Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1540

Brussel, 19 oktober 2009

Negen van de tien Europeanen blijven voorstander van ontwikkelingshulp ondanks de economische neergang

Eurobarometer nr. 318

Speciale Eurobarometer “Ontwikkelingshulp in tijden van economische beroering”

In het vooruitzicht van de vierde editie van de Europese Ontwikkelingsdagen, blijkt uit een Speciale Eurobarometer over “Ontwikkelingshulp in tijden van economische beroering” dat de crisis die de Europese landen treft, geen negatieve invloed heeft op de steun van het publiek voor ontwikkelingshulp, die zeer groot blijft.

Ongeveer 90% van de Europeanen blijft ervan overtuigd dat ontwikkeling belangrijk is en 72% van de Europeanen is er voorstander van om de bestaande verbintenissen inzake steunverlening aan de ontwikkelingslanden na te komen of zelfs uit te breiden. "Uit deze peiling blijkt duidelijk dat de burgers van hun regeringen en van de Europese Commissie verwachten dat zij een inspanning doen voor ontwikkelingsfinanciering" , zegt EU-Commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp, Karel De Gucht. "Zelfs in de context van de economische crisis roep ik de lidstaten nogmaals op om hun engagement om de ontwikkelingshulp tegen 2010 tot 69 miljard euro te verhogen, na te komen, teneinde het middellange termijndoel van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken".

Een grote meerderheid van de Europese burgers (61%) is van oordeel dat Europa positief kan bijdragen aan het debat over mondiale ontwikkeling. "De Europeanen begrijpen steeds beter waarom ontwikkeling belangrijk is. Zij willen dat de ontwikkelingsproblematiek meer aan bod komt in de nationale media" , zegt Margot Wallström, vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor communicatiestrategie.

Opvallend is dat de economische crisis voor ontwikkelingslanden niet als het belangrijkste probleem wordt gezien. De helft van de Europeanen ziet armoede als het grootste probleem waarmee ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, voor de economische crisis en de voedselcrisis (35%). De Europeanen lijken te begrijpen dat armoede, meer dan de economische recessie, het belangrijkste structurele probleem is.

Andere interessante punten:

  • Twee van de drie Europeanen noemen redenen om steun te verlenen die met eigenbelang te maken hebben (64%), te weten handel, terrorisme, migratie en politieke betrekkingen met derde landen.

  • Er is geen gebrek aan interesse aangezien 42% van de Europeanen pleit voor meer aandacht in de media voor de ontwikkelingsproblematiek.

  • 74% van de Europeanen heeft nooit gehoord van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, maar dat is minder dan in 2007 (80%).

Achtergrond

In het verslag worden nauwkeurig de bevindingen voor de hele EU beschreven, alsook de uitsplitsing per land. Daaruit blijkt dat ontwikkelingssamenwerking de Europese Unie dichter bijeen brengt. De doeltreffendheid van de hulp vereist een grotere coherentie en consensus tussen lidstaten. Uit Europese peilingen is gebleken dat sinds 2004 de nationale verschillen kleiner worden, vooral tussen landen die sinds 2004 tot de EU zijn toegetreden en de andere lidstaten.

De opleiding, leeftijd en socio-economische gegevens van de respondenten zijn beschikbaar.

Speciale Eurobarometer nr. 318 over “Ontwikkelingshulp in tijden van economische beroering” werd in mei-juni 2009 uitgevoe rd. Deze eurobarometer werd uitgevoerd om na te gaan of de economische neergang invloed heeft gehad op de steun van het publiek voor ontwikkelingssamenwerking in Europese landen. Hoewel deze peiling in eerste instantie is uitgevoerd om na te gaan welke gevolgen de crisis heeft op het belang dat de Europeanen aan ontwikkelingshulp hechten, maakt zij als recentste peiling ook deel uit van een reeks peilingen naar het Europese bewustzijn van de ontwikkelingsproblematiek sinds 2004. In voorkomend geval worden vergelijkingen gemaakt met resultaten van vorige studies.

U k unt het volledige verslag lezen op:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Website:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar