Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1545

Bryssel 20. lokakuuta 2009

EU valmiina langattomaan laajakaistaan GSM-taajuuksilla

Tie on nyt auki uuden sukupolven mobiilipalveluille Euroopassa: EU:n virallisessa lehdessä on julkaistu uudet säädökset, jotka mahdollistavat sen, että kolmannen sukupolven puhelimet voivat käyttää GSM-taajuuksia. Tämä on seurausta Euroopan parlamentin ja neuvoston heinäkuisesta sopimuksesta ( IP/09/1192 ) Euroopan lainsäädännön, tässä tapauksessa mobiilipalveluja varten tarvittavan radiotaajuusalueen käytöstä annetun GSM-direktiivin uudenaikaistamiseksi. Uudet EU-säädökset lisäävät kilpailua Euroopan televiestintämarkkinoilla, kun operaattorit voivat helpommin tarjota nopeampia Euroopan laajuisia palveluja, esimerkiksi mobiilia internetiä, nykyisten GSM-palvelujen rinnalla. Ne tulevat lisäämään myös langattomien laajakaistapalvelujen leviämistä, mikä on yksi EU:n talouden elpymisen tekijöistä.

”Nyt on taloudellisesti kovat ajat, mutta Euroopan mobiiliala sai tänään päättäjiltä selvän merkin voimakkaasta tuesta. Tänään julkaistut uudet EU-säännöt sallivat GSM-alueen radiotaajuuksien uudelleenjaon uusille mobiilipalveluille, ne lisäävät kilpailua ja säästävät mobiilialalle jopa 1,6 miljardia euroa pääomakustannuksina ”, sanoi Viviane Reding, EU:n televiestintäkomissaari. ”Tällaisilla päätöksillä Eurooppa varmistaa, että se pysyy johdossa langattomien palvelujen alalla.”

Uudet EU-säännöt ovat osa Euroopan komission pyrkimyksistä tarjota enemmän radiotaajuusmahdollisuuksia langattomaan viestintään. Tänään julkaistuilla säädöksillä avataan GSM-taajuusalue edistyneemmille langattomille viestintälaitteille. Uusi päätös ja uusi direktiivi , jolla uudenaikaistetaan vuoden 1987 GSM-direktiivi , ovat ilmestyneet EU:n virallisessa lehdessä, jolloin niistä on tullut EU-lainsäädäntöä, jota on nyt sovellettava kaikissa 27 EU-maassa.

Uusien sääntöjen ansiosta on myös helpompaa mukauttaa taajuuksien jakamista 900 MHz:n taajuuskaistalla siten, että voidaan ottaa käyttöön jopa vielä uudempia neljännen sukupolven nopeita laajakaistateknologioita. Kuluttajien nykyiset puhelimet toimivat taajuuksilla edelleen ongelmitta, mutta kuluttajat voivat myös hyödyntää uusia teknologioita nopeiden laajakaistapalvelujen käytössä.

Uudistetuilla säännöillä odotetaan olevan myönteinen taloudellinen vaikutus viestintäalaan, ja niiden odotetaan edistävän uusien langattomien palvelujen käyttöönottoa, sillä verkkomaksut pienenevät matalampien taajuuskaistojen käytön ansiosta.

Uudessa komission päätöksessä esitetään tekniset parametrit, jotka mahdollistavat GSM-järjestelmän (toisen sukupolven matkapuhelimet) ja UMTS-järjestelmän (kolmannen sukupolven puhelimet, joissa on tavallisten puhelinpalvelujen lisäksi nopea mobiili-internet) samanaikaisen olemassaolon GSM:n 900 MHz:n ja 1800 MHz:n taajuuksilla direktiivin mukaisesti. Päätös perustuu EU:n radiotaajuuspäätökseen , jossa vahvistetaan mekanismi, jolla annetaan tekniset yhdenmukaistamista koskevat säännöt kansallisilta radiotaajuusasiantuntijoilta saatujen neuvojen perusteella.

Kansallisilla hallintoviranomaisilla on nyt kuusi kuukautta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panna päätös täytäntöön siten, että GSM-radiotaajuuskaistat todella annetaan kolmannen sukupolven laitteiden käyttöön. Tehdessään uutta päätöstä olemassa olevista GSM-toimiluvista kansallisten sääntelyviranomaisten on tutkittava mobiilioperaattorien välistä kilpailua ja puututtava mahdollisiin kilpailun vääristymiin EU:n matkaviestintäsääntöjen mukaisesti. Päätöksessä varataan mahdollisuus tehdä lainsäädäntöön muutoksia, jotta mukaan voidaan ottaa teknisiä käyttöparametreja muillekin kuin GSM-järjestelmille. Yhteensopivuus voidaan vahvistaa niille myöhemmin.

Taustaa

Vuonna 1987 annetussa GSM-direktiivissä varattiin osa 900 MHz:n taajuusalueesta GSM-järjestelmää käyttäville teknologioille, esimerkiksi matkapuhelimille. Direktiivi oli kuitenkin saatettava ajan tasalle, jotta edistyneemmät seuraavan sukupolven langattomat teknologiatkin voivat käyttää tätä taajuuskaistaa.

Euroopan komissio ehdotti marraskuussa 2008, että matkapuhelimille osoitetut taajuusalueet jaettaisiin muiden kehittyneempien teknologioiden kanssa, aluksi kolmannen sukupolven mobiilin laajakaistateknologian (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS) kanssa. Euroopan parlamentti hyväksyi toukokuussa 2009 ehdotuksen 578 äänellä ( MEMO/09/219 ), ja ministerineuvosto hyväksyi sen heinäkuussa 2009 ( IP/09/1192 ). Euroopan parlamentin puhemies ja ministerineuvoston puheenjohtaja allekirjoittivat ajantasaistetun direktiivin 2009/114/EY syyskuussa. Se on julkaistu tänään yhdessä komission päätöksen kanssa EU:n virallisessa lehdessä.

Heinäkuun 9. pitämässään puheessa “Digital Europe – Europe's Fast Track to Economic Recovery” ( SPEECH/09/336 ) Viviane Reding, EU:n televiestintäkomissaari oli esittänyt Euroopalle “digitaalisen agendan”, jonka ensimmäisiä toimia oli nopea sopimus GSM-direktiivin uudistamisesta.

Tietoa komission taajuusaluepolitiikasta on saatavilla osoitteessa:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar