Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

Βρυξέλλες, 20 O κτωβρίου 2009

Η ΕΕ είναι έτοιμη για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες στις συχνότητες GSM

Σήμερα άνοιξε ο δρόμος για μια νέα γενιά κινητών υπηρεσιών στην Ευρώπη, με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ των νέων μέτρων που παρέχουν στα τηλέφωνα 3G (τρίτης γενιάς) τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν συχνότητες GSM . Το μέτρο ακολουθεί τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, τον Ιούλιο ( IP /09/1192 ), που αφορά τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας – της οδηγίας GSM – σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Τα νέα μέτρα της ΕΕ θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών και θα καταστήσουν ευκολότερη για τους φορείς εκμετάλλευσης την παροχή ταχύτερων, πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως η κινητή διαδικτυακή σύνδεση, παράλληλα με τις σημερινές υπηρεσίες GSM . Θα ενισχυθεί επίσης η εγκατάσταση ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών, μιας από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Σε μια εποχή οικονομικών δυσκολιών, ο ευρωπαϊκός κλάδος των κινητών επικοινωνιών δέχτηκε σήμερα από τους φορείς χάραξης πολιτικής σαφές μήνυμα ισχυρής υποστήριξης. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ που δημοσιεύονται σήμερα επιτρέπουν ανακατανομή του ραδιοφάσματος στην ζώνη GSM για νέες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ενισχύουν τον ανταγωνισμό και εξοικονομούν για τον κλάδο των κινητών επικοινωνιών κεφαλαιουχικές δαπάνεςέως και 1,6 δισ. ευρώ», δήλωσε η κα Viviane Reding , Επίτροπος της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. «Με αποφάσεις όπως αυτή, η Ευρώπη διασφαλίζει ότι θα διατηρήσει το ανταγωνιστικό προβάδισμα στον τομέα των ασύρματων υπηρεσιών.»

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ αποτελούν μέρος των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφέρει μεγαλύτερο εύρος του ραδιοφάσματος για ασύρματες επικοινωνίες. Τα μέτρα που δημοσιεύονται σήμερα ανοίγουν τη ζώνη «GSM » του ραδιοφάσματος σε περισσότερο προηγμένες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας. Μια νέα απόφαση και μια οδηγία για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας GSM του 1987 , δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και είναι πλέον κοινοτικό δίκαιο που πρέπει στη συνέχεια να εφαρμοστεί και στις 27 χώρες της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες καθιστούν επίσης ευκολότερη την προσαρμογή της κατανομής του ραδιοφάσματος στη ζώνη των 900 MHz , ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση ακόμη νεότερων ευρυζωνικών τεχνολογιών υψηλών ταχυτήτων, 4ης γενιάς που θα αναπτυχθούν. Οι υπάρχουσες συσκευές των καταναλωτών θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι καταναλωτές μπορούν όμως επίσης να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων.

Οι τροποποιημένοι κανόνες αναμένεται να έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο στον τομέα και να προωθήσουν την αφομοίωση νέων ασύρματων υπηρεσιών, χάρη στη μείωση του κόστους του δικτύου που προκύπτει από τη χρήση ζωνών χαμηλότερων συχνοτήτων.

Στη νέα απόφαση της Επιτροπής καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι που επιτρέπουν τη συνύπαρξη των συστημάτων GSM (κινητά τηλέφωνα δεύτερης γενιάς) και UMTS (τηλέφωνα τρίτης γενιάς που, εκτός από τις συνήθεις τηλεφωνικές υπηρεσίες, περιλαμβάνουν κινητή διαδικτυακή σύνδεση υψηλών ταχυτήτων) στις συχνότητες GSM των 900 MHz και των 1800 MHz σύμφωνα με την οδηγία. Η παρούσα απόφαση βασίζεται στην απόφαση της ΕΕ για το ραδιοφάσμα , όπου προβλέπεται η σύσταση μηχανισμού για την έγκριση κανόνων τεχνικής εναρμόνισης με βάση στοιχεία από εθνικούς εμπειρογνώμονες ραδιοσυχνοτήτων.

Οι ε θνικές διοικήσεις έχουν τώρα έξι μήνες στη διάθεσή τους για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν την απόφαση, ώστε οι ζώνες ραδιοφάσματος GSM να διατίθενται αποτελεσματικά για επικοινωνίες 3G . Με το άνοιγμα των υφιστάμενων αδειών GSM , οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εξετάσουν την κατάσταση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες. Στην απόφαση προβλέπεται δυνατότητα τροποποιήσεων για συμπερίληψη παραμέτρων τεχνικής χρήσης για περαιτέρω συστήματα εκτός GSM , για τα οποία μπορεί να καθοριστεί συμβατότητα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ιστορικό

Η οδηγία GSM του 1987 αφορούσε αποκλειστικά τη χρήση του μέρους της ζώνης ραδιοφάσματος των 900MHz για τεχνολογίες πρόσβασης σε δίκτυα GSM (Global System for Mobile ή, αρχικά, Groupe Special Mobile ), όπως τα κινητά τηλέφωνα. Η εν λόγω οδηγία χρειάστηκε να επικαιροποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση αυτής της ζώνης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και από περισσότερο προηγμένες ασύρματες τεχνολογίες επόμενης γενιάς.

Τον Νοέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κοινή χρήση των ραδιοκυμάτων που διατίθενται για τα κινητά τηλέφωνα με άλλες, πιο προηγμένες τεχνολογίες, αρχίζοντας με την κινητή ευρυζωνική τεχνολογία τρίτης γενιάς (Παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών, UMTS ). Η πρόταση εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο του 2009 με 578 ψήφους ( MEMO /09/219 ) και από το Συμβούλιο των Υπουργών τον Ιούλιο του 2009 ( IP /09/1192 ). Το Σεπτέμβριο υπογράφηκε η επικαιροποιημένη οδηγία 2009/114/E Κ από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών. Δημοσιεύεται σήμερα, μαζί με την απόφαση της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ομιλία της «Ψηφιακή Ευρώπη – η ταχεία οδός της Ευρώπης προς την οικονομική ανάκαμψη» της 9ης Ιουλίου ( SPEECH /09/336 ), η κυρία Viviane Reding , Επίτροπος της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, παρουσίασε ένα «ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» που μεταξύ των πρώτων ενεργειών περιελάμβανε ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας GSM .

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Επιτροπής για το ραδιοφάσμα διατίθενται στην ηλε-διεύθυνση:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar