Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1545

Bruxelles, den 20 . oktober 2009

EU klar til trådløse bredbånd på GSM-frekvenser

Med offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af en række nye foranstaltninger, som gør det muligt for 3G-telefoner at benytte GSM-frekvenser, er vejen i dag blevet banet for en ny generation af mobiltjenester i Europa. Dette tiltag kommer efter Europa-parlamentets og Ministerrådets aftale i juli ( IP/09/1192 ) om at modernisere EU-lovgivningen – det såkaldte GSM-direktiv – om anvendelsen af frekvensressourcer til mobiltjenester. De nye EU-foranstaltninger vil skærpe konkurrencen på Europas telekommunikationsmarked og gøre det lettere for operatørerne at levere hurtigere fælleseuropæiske tjenester som f.eks. mobilt internet ved siden af de nye GSM-tjenester. De vil også fremme udbredelsen af trådløse bredbåndstjenester, som er en af drivkræfterne bag den økonomiske genopretning.

" I disse hårde økonomiske tider har Europas mobilindustri i dag fået et klart signal om stærk støtte fra de politiske beslutningstagere. De nye EU-regler, der er offentliggjort i dag, gør det muligt at bruge GSM-frekvensbåndet til nye mobiltjenester, styrke konkurrencen og give mobilindustrien besparelser på op til 1,6 mia. EUR til anlægsomkostninger," sagde EU's telekommunikationskommissær Viviane Reding. " Med beslutninger som denne sikrer EU, at vi bevarer vores konkurrencefordel inden for trådløse tjenester. "

De nye EU-regler indgår som led i Europa-Kommissionens indsats for at give den trådløse kommunikation flere frekvensmuligheder. Med de foranstaltninger, der blev offentliggjort i dag, åbnes "GSM"-frekvensbåndet for mere avanceret trådløst kommunikationsudstyr. En ny beslutning og et direktiv , som moderniserer GSM-direktivet fra 1987 , er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og bliver dermed EU-lovgivning, som nu skal anvendes i alle 27 EU-lande.

De nye regler gør det endvidere nemmere at tilpasse tildelingen af frekvensressourcer i 900 MHz-frekvensbåndet til de endnu nyere 4G-højhastighedsbredbånds­teknologier, som skal indføres. Forbrugernes nuværende håndsæt vil fortsat kunne fungere uden problemer, men de kan også benytte de nye teknologier til at få adgang til højhastigheds­bredbåndstjenester.

De opdaterede regler forventes at få en positiv økonomisk virkning for sektoren og fremme indførelsen af nye trådløse tjenester takket være de reducerede netomkostninger som følge af anvendelsen af lavere frekvensbånd.

I Kommissionens nye beslutning fastsættes de tekniske parametre, der giver mulighed for, at GSM (2G-mobiltelefoner) og UMTS-systemer (3G-telefoner, som føjer højhastighedsmobilinternet til almindelige telefontjenester) kan fungere side om side på GSM-frekvenser i overensstemmelse med direktivet. Beslutningen bygger på EU's beslutning om frekvensressourcer , hvorved der er indført en ordning for vedtagelse af regler for teknisk harmonisering baseret på input modtaget fra nationale radiofrekvenseksperter.

De nationale myndigheder har nu seks måneder til at omsætte direktivet og gennemføre beslutningen, således at GSM-frekvensbåndene reelt stilles til disposition for 3G. Når de nationale myndigheder åbner de eksisterende GSM-licenser, vil de skulle undersøge konkurrencen mellem mobiloperatører og rette op på eventuelle konkurrenceforvridninger i overensstemmelse med EU's telekommunikationsregler. Beslutningen omfatter muligheden for, at der kan foretages ændringer for at indsætte tekniske brugsparametre for yderligere ikke-GSM-systemer, som der kan etableres kompatibilitet for på et senere stadium.

Baggrund

Ved GSM-direktivet fra 1987 blev anvendelsen af en del af 900 MHz-frekvensbåndet forbeholdt GSM(Global System for Mobile eller oprindeligt Groupe Spécial Mobile)-adgangsteknologier som f.eks. mobiltelefoner. Det var imidlertid nødvendigt at opdatere direktivet, således at mere avancerede trådløse teknologier af næste generation også kunne benytte dette bånd.

I november 2008 foreslog Europa-Kommissionen at dele æteren for mobiltelefoner med andre, mere avancerede teknologier startende med mobil 3G-bredbåndsteknologi (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS). Forslaget blev godkendt af Europa-Parlamentet i maj 2009 med 578 stemmer ( MEMO/09/219 ) og af Ministerrådet i juli 2009 ( IP/09/1192 ). Det opdaterede direktiv 2009/114/EF blev undertegnet af formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Ministerrådet i september. Det offentliggøres i dag sammen med Kommissionens beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

I sin tale "Digital Europe – Europe's Fast Track to Economic Recovery" den 9. juli ( SPEECH/09/336 ) forelagde EU's telekommunikationskommissær Viviane Reding en "digital dagsorden for Europa", der som et af de højest prioriterede tiltag omfattede ønsket om en hurtig aftale om reform af GSM-direktivet.

Yderligere oplysninger om Kommissionens frekvenspolitik kan findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO/08/725


Side Bar