Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

Briselē, 2009. gada 20. oktobrī

ES ir gatava bezvadu platjoslai GSM frekvencēs

Šodien Eiropā ir pavērts ceļš jaunas paaudzes mobilajiem pakalpojumiem, jo „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” ir publicēti jauni pasākumi, kas ļauj 3G tālruņiem izmantot GSM frekvences. Iesākums tam ir Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes jūlija vienošanās ( IP/09/1192 ) modernizēt Eiropas tiesību aktus — GSM direktīvu — par mobilajiem pakalpojumiem vajadzīgā radiofrekvenču diapazona izmantošanu. Jaunie ES pasākumi veicinās spēcīgāku konkurenci Eiropas telesakaru tirgū un atvieglos operatoriem ātrāku visas Eiropas mēroga pakalpojumu sniegšanu, piemēram, mobilo internetu līdztekus tagadējiem GSM pakalpojumiem. Tie arī palīdzēs izplatīties bezvadu platjoslas pakalpojumiem, kas ir viens no ES ekonomikas atlabšanas dzinējspēkiem.

„Saimnieciski grūtajos laikos Eiropas mobilo sakaru nozare šodien saņēma nepārprotamu mājienu, ka politikas veidotāji to atbalsta. Šodien publicētie jaunie ES noteikumi atļauj radiofrekvenču spektra GSM joslu iedalīt jauniem mobilajiem pakalpojumiem, pastiprināt konkurenci un mobilo sakaru nozarē ietaupīt līdz 1,6 miljardiem eiro investīciju izmaksās,” teica ES komisijas locekle Viviāna Redinga, kas atbild par telesakariem. „Ar šādiem lēmumiem Eiropa nodrošina mūsu turpmāko konkurētspēju bezvadu pakalpojumu jomā.”

Jaunie ES noteikumi atspoguļo Eiropas Komisijas centienus piedāvāt bezvadu pakalpojumiem plašāku frekvenču diapazonu. Šodien publicētie pasākumi ļauj izmantot GSM radiofrekvenču diapazonu modernākām bezvadu sakaru ierīcēm. „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” ir publicēts jauns lēmums un direktīva , kas mūsdienīgo 1987. gada GSM direktīvu un kļūst par ES tiesību normām, kuras jāpiemēro visās 27 ES valstīs.

Jaunie noteikumi arī ļauj vieglāk pielāgot spektra iedalījumu 900 MHz frekvenču joslā, lai būtu iespējams izmantot vēl jaunākās 4. paaudzes ātrgaitas platjoslas tehnoloģijas. Pašreizējie aparāti turpinās darboties bez problēmām, taču patērētāji varēs izmantot arī jaunas tehnoloģijas, lai piekļūtu ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem.

Paredzams, ka reformētie noteikumi saimnieciski labvēlīgi ietekmēs nozari un sekmēs jaunu bezvadu pakalpojumu piedāvājumu, jo zemāku frekvenču joslu izmantošanas dēļ pazemināsies tīkla izmaksas.

Jaunais Komisijas lēmums nosaka tehniskos parametrus, kas ļauj līdzās pastāvēt GSM (2G mobilie tālruņi) un UMTS sistēmai (3G tālruņi, kam bez parastajiem tālruņa pakalpojumiem ir arī ātrgaitas mobilais internets) GSM 900 MHz un 1800 MHz frekvencēs saskaņā ar minēto direktīvu. Lēmuma pamatā ir ES lēmums par radio spektru , kas izveido mehānismu tehniskās harmonizācijas noteikumu pieņemšanai, balstoties uz dalībvalstu radiofrekvenču speciālistu priekšlikumiem.

Valstu pārvaldes iestādēm tagad sešu mēnešu laikā ir jāpārņem direktīva un jāīsteno lēmums, lai 3G ierīces varētu faktiski izmantot GSM frekvenču joslas. Pārkārtojot esošās GSM licences, dalībvalstu regulatoriem būs saskaņā ar ES noteikumiem par telesakariem jāizskata konkurence mobilo sakaru operatoru starpā un jānovērš konkurences izkropļojumi, ja tādi rastos. Lēmums paredz iespēju izdarīt grozījumus, iekļaujot tehniskos lietošanas parametrus arī citām sistēmām, kas nav GSM un kurām savietojamību varētu noteikt vēlāk.

Priekšvēsture

1987. gada GSM direktīva rezervēja 900 MHz joslas daļas izmantošanu tādām GSM ( Global System for Mobile , sākotnēji Groupe Spécial Mobile ) piekļuves tehnoloģijām kā mobilie tālruņi. Taču direktīvu nācās atjaunināt, ļaujot šo radiofrekvenču spektra joslu izmantot arī modernākām nākamās paaudzes bezvadu tehnoloģijām.

2008. gada novembrī Eiropas Komisija ierosināja ļaut mobilajiem tālruņiem atvēlētajos viļņos izmantot arī modernākas tehnoloģijas, sākot ar 3G mobilo platjoslas tehnoloģiju ( Universal Mobile Telecommunications System , UMTS). Šo priekšlikumu Eiropas Parlaments apstiprināja 2009. gada maijā ar 578 balsīm ( MEMO/09/219 ), bet ES Padome — 2009. gada jūlijā ( IP/09/1192 ) . Atjaunināto Direktīvu 2009/114/EK septembrī ir parakstījuši Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Ministru padomes priekšsēdētājs. Šodien tā kopā ar Komisijas lēmumu tiek publicēta „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Par telesakariem atbildīgā Eiropas Komisijas locekle Viviāna Redinga 9. jūlija runā „Digitālā Eiropa — Eiropas ātrākais ceļš uz tautsaimniecības atlabšanu" ( SPEECH/09/336 ) iepazīstināja ar „Eiropas digitālo programmu”, kur viens no pirmajiem darbiem bija ātra vienošanās par GSM direktīvas reformu.

Informācija par Komisijas politiku attiecībā uz radiofrekvenču spektru ir pieejama

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar