Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

Brüsszel, 2009. október 19 .

Az Európai Bizottság napirendre tűzi a szerzők, könyvtárak és fogyasztók könyvdigitalizálással kapcsolatos kihívásainak kezelését

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta „Szerzői jog a tudásalapú gazdaságban” c. közleményét, melynek célja a – különösen a könyvtárak állományában fellelhető – könyvek tömeges digitalizálása és terjesztése szempontjából lényeges kulturális és jogi kérdések rendezése. A közleményt Charlie McCreevy és Viviane Reding biztos közösen dolgozta ki. A digitális könyvtárak, mint például az Europeana ( http//www.europeana.eu ), ezentúl a tudáshoz való hozzáférés új módozatait kínálják majd a kutatók és a fogyasztók számára egész Európában. Ehhez azonban az EU-nak megoldást kell találnia a gazdátlan művek problémájára, melyek digitalizálása bizonytalan szerzői jogi státuszuk miatt gyakran akadályokba ütközik. A közleménynek szintén sarkalatos pontját képezi a művek terjesztésének és elérhetőségének javítása a fogyatékos személyek, különösen a gyengénlátók szempontjából.

A közlemény elfogadásakor McCreevy és Reding biztos hangsúlyozta: a Google Könyvkereső kapcsán kötött egyezség körül az Egyesült Államokban kirobbant vita is azt mutatja, hogy Európa nem maradhat le a digitális fronton vívott küzdelemben.

„El kell érnünk, hogy Európa egyre inkább a kreativitás és az innováció vonzásközpontjává váljon. Nem engedhetjük meg, hogy a meglévő hatalmas európai kulturális örökség a könyvtárak polcain porosodjék, ahelyett, hogy a polgáraink rendelkezésére állna” – mondta a belső piacért felelős McCreevy biztos.

Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiáért felelős biztos elmondta: „Ma már érdemi digitalizálási munkálatok folynak mindenütt a világon. Európának élnie kell a kínálkozó lehetőséggel, és a vezető szerepet megszerezve gondoskodnia kell róla, hogy a könyvek digitalizálása az európai szerzői joggal összhangban, az európai kulturális sokszínűség teljes mértékű tiszteletben tartása mellett történjék. A könyvek digitalizálása terén a gazdag kulturális örökséggel rendelkező Európa tehet és nyerhet a legtöbbet. Ha gyorsan cselekszünk, a versenyalapú európai könyvdigitalizálási megoldások jó eséllyel előbb kerülhetnek használatba, mint a Google Könyvkeresőről kötött egyezség alapján jelenleg az Egyesült Államokban tervezett módszerek.”

A közlemény sorra veszi a Bizottság által javasolt intézkedéseket, úgymint a tudományos és kulturális anyagok, valamint a gazdátlan művek digitális megőrzése és terjesztése, illetve a fogyatékos személyek tudáshoz való hozzáférése. A Bizottság az említett feladatokat egy zöld könyvről tavaly tartott nyilvános konzultáció eredményei ( IP/08/1156 ), a digitális könyvtárakkal foglalkozó magas szintű bizottsági szakértői csoport véleménye és az európai digitális könyvtár, az Europeana tapasztalatai ( IP/09/1257 ) alapján tűzte ki.

A Google Könyvkeresőről kötött egyezségről szóló, nemrégiben megtartott bizottsági tájékozódó meghallgatásból az derült ki, hogy az egyezség elfogadása esetén fonák helyzet állna elő, hiszen az USA-beli könyvtárakban található, a Google által digitalizált európai művek sokasága csak az amerikai fogyasztók és kutatók számára lenne hozzáférhető, az európaiak számára nem. Rendkívül fontos gondoskodni arról, hogy az európaiak számára elérhető legyen saját kulturális örökségük, és eközben az európai szerzők méltányos díjazásban részesüljenek. Ehhez – mint ahogy McCreevy és Reding biztos nemrégiben rámutatott ( MEMO/09/376 ) – uniós szintű fellépésre van szükség.

Digitális megőrzés és terjesztés

A Bizottság kezdeményezésére most párbeszéd indul az érdekeltek között, melynek célja olyan egyszerű és költséghatékony jogviszony-rendezési megoldások keresése, amelyek kiterjednek a mai napig szerzői jogi oltalom alatt álló könyvtári állomány tömeges digitalizálására és online terjesztésére is. Ez vonatkozik a kereskedelmi forgalomban már nem lévő és gazdátlan művekre is, vagyis azokra, amelyek esetében a jogosult személye nem azonosítható, vagy holléte nem ismert.

Gazdátlan művek

A gazdátlan művek digitalizálása és terjesztése kulturális és gazdasági szempontból különösen nagy kihívást jelent, a jogtulajdonos ismeretének hiányában ugyanis a felhasználók nem tudják megszerezni a szükséges engedélyeket, így például egy könyv nem digitalizálható. Az európai kulturális intézményeknél fellelhető állomány jelentős hányada ilyen mű, így például saját becslése szerint a British Library szerzői jogi oltalom alá eső állományának 40%-a e kategóriába tartozik 1 . A Bizottság hamarosan hatásvizsgálat keretében részletesebben is megvizsgálja ezt a jelenséget. A cél olyan EU-szerte alkalmazható megoldás kialakítása, amely elősegíti a gazdátlan művek digitalizálását és terjesztését, és támogatja egy olyan, kellő körültekintésen alapuló közös szabályrendszer kidolgozását, amely alapján a gazdátlan művek Európa-szerte elismert módon gazdátlannak minősíthetők. E tekintetben már meg is történtek az első lépések, méghozzá a nemzeti könyvtárakat, közös jogkezelő szervezeteket és kiadókat tömörítő, és az eContent plus program keretében 2,5 millió EUR európai bizottsági társfinanszírozásban részesülő ARROW projekt (Accessible Registries of Rights information and Orphan works – szerzői jogi információk és gazdátlan művek központi adatbázisa) keretében. A 2008 novemberében indult projekt célja a jogtulajdonosok azonosítása és a művek jogi státuszának tisztázása, azaz például annak, hogy kereskedelmi forgalomban már nem lévő vagy gazdátlan műről van-e szó. „Az EU által finanszírozott ARROW projekt az első lépés a különböző európai szerzői jogi nyilvántartások összekapcsolása és így a jogtulajdonosok azonosításának megkönnyítése érdekében – mondta mai nyilatkozatában Reding és McCreevy biztos. – Bátorítjuk a nemzeti könyvtárakat, a közös jogkezelő szervezeteket és a kiadókat, hogy az ígéretes kezdetre építve működjenek együtt a Bizottsággal olyan versenyalapú, egész Európára kiterjedő könyvnyilvántartás-rendszer létrehozásában, amely lehetővé teszi az engedélyek határokon túlról, átlátható és ésszerű árakon történő megszerzését, miközben gondoskodik a szerzők méltányos díjazásáról.”

Hozzáférés a fogyatékos személyek számára

A fogyatékos személyek az információszerzés során akadályokkal küzdenek. Különösen a gyengénlátók részéről merül fel igény a „könyvéhség” csillapítására, mivel az európai kiadványoknak csak mindössze 5%-a érhető el a gyengénlátók számára megfelelő formátumban, és a helyzetet a határokon átnyúló terjesztés – sokszor azonos nyelvű országok közötti – korlátozása tovább súlyosbítja. Az érdekeltek a fogyatékos személyek, különösen a gyengénlátók igényeinek szentelt fórum keretében megvizsgálják a lehetséges politikai intézkedéseket, többek között a megfelelő formátumban elérhető művek akadálymentes uniós kereskedelmének ösztönzésére kínálkozó lehetőségeket.

További információk az alábbi címen találhatók:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm .

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

A digitális könyvtárakra irányuló európai kezdeményezésekről bővebben:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm .

Az EU által finanszírozott ARROW projektről bővebben:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf .

1 :

A nemrégiben " In from the Cold " címmel közreadott jelentés szerint a gazdátlan művekkel kapcsolatos megoldatlan ügyek az Egyesült Királyságban az állami múzeumok, képtárak, könyvtárak és levéltárak által nyújtott szolgáltatások 89%-át érintik.


Side Bar