Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

Briuselis, 2009 m. spalio 20 d.

ES pasirengusi užtikrinti belaidį plačiajuostį ryšį GSM dažnių juostoje

Atvertos galimybės Europoje teikti naujos kartos judriojo ryšio paslaugas – šiandien ES oficialiajame leidinyje paskelbtos naujos priemonės, pagal kurias 3G telefonams bus galima naudoti GSM dažnių juostą. Šios priemonės priimtos Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai liepą sutarus ( IP/09/1192 ) atnaujinti su judriojo ryšio paslaugoms reikalingų radijo dažnių spektro naudojimu susijusį Europos teisės aktą – GSM direktyvą. Taikant naująsias ES priemones, Europos telekomunikacijų rinkoje bus skatinama konkurencija, o operatoriams bus sudaromos palankesnės sąlygos teikti ne vien dabartines GSM paslaugas, bet ir tokias spartesnes europines paslaugas kaip judriojo ryšio internetas. Šiomis priemonėmis taip pat bus sudarytos geresnės sąlygos diegti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas – vieną iš ES ekonomikos atsigavimo paskatų.

Sunkiomis ekonominėmis sąlygomis politikos formuotojai šiandien aiškiai parodė tvirtai remią Europos judriojo ryšio sektorių. Pagal šiandien paskelbtas naująsias ES taisykles naujoms judriojo ryšio paslaugoms teikti gali būti naudojama GSM radijo dažnių juosta taip bus sustiprinta konkurencija, o judriojo ryšio sektorius galės sutaupyti iki 1,6   mlrd.   EUR kapitalo sąnaudų, sakė už telekomunikacijas atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Priimdama tokius sprendimus, Europa užtikrina, kad konkurencinis pranašumas belaidžio ryšio paslaugų srityje bus išlaikytas .“

Naujosios taisyklės – tai dalis Europos Komisijos pastangų užtikrinti, kad belaidžio ryšio paslaugas būtų galima teikti naudojantis įvairesniu dažnių spektru. Taikant šiandien skelbiamas priemones GSM radijo dažnių juosta bus atverta pažangesniems belaidžio ryšio prietaisams. Naujasis sprendimas ir direktyva , kuria atnaujinama 1987 m. GSM direktyva , paskelbti ES oficialiajame leidinyje, įgijo ES teisės akto statusą ir turi būti pradėti taikyti visose 27 ES valstybėse.

Naujosios taisyklės taip pat palengvins dažnio skyrimo 900 MHz dažnių juostoje pritaikymo sąlygas, kad būtų galima diegti netgi naujesnes ketvirtosios kartos sparčiojo plačiajuosčio ryšio technologijas. Šiuo metu naudojami telefonai ir toliau sklandžiai veiks, tačiau dabar vartotojai galės gauti sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas naudodamiesi naujomis technologijomis.

Be to, pakeistos taisyklės turės teigiamą ekonominį poveikį visam sektoriui ir skatins diegti naujas belaidžio ryšio paslaugas, nes pradėjus naudoti mažesnio dažnio juostas sumažės tinklo sąnaudos.

Naujajame Komisijos sprendime nustatyti techniniai parametrai, pagal kuriuos GSM 900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostose pagal direktyvą bus galima naudoti ir GSM (2G judriojo ryšio telefonai), ir UMTS sistemas (3G telefonai, kuriais galima gauti ne vien įprastines telefono ryšio paslaugas, bet ir naudotis sparčiuoju judriojo ryšio internetu). Šis sprendimas grindžiamas ES sprendimu dėl radijo dažnių spektro , kuriame nustatyta, kaip priimti techninio suderinimo taisykles, parengtas remiantis nacionalinių radijo dažnių ekspertų patarimais.

Nacionalinės valdžios institucijos turi per šešis mėnesius perkelti direktyvą į nacionalinę teisę ir įgyvendinti sprendimą, kad GSM dažnių juostos būtų parengtos naudoti 3G. Leisdamos naudotis esamomis GSM licencijomis, nacionalinės reguliavimo institucijos privalės išanalizuoti judriojo ryšio operatorių konkurencijos sąlygas ir pagal ES telekomunikacijų taisykles pašalinti konkurencijos iškraipymus, jei tokių būtų. Sprendime numatyta galimybė daryti pakeitimus, kad būtų įtraukti kitų ne GSM sistemų, kurių suderinamumas gali būti nustatytas ateityje, techninio naudojimo parametrai.

Pagrindiniai faktai

Pagal 1987 m. GSM direktyvą dalis 900 MHz dažnių juostos paskirta GSM (visuotinė judriojo ryšio sistema (pranc. Groupe Spécial Mobile )) prieigos technologijoms, tokioms kaip judriojo ryšio telefonai. Tačiau direktyvą reikėjo atnaujinti, kad šią radijo dažnių juostą būtų galima naudoti ir pažangesnėms naujos kartos belaidžio ryšio technologijoms.

2008 m. lapkritį Europos Komisija pasiūlė judriojo ryšio telefonams skirtus radijo dažnius leisti naudoti ir kitoms pažangesnėms technologijoms, visų pirma 3G judriojo plačiajuosčio ryšio technologijai (Visuotinė judriojo ryšio telekomunikacijų sistema (UMTS)). 2009 m. gegužę 578 balsais pasiūlymą patvirtino Europos Parlamentas ( MEMO/09/219 ), o 2009 m. liepą jam pritarė ir Ministrų Taryba ( IP/09/1192 ). Rugsėjį atnaujintą Direktyvą 2009/114/EB pasirašė Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos pirmininkai. Šiandien ši direktyva ir Komisijos sprendimas paskelbti ES oficialiajame leidinyje .

Liepos 9 d. pasakytoje kalboje „Skaitmeninė Europa – spartaus Europos ekonomikos atsigavimo pagrindas“ ( SPEECH/09/336 ) už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding pateikė Europos skaitmeninę darbotvarkę, kurioje nurodė, kad būtina kuo greičiau susitarti dėl GSM direktyvos pakeitimo.

Informacija apie Komisijos radijo dažnių spektro politiką pateikta

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar