Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

Brussel, 20 oktober 2009

EU klaar voor draadloze breedband op GSM-frequenties

Met de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU van nieuwe maatregelen waardoor 3G-telefoons GSM-frequenties kunnen gebruiken, is vandaag het pad geëffend voor een nieuwe generatie mobiele diensten in Europa. Dit volgt op de overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers van juli jongstleden ( IP/09/1192 ) om de desbetreffende Europese wetgeving - de GSM Richtlijn - te moderniseren met betrekking tot het gebruik van het radiospectrum dat nodig is voor mobiele diensten. De nieuwe maatregelen van de EU zullen zorgen voor meer concurrentie op de Europese telecommunicatiemarkt en het de exploitanten gemakkelijker maken om, naast de huidige GSM-diensten, snellere pan-Europese diensten zoals mobiel internet aan te bieden. Zij zullen ook de invoering bevorderen van draadloze breedbanddiensten, één van de aanjagers van het economische herstel in de EU.

"In moeilijke economische tijden heeft de Europese mobiele-communicatie-industrie nu van de beleidsmakers een duidelijk signaal gekregen dat zij sterk wordt gesteund. De nieuwe EU-voorschriften die vandaag zijn gepubliceerd maken een herschikking van het radiospectrum in de GSM-band voor nieuwe mobiele diensten mogelijk, verscherpen de concurrentie en besparen de mobiele-communicatie-industrie tot 1,6 miljard euro aan kapitaalgaven, " verklaarde Viviane Reding, EU-commissaris voor Telecommunicatie. "Met dergelijke besluiten zorgt Europa ervoor dat wij ons concurrentievermogen op het gebied van draadloze diensten scherp houden."

De nieuwe EU-voorschriften maken deel uit van de inspanningen van de Europese Commissie om meer spectrum aan te bieden voor draadloze communicatie. De vandaag gepubliceerde maatregelen stellen de "GSM"-radiospectrumband open voor meer geavanceerde draadloze communicatieapparatuur. Een nieuwe beschikking en een richtlijn tot modernisering van de GSM-richtlijn van 1987 zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU, waardoor zij Europese wet zijn geworden en nu in alle 27 landen van de EU moeten worden toegepast.

Dankzij de nieuwe voorschriften wordt het bovendien gemakkelijker om de spectrumtoewijzing op de 900 MHz-frequentieband aan te passen met het oog op nog nieuwere, zeer snelle breedbandtechnologieën van de vierde generatie. Consumenten kunnen hun huidig mobieltje zonder problemen verder gebruiken, maar kunnen ook nieuwe technologieën toepassen om toegang te krijgen tot snelle breedbanddiensten.

Naar verwachting zullen de hervormde voorschriften de sector economisch voordeel opleveren en het gebruik van nieuwe draadloze diensten bevorderen dankzij de lagere netwerkkosten die voortvloeien uit het gebruik van lagere-frequentiebanden.

De nieuwe beschikking van de Commissie legt de technische parameters vast waardoor GSM- (2G-mobilofoons) en UMTS-systemen (3G-telefoons die naast de gewone telefoondiensten ook supersnel mobiel internet aanbieden) overeenkomstig de richtlijn naast elkaar kunnen bestaan op de GSM 900 MHz- en 1800 MHz-frequenties. Deze beschikking is gebaseerd op de Radiospectrum beschikking van de EU waarbij een mechanisme is opgezet voor de vaststelling van technische harmonisatievoorschriften op basis van bijdragen van nationale deskundigen op het gebied van radiofrequenties.

De nationale overheden krijgen nu zes maanden de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten, de beschikking ten uitvoer te leggen en er op die manier voor te zorgen dat de GSM-spectrumbanden daadwerkelijk ter beschikking worden gesteld voor 3G. Bij het openstellen van de bestaande GSM-vergunningen zullen de nationale regelgevers de concurrentie tussen mobiele exploitanten moeten onderzoeken en eventuele concurrentieverstoringen aanpakken, overeenkomstig de Europese telecommunicatievoorschriften. De beschikking voorziet in de mogelijkheid om aan de hand van wijzigingen technische gebruiksparameters op te nemen voor andere niet-GSM-systemen waarvan de compatibiliteit eventueel in een latere fase kan worden vastgesteld.

Achtergrond

Krachtens de GSM-richtlijn van 1987 was een deel van de 900 MHz-spectrumband gereserveerd voor de toegangstechnologie voor GSM-diensten (Global System for Mobile of, oorspronkelijk, Groupe Spécial Mobile), zoals mobiele telefoons. Na verloop van tijd bleek dat de richtlijn moest worden aangepast om meer geavanceerde draadloze technologieën van de volgende generatie toegang te bieden tot deze band van het radiospectrum.

In november 2008 heeft de Europese Commissie voorgesteld de frequenties die aan mobiele telefoons waren toegewezen, te delen met meer geavanceerde technologieën - in eerste instantie de 3G-mobiele breedbandtechnologie (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS). Het voorstel is door het Europees Parlement in mei 2009 met 578 stemmen goedgekeurd ( MEMO/09/219 ) en in juli 2009 door de Raad van Ministers ( IP/09/1192 ). De aangepaste Richtlijn 2009/114/EG is in september ondertekend door de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zij wordt vandaag samen met de beschikking van de Commissie gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

In haar toespraak "Digital Europe – Europe's Fast Track to Economic Recovery" van 9 juli ( SPEECH/09/336 ) heeft commissaris Viviane Reding een digitale agenda voor Europa voorgesteld, met daarin als een van de eerste acties een snel akkoord over de hervorming van de GSM-richtlijn.

Informatie over het radiospectrumbeleid van de Commissie is te vinden op:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar