Aj vďaka takýmto rozhodnutiam si bude Európa schopná udržať svoju konkurenčnú výhodu v oblasti bezdrôtových služieb.“

Nové pravidlá EÚ sú jedným z výsledkov úsilia Európskej komisie ponúknuť viac možností využitia spektra, pokiaľ ide o bezdrôtové komunikácie. Dnešné opatrenia otvárajú pásmo rádiového spektra GSM modernejším prostriedkom bezdrôtovej komunikácie. V Úradnom vestníku Európskej únie boli uverejnené nové rozhodnutie a smernica , ktorými sa aktualizuje smernica o GSM z roku 1987 a ktoré sa týmto stávajú právnym predpisom EÚ a musia sa uplatňovať vo všetkých 27 štátoch EÚ.

Nové predpisy zjednodušujú adaptáciu prideľovania spektra na frekvencii 900 MHz, s cieľom zaviesť ešte novšie vysokorýchlostné širokopásmové technológie štvrtej generácie. Mobilné telefóny, ktoré zákazníci vlastnia, budú fungovať bez problémov. Klienti však môžu využívať aj nové technológie na prístup k vysokorýchlostným bezdrôtovým službám.

Očakáva sa, že tieto aktualizované pravidlá budú mať pozitívny hospodársky účinok na odvetvie a vďaka zníženiu nákladov na prevádzku siete vyplývajúceho z využívania nižších frekvenčných pásiem podporia zavádzanie nových bezdrôtových služieb.

V novom rozhodnutí Komisie sa v súlade s uvedenou smernicou stanovujú technické parametre, ktoré umožňujú koexistenciu systémov GSM (mobilné telefóny 2G) a UMTS (telefóny 3G, ktoré okrem bežných telefónnych služieb ponúkajú aj vysokorýchlostný mobilný internet) na frekvenciách GSM 900 MHz a 1 800 MHz. Toto rozhodnutie je založené na rozhodnutí EÚ o rádiovom spektre , v ktorom sa zriaďuje mechanizmus prijímania pravidiel technickej harmonizácie vychádzajúcich z informácií od národných expertov v oblasti rádiového spektra.

Orgány štátnej správy majú šesť mesiacov na to, aby transponovali smernicu a realizovali rozhodnutie, aby sa mohli pásma spektra GSM účinne sprístupniť pre technológiu 3G. Národné regulačné orgány budú musieť pri otváraní existujúcich licencií GSM preskúmať hospodársku súťaž medzi mobilnými operátormi a riešiť jej prípadné narušenia v súlade s predpismi EÚ týkajúcimi sa telekomunikácií. V rozhodnutí sa počíta s možnými zmenami a doplneniami, ktoré by umožnili zahrnutie technických parametrov používania pre ďalšie systémy (iné ako GSM), ktorých zlučiteľnosť sa potvrdí až neskôr.

Súvislosti

V smernici o GSM z roku 1987 sa časť pásma rádiového spektra 900 MHz vyhradila pre prístupové technológie GSM (Global System for Mobile alebo pôvodne Groupe Spécial Mobile), ako sú mobilné telefóny. Smernicu však bolo potrebné aktualizovať, aby toto pásmo rádiového spektra mohli využívať aj modernejšie bezdrôtové technológie ďalšej generácie.

V novembri 2008 Európska komisia navrhla spoločné využívanie rádiových vĺn pridelených mobilným telefónom s inými, vyspelejšími technológiami, ako je mobilná širokopásmová technológia 3G (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS). Európsky parlament schválil tento návrh 578 hlasmi v máji 2009 ( MEMO/09/219 ) a Rada ministrov v júli 2009 ( IP/09/1192 ). Predsedovia Európskeho parlamentu a Rady ministrov podpísali v septembri 2009 aktualizovanú smernicu 2009/114/ES, ktorá sa dnes uverejňuje spoločne s rozhodnutím Komisie v Úradnom vestníku EÚ.

Komisárka EÚ pre oblasť telekomunikácií Viviane Redingová vo svojom prejave z 9. júla nazvanom „Digitálna Európa – rýchla cesta k oživeniu hospodárstva pre Európu“ ( SPEECH/09/336 ) prezentovala „digitálny program pre Európu“. Jedným z jeho prvých akčných bodov bola rýchla dohoda o reforme smernice o GSM.

Informácie o politike Komisie v oblasti rádiového spektra sú k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO/08/725


Side Bar