Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1545

Brüsszel, 2009. október 20.

Az EU megnyitotta a GSM-frekvenciák sávját a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások számára

A mai nappal Európában minden akadály elhárult a mobilszolgáltatások egy új generációjának alkalmazása elől, mivel az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett új intézkedésekkel lehetővé válik a harmadik generációs mobilkészülékek számára a GSM-frekvenciák használata. Az intézkedések az Európai Parlamentben és a Miniszterek Tanácsában még júliusban létrejött megállapodás ( IP/09/1192 ) nyomán születtek, amely a mobilszolgáltatásokhoz szükséges rádióspektrum használatára vonatkozó uniós jogszabály – az úgynevezett GSM-irányelv – korszerűsítését tűzte ki célul. Az új, időszerűbb uniós intézkedések élénkítik a versenyt az európai távközlési piacon, és teret hagynak a szolgáltatóknak arra, hogy a hagyományos GSM-szolgáltatásokon felül ugyanabban a sávban gyorsabb páneurópai szolgáltatásokat – többek között mobilinternet-szolgáltatást – nyújtsanak. A gazdasági fellendülés egyik mozgatórugóját képező vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások gyorsabb és szélesebb körben való elterjedésére is rendkívül ösztönzőleg hatnak.

A jelenlegi gazdasági válsághelyzetben a mai bejelentés egyértelmű jelzés Európa mobiltávközlési ágazata számára, hogy a politikai döntéshozók erős támogatását élvezik. A ma közzétett uniós jogszabályok lehetővé teszik a mobilszolgáltatásokhoz szükséges rádióspektrum újrafelosztását, fokozzák a piaci versenyt és akár 1,6 milliárd eurós megtakarítást is eredményezhetnek a távközlési iparágban – mondta Viviane Reding, az EU távközlési biztosa. – Ilyen közösségi döntések szükségesek ahhoz, hogy megőrizzük versenyelőnyünket a vezeték nélküli szolgáltatások terén.”

Az Európai Bizottság többek között új uniós jogszabályok bevezetésével kíván spektrumot felszabadítani vezeték nélküli kommunikációs célokra. A ma közzétett intézkedések megnyitják a mobil távközlés globális rendszerének (GSM) frekvenciasávját a fejlettebb technológiát képviselő, vezeték nélküli kommunikációs eszközök számára. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett, az 1987. évi GSM-irányelv et korszerűsítő új határozat és irányelv uniós jogszabállyá vált, így mostantól mind a 27 tagállamban kötelezően alkalmazandó.

Az új szabályok a 900 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó frekvenciakiosztás kiigazítását is egyszerűbbé teszik, lehetőséget teremtve akár még újabb, negyedik generációs nagysebességű szélessávú technológiák alkalmazására. A fogyasztók ezentúl is problémamentesen használhatják mobiltelefonjaikat, ugyanakkor új technológiákat is felhasználhatnak a nagysebességű szélessávú szolgáltatások igénybevételéhez.

A megreformált irányelv várhatóan kedvező gazdasági hatást vált ki az ágazatban, és hozzájárul az új, vezeték nélküli szolgáltatások széles körű bevezetéséhez, hiszen az alacsonyabb frekvenciasávok használatának köszönhetően csökkennek a hálózatok kiépítésének és üzemeltetésének költségei.

Az új bizottsági határozatban előírt technikai paraméterek – összhangban az irányelv követelményeivel – lehetővé teszik a GSM- (a második generációs telefonok) és az UTMS-rendszerek (a harmadik generációs telefonok, amelyek esetében a szokásos telefonszolgáltatások nagysebességű szélessávú mobilinternet-szolgáltatással egészülnek ki) együttes alkalmazását a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es GSM-frekvenciasávban. Ez a határozat a rádióspektrum ról szóló uniós határozatra épül, amely a rádiófrekvenciákkal foglalkozó tagállami szakértőktől beérkező adatok alapján meghatározza a műszaki harmonizációra vonatkozó szabályok elfogadásának mechanizmusát.

A nemzeti szakhatóságoknak mostantól hat hónapjuk van arra, hogy az irányelvet átültessék és a határozatot végrehajtsák, biztosítva ezáltal, hogy a GSM-frekvenciasávok ténylegesen nyitva álljanak a harmadik generációs technológiák előtt. A meglévő GSM-engedélyek megnyitásakor a nemzeti szabályozóknak fel kell mérniük a versenyhelyzetet a mobilszolgáltatók nemzeti piacán, és az uniós távközlési jogszabályoknak megfelelően kezelniük kell az esetlegesen feltárt torzulásokat. A határozat arról is gondoskodik, hogy a későbbiekben kompatibilisnek bizonyuló további, nem GSM-alapú rendszerek alkalmazására vonatkozó műszaki paraméterek figyelembevétele érdekében módosításokat lehessen bevezetni.

Háttér

Az 1987. évi GSM-irányelv a 900 MHz-es spektrumsáv egy részének használatát a mobil távközlés globális rendszerén (Global System for Mobile, illetve eredetileg Groupe Spécial Mobile, rövidítve: GSM) alapuló hozzáférési technológiák, például a mobiltelefonok számára tartotta fenn. Időközben azonban szükségessé vált a kor követelményeihez hozzáigazítani az irányelvet annak érdekében, hogy fejlettebb, újabb generációs vezeték nélküli technológiák is használhassák ezt a rádiófrekvencia-sávot.

2008 novemberében az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy a mobiltelefonok számára kiosztott frekvenciákat más, fejlettebb technológiák – mindenekelőtt a harmadik generációs mobil szélessávú technológia (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS) – alkalmazásához is igénybe lehessen venni. A javaslatot 578 szavazattal elfogadta az Európai Parlament 2009 májusában ( MEMO/09/219 ) , a Miniszterek tanácsa pedig 2009 júliusában ( IP/09/1192 ). Az aktualizált 2009/114/EK irányelvet szeptemberben aláírta az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának az elnöke, a mai napon pedig a bizottsági határozattal együtt kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

„Digitális Európa – Rövid út Európa gazdasági fellendüléséhez” című, július 9-én elhangzott előadásában ( SPEECH/09/336 ) Viviane Reding uniós távközlési biztos ismertette az „Európai digitális menetrendet", amely a legsürgősebb intézkedések egyikeként a GSM-irányelv reformjára vonatkozó megállapodás mielőbbi megkötését tünteti fel.

A Bizottság rádióspektrum-politikájáról bővebb információ az alábbi weboldalakon olvasható:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar