Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

Bruxelles, 20 octombrie 2009

UE este pregătită pentru wireless în bandă largă pe frecven țe GSM

Astăzi, odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unor noi măsuri care permit utilizarea frecven țelor GSM de către telefoanele 3G, s-a deschis calea pentru o nouă generație de servicii de comunicații mobile în Europa. Aceasta în urma acordului Parlamentului European și Consiliului de Miniștri din luna iulie ( IP/09/1192 ) referitor la modernizarea legislației europene privind utilizarea spectrului de frecvențe radio necesar serviciilor de comunicații mobile - „Directiva GSM”. Noile măsuri comunitare vor încuraja o concurență puternică pe piața telecomunicațiilor din Europa și vor facilita furnizarea de către operatori a unor servicii paneuropene mai rapide, precum internetul mobil, pe lângă serviciile GSM actuale. De asemenea, vor impulsiona adoptarea de servicii wireless în bandă largă, care reprezintă unul dintre factorii determinanți ai redresării economice a UE.

„În plină criză economică, sectorul comunica țiilor mobile din Europa a primit astăzi un semnal clar de sprijin puternic din partea factorilor de decizie. Noile norme comunitare publicate astăzi permit reorganizarea spectrului de frecvențe radio în banda GSM pentru noi servicii de comunicații mobile, precum și întărirea concurenței și economisirea de către sectorul comunicațiilor mobile a până la 1,6 milioane EUR costuri de capital”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru telecomunicații. „Prin asemenea decizii, Europa se asigură că ne vom păstra avantajul concurențial în ceea ce privește serviciile wireless.”

Noile norme comunitare se înscriu în cadrul eforturilor Comisiei Europene de a oferi un spectru mai larg pentru comunicațiile wireless. Măsurile publicate astăzi deschid spectrul de frecvențe radio „GSM” pentru dispozitive de comunicații wireless mai avansate. O nouă decizie și o directivă de modernizare a Directivei GSM din 1987 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene , fiind astfel incluse în legislația comunitară, și trebuie să fie acum aplicate în toate cele 27 de state membre ale UE.

De asemenea, noile norme facilitează adaptarea alocării spectrului în banda de frecven țe de 900 Mhz, pentru a permite utilizarea chiar și a tehnologiilor mai noi în bandă largă de mare viteză de a patra generație. Telefoanele actuale ale consumatorilor vor continua să funcționeze fără probleme, dar, în plus, vor putea folosi noi tehnologii pentru a accesa servicii în bandă largă de mare viteză.

Se preconizează că normele reformate vor avea un efect economic pozitiv asupra sectorului și că vor promova adoptarea de noi servicii wireless, mulțumită reducerii costurilor de rețea care rezultă în urma utilizării de benzi de frecvențe mai joase.

Noua decizie a Comisiei stabile ște parametrii tehnici care permit coexistența sistemelor GSM (telefoane mobile 2G) și UMTS (telefoane 3G care oferă internet mobil de mare viteză pe lângă serviciile telefonice obișnuite) pe frecvențele GSM de 900 MHz și de 1 800 MHz, în conformitate cu directiva. Această decizie se bazează pe Decizia UE privind spectrul de frecvențe radio , care stabilește un mecanism de adoptare a normelor de armonizare tehnică pe baza informațiilor primite din partea experților naționali în domeniul spectrului de frecvențe radio.

În prezent, administrațiile naționale au la dispoziție șase luni pentru a transpune directiva și a implementa decizia astfel încât benzile din spectrul de frecvențe alocate serviciilor GSM să fie efectiv disponibile pentru tehnologiile 3G. În momentul deschiderii actualelor licențe GSM, legislatorii de la nivel național vor trebui să analizeze concurența dintre operatorii de comunicații mobile și să ia măsuri de eliminare a eventualelor denaturări ale concurenței, în conformitate cu normele UE în domeniul telecomunicațiilor. Decizia prevede posibilitatea modificării în vederea introducerii de parametri tehnici de utilizare pentru alte sisteme care nu sunt bazate pe tehnologia GSM și pentru care compatibilitatea poate fi stabilită într-un stadiu ulterior.

Context

Directiva GSM din 1987 rezerva utilizarea unei părți a benzii de frecvențe de 900 MHz pentru tehnologiile de acces GSM ( Global System for Mobile sau, conform denumirii inițiale, Groupe Spécial Mobile ), precum telefoanele mobile. Era însă necesară actualizarea directivei, astfel încât această bandă a spectrului de frecvențe radio să poată fi utilizată și de tehnologii wireless mai avansate, de nouă generație.

În noiembrie 2008, Comisia Europeană a propus partajarea frecvențelor radio alocate serviciilor de telefonie mobilă cu alte tehnologii mai avansate, începând cu tehnologia de comunicații mobile în bandă largă 3G ( Universal Mobile Telecommunications System – UMTS). Propunerea a fost aprobată de Parlamentul European în mai 2009, cu 578 de voturi ( MEMO/09/219 ) și de Consiliul de Miniștri în iulie 2009 ( IP/09/1192 ). Directiva actualizată 2009/114/CE a fost semnată în septembrie de Președintele Parlamentului European și de Președintele Consiliului de Miniștri și a fost publicată astăzi, împreună cu decizia Comisiei, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

În discursul său intitulat „Digital Europe – Europe's Fast Track to Economic Recovery” (Europa Digitală – calea rapidă spre redresarea economică a Europei) din 9 iulie ( SPEECH/09/336 ), Viviane Reding, comisarul UE pentru telecomunicații, a prezentat o „Agendă digitală pentru Europa” care includea, printre primele acțiuni ce trebuiau întreprinse, un acord rapid asupra reformării Directivei GSM.

Informații cu privire la politica în domeniul spectrului de frecvențe radio a Comisiei sunt disponibile la adresa:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar