Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

Брюксел, 20 октомври 2009 г.

Европейският съюз е готов за въвеждането на услуги за безжична широколентова връзка на честотите на системата GSM

Днес бе разчистен пътят за ново поколение услуги за мобилна връзка в Европа с публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на нови мерки, позволяващи използването на честотите на системата GSM от мобилни телефони от трето поколение. Това стана възможно след споразумението през юли между Европейския парламент и Съвета на министрите ( IP/09/1192 ) за модернизиране на европейското законодателство — по-специално на директивата за GSM — относно използването на радиочестотния спектър, необходим за услуги за мобилна връзка. Новите мерки на ЕС ще стимулират конкуренцията на европейския далекосъобщителен пазар и ще улеснят операторите в предоставянето на по-бързи, общоевропейски услуги като мобилен достъп до интернет успоредно със сегашните GSM услуги. Те ще допринесат и за навлизането на услуги за безжична широколентова връзка — един от двигателите на икономическото възстановяване на ЕС.

„В тежко за икономиката време, днес европейската индустрия за мобилна връзка получи ясен сигнал за силна политическа подкрепа. Публикуваните днес нови правила на ЕС позволяват преразпределяне на радиочестотния спектър в лентата GSM в полза на нови услуги за мобилна връзка, засилват конкуренцията и спестяват на индустрията за мобилни комуникации капиталови разходи в размер до 1,6 милиарда евро“ , заяви Вивиан Рединг, европейски комисар по далекосъобщенията. „С подобни решения Европа гарантира, че ще запазим превъзходството си спрямо конкуренцията в услугите за безжична връзка.“

Новите правила представляват част от усилията на Европейската комисия да предложи повече възможности за безжични съобщения по отношение на радиочестотния спектър. Публикуваните днес мерки отварят радиочестотната лента на системата GSM за ползване и от по-усъвършенствани устройства за безжична връзка. Ново решение и нова директива , актуализиращи Директивата от 1987 г. за GSM , са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, с което те стават част от законодателството на ЕС и сега трябва да се прилагат във всички 27 държави-членки на ЕС.

С новите правила разпределението на радиочестотния спектър в лентата 900 MHz ще може да се адаптира по-лесно, което ще позволи въвеждането дори на новото, 4-то поколение високоскоростни широколентови технологии. Сегашните мобилни телефони на потребителите ще продължават да функционират без проблеми, но с тях ще бъде възможно и използването на нови технологии за достъп до високоскоростни широколентови услуги.

Очаква се преработените правила да окажат положително икономическо въздействие върху сектора и да стимулират разпространението на нови безжични услуги благодарение на намаляването на разходите по мрежата в резултат на използването на по-нискочестотни ленти.

В новото решение на Комисията в съответствие с директивата се определят техническите параметри, позволяващи съвместното функциониране на системите GSM (мобилни телефони от 2-ро поколение) и UMTS (мобилни телефони от 3-то поколение, добавящи високоскоростен мобилен достъп до интернет към обикновените телефонни услуги) в честотните ленти на GSM — 900 MHz и 1800 MHz. Това решение се базира върху решението на ЕС за радиочестотния спектър , в което се определя механизъм за приемането на правила за техническа хармонизация въз основа на подготвителната работа на национални експерти в областта на радиочестотите.

Сега националните администрации разполагат с шест месеца, за да транспонират директивата и да приложат решението, така че предоставените на GSM честотни ленти действително да са на разположение и за услуги от 3-то поколение. При отварянето на съществуващите лицензии за GSM националните регулаторни органи ще трябва да проучат конкуренцията между мобилните оператори и в съответствие с правилата на ЕС за далекосъобщенията да отстранят нарушенията в конкуренцията, ако има такива. Решението предвижда възможност за изменения с оглед да се включат технически параметри за използване на други системи, различни от GSM, чиято съвместимост може да се установи на по-късен етап.

Контекст

С Директивата за GSM от 1987 г. част от радиочестотната лента 900 MHz бе запазена за устройства за достъп до мрежата GSM ( Global System for Mobile или първоначално Groupe Spécial Mobile), като например мобилни телефони. Наложи се обаче актуализация на директивата, за да се даде възможност същата лента от радиочестотния спектър да се използва и за следващото, по-усъвършенствано поколение технологии за безжична връзка.

През ноември 2008 г. Европейската комисия предложи радиочестотите, предоставени дотогава само за мобилните телефони GSM, да се използват и за други, по-напреднали технологии, като се започне с технологията за широколентови мобилни услуги от трето поколение (прилагана при системата UMTS — „Универсална система за мобилни далекосъобщения“). Предложението бе одобрено през май 2009 г. от Европейския парламент с 578 гласа ( MEMO/09/219 ) , а през юли 2009 г. — и от Съвета на министрите ( IP/09/1192 ). Актуализираната директива 2009/114/ЕО бе подписана от председателите на Европейския парламент и на Съвета на министрите през септември. Днес тя бе публикувана заедно с решението на Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

В речта си от 9 юли „Цифрова Европа — най-прекият път на Европа към икономическото възстановяване“ ( SPEECH/09/336 ) европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг представи „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, сред чиито първи мерки е бързото постигане на споразумение за актуализиране на Директивата за GSM.

Информация за политиката на Комисията относно радиочестотния спектър ще намерите на адрес:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar