Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1540

Bruselj, 19. oktobra 2009

Devet od desetih Evropejcev kljub recesiji močno podpira razvojno pomoč

Raziskava Eurobarometra št.°318

Posebna raziskava Eurobarometra o razvojni pomoči v času gospodarske negotovosti

Posebna raziskava Eurobarometra, o pravljena v pričakovanju četrtih evropskih razvojni dni, je pokazala, da kriza, ki je zajela evropske države, ni okrnila javne podpore razvojni pomoči. Ta ostaja velika.

Za 90 odstotkov Evropejcev je razvoj še vedno pomemben in 72 odstotkov se jih zavzema, da se izpolnijo ali celo presežejo zaveze za pomoč državam v razvoju. „Ta javnomnenjska raziskava kaže, da državljani od svojih vlad in Evropske komisije pričakujejo, da bodo za financiranje razvoja segle globoko v žep,“ je dejal evropski komisar za razvoj in humanitarno pomoč Karel de Gucht. „Tudi v času gospodarske krize znova pozivam države članice, naj ne odstopijo od svoje zaveze za povečanje razvojne pomoči na 69 milijard EUR do leta 2010, da bodo tako izpolnile vmesni cilj razvojnih ciljev tisočletja.“

Velika večina Evropejcev (61 %) je mnenja, da lahko Evropa pozitivno vpliva na razprave o razvoju na svetovni ravni. „Evropejci se vse bolj zavedajo pomena razvoja. Od nacionalnih medijev pričakujejo pozornejše spremljanje razvojnih vprašanj,“ je dejala komisarka za komunikacijsko strategijo in podpredsednica Evropske komisije Margot Wallström.

Zanimivo je, da za mnoge gospodarska kriza ni glavni izziv za države v razvoju. Vsak drugi Evropejec vidi največji izziv teh držav v revščini in jo umešča nad gospodarsko krizo in hudo pomanjkanje hrane (35 %). Zdi se, da so Evropejci spoznali, da je revščina neobvladljiv strukturni problem, ki lahko celo zasenči gospodarsko recesijo.

Drugi zanimivi izsledki

  • Dva od treh Evropejcev navajata, da se za dajanjem pom oči skrivajo lastni interesi (64 %), kot so trgovina, terorizem, migracije in politični odnosi s tretjimi državami.

  • Zanimanja za to tematiko je dovolj, saj 42 % Evropejcev želi, da bi mediji razvojnim vprašanjem namenili več prostora.

  • 74 % Evropejcev še nikoli ni slišalo za razvojne cilje tisočletja, vendar je bilo njihovo število leta 2007 še večje (80 %).

Ozadje

V poročilu so prikazana dognanja za vso Evropo, pa tudi po posameznih državah. Izsledki kažejo, da razvojno sodelovanje zbližuje Evropsko unijo. Za večjo učinkovitost pomoči pa sta potrebna večja povezanost in soglasje držav članic. Po evropskih javnomnenjskih raziskavah se od leta 2004 manjšajo razlike med državami, zlasti med temi, ki so se Evropski uniji pridružile po letu 2004, in ostalimi državami članicami.

Na voljo so podatki o starosti, izobrazbi in socialno-ekonomskem položaju anketirancev.

Posebna raziskava Eurobarometra št. 318 o razvojni pomoči v času gospodarske negotovosti je bila opravljena maja in junija 2009. Namen te raziskave je bil oceniti, ali gospodarska kriza vpliva na javno podporo razvojnemu sodelovanju v evropskih državah. Opravljena je bila v sklopu več raziskav, ki so obravnavale ozaveščenost Evropejcev o razvojnih vprašanjih od leta 2004. Kjer je bilo mogoče, je bila pripravljena primerjava izsledkov prejšnjih študij.

Celotno besedilo poročila:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Spletni naslov:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar