Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1540

Brussels, 19 October 2009

Pomimo kryzysu dziewięciu na dziesięciu Europejczyków wciąż popiera pomoc rozwojową

Eurobarometr, nr 318

Specjalny sondaż Eurobarometru „Pomoc rozwojowa w czasie chaosu ekonomicznego”

Opublikowane przed czwartą edycją Europejskich Dni Rozwoju wyniki specjalnego sondażu Eurobarometru na temat pomocy rozwojowej w czasie chaosu ekonomicznego pokazują, że kryzys nie wpłynął na publiczne poparcie dla pomocy rozwojowej, które niezmiennie pozostaje wysokie.

Około 90 % Europejczyków wciąż uważa, że rozwój jest ważny, a 72 % opowiada się za utrzymaniem lub zwiększeniem obecnych zobowiązań w zakresie pomocy dla krajów rozwijających się. „Z sondażu tego wyraźnie wynika, że obywatele oczekują od swoich rządów i Komisji UE sięgnięcia do kieszeni i finansowego wsparcia rozwoju”, mówi Karel De Gucht, europejski komisarz ds. rozwoju i pomocy humanitarnej. „Mimo kryzysu gospodarczego zwracam się ponownie do państw członkowskich UE o trwanie przy złożonych obietnicach zwiększenia pomocy rozwojowej do 69 miliardów euro do roku 2010, co pozwoli osiągnąć śródterminowy pułap wyznaczony w ramach milenijnych celów rozwoju”.

Zdaniem znacznej większości obywateli europejskich (61 %) Europa może pozytywnie przyczynić się do debaty na temat światowego rozwoju. „Europejczycy coraz lepiej rozumieją znaczenie rozwoju. Chcą, aby krajowe media poświęcały więcej miejsca tym kwestiom”, stwierdza wiceprzewodnicząca i komisarz ds. strategii komunikacji społecznej Margot Wallström.

Co ciekawe, kryzys ekonomiczny nie jest postrzegany jako najważniejszy problem krajów rozwijających się. Połowa Europejczyków uważa, że jest nim ubóstwo. Kryzys gospodarczy i żywnościowy to największe wyzwanie dla tych krajów zdaniem 35 % badanych. Wydaje się zatem, że Europejczycy rozumieją, iż oprócz zastoju w gospodarce to ubóstwo jest poważnym problemem strukturalnym.

Inne ciekawe wyniki sondażu:

  • Powody udzielania pomocy są dla dwóch trzecich Europejczyków (64 %) związane z ochroną własnych interesów w obszarach handlu, walki z terroryzmem, migracji i stosunków politycznych z krajami trzecimi.

  • Nie można mówić o braku zainteresowania; 42 % badanych domaga się więcej informacji w mediach na temat rozwoju.

  • 74 % Europejczyków nigdy nie słyszało o milenijnych celach rozwoju, co oznacza jednak poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem 2007 (80 %).

Kontekst

W sprawozdaniu z sondażu można znaleźć szczegółowe informacje zebrane w całej UE z podziałem na poszczególne kraje. Pokazują one, że współpraca na rzecz rozwoju zbliża Unię Europejską. Skuteczność w obszarze pomocy wymaga większej spójności działań i porozumienia między państwami członkowskimi. Z sondażu wynika, że od 2004 r. różnice między poszczególnymi krajami zmniejszają się, szczególnie między krajami, które przystąpiły do UE w 2004 r. i innymi państwami członkowskimi.

Dostępne są dane dotyczące wykształcenia, wieku i sytuacji społeczno-ekonomicznej respondentów.

Specjalny sondaż Eurobarometru nr 318 „Pomoc rozwojowa w czasie chaosu ekonomicznego” przeprowadzono w maju i czerwcu 2009 r. Jego celem było sprawdzenie, czy pogorszenie sytuacji ekonomicznej zmniejszyło poparcie dla współpracy na rzecz rozwoju w Europie. Bezpośrednim powodem jego przeprowadzenia była kwestia wpływu kryzysu na opinię Europejczyków o znaczeniu pomocy rozwojowej, jest on jednak częścią większego projektu prowadzonego od 2004 r., badającego świadomość Europejczyków w zakresie rozwoju. W odpowiednich przypadkach przeprowadzono porównanie z wynikami poprzednich sondaży.

Pełną wersję sprawozdania z sondażu można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Strona internetowa:

http://eudevdays.eu


Side Bar