Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1540

Briselē, 2009. gada 19. oktobrī

Deviņi eiropieši no desmit joprojām pārliecinoši atbalsta palīdzību attīstības jomā, neraugoties uz ekonomikas lejupslīdi

Eirobarometrs Nr.  318

Īpašais Eirobarometrs „Palīdzība attīstības jomā ekonomikas satricinājumu laikā”

Pirms ceturtajām Eiropas attīstības dienām īpašais Eirobarometrs „Palīdzība attīstības jomā ekonomikas satricinājumu laikā” rāda, ka krīze, kas ietekmē Eiropas valstis, nav ietekmējusi sabiedrības atbalstu palīdzībai attīstības jomā. Atbalsta rādītājs joprojām ir augsts.

Aptuveni 90 % eiropiešu joprojām uzskata attīstību par nozīmīgu, un 72 % eiropiešu atbalsta esošo palīdzības saistību pret jaunattīstības valstīm pildīšanu vai palielināšanu. „ Šī aptauja skaidri liecina, ka iedzīvotāji no valdības un ES Komisijas sagaida iespēju rast attīstības finansējumu ”, apgalvo ES komisārs attīstības un humānās palīdzības jautājumos Karels de Gihts. „Pat ekonomikas krīzes apstākļos es atkal aicinu ES dalībvalstis pildīt savas saistības un līdz 2010. gadam palielināt palīdzību attīstības jomā līdz 69 miljardiem eiro, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķu vidēja termiņa mērķi”.

Eiropas iedzīvotāju lielais vairākums ( 61 %) uzskata, ka Eiropa var dot pozitīvu ieguldījumu diskusijās par globālo attīstību. „ Eiropieši arvien labāk saprot, kāpēc attīstība ir nozīmīga. Viņi vēlas attīstības jautājumu plašāku atspoguļojumu valstu plašsaziņas līdzekļos ”, apgalvo EK priekšsēdētaja vietniece un par komunikācijas stratēģiju atbildīgā komisāre Margota Valstrēma.

Interesanti, ka ekonomikas krīze netiek uzskatīta par jaunattīstības valstu galveno problēmu. Viens eiropietis no diviem par jaunattīstības valstu lielāko problēmu uzskata nabadzību, ierindodams to augstāk par ekonomikas un pārtikas krīzi (35 %). Šķiet, ka eiropieši saprot, ka papildus ekonomikas kritumam nabadzība ir milzīga strukturāla problēma.

Citi interesanti rezultāti

  • Divi eiropieši no trim norāda savtīgu motivāciju palīdzības sniegšanai ( 64 %), proti, tirdzniecību, terorismu, migrāciju un politiskās attiecības ar trešām valstīm.

  • Intereses netrūkst, jo 42 % eiropiešu vēlas attīstības jautājumu plašāku atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos.

  • 74  % eiropiešu nekad nav dzirdējuši par Tūkstošgades attīstības mērķiem, bet tas ir mazāk nekā 2007. gadā (80 %).

Vispārīga informācija

Ziņojumā sīki izklāstīti ES mēroga konstatējumi, kā arī sadalījumi pa valstīm. Tie rāda, ka sadarbība attīstības jomā tuvina Eiropas Savienību. Palīdzības efektivitātei ir nepieciešama lielāka saskaņa un vienprātība starp dalībvalstīm. Eiropas aptauja liecina, ka kopš 2004. gada pārrobežu atšķirības mazinās, īpaši starp valstīm, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gadā, un pārējām dalībvalstīm.

Ir pieejama informācija par respondentu izglītību, vecumu un sociāli ekonomiskie dati.

Īpašais Eirobarometrs Nr.  318 „Palīdzība attīstības jomā ekonomikas satricinājumu laikā” tika veikts 2009. gada maijā un jūnijā. Tā mērķis bija novērtēt, vai Eiropas valstīs ekonomikas lejupslīde ir ietekmējusi sabiedrības atbalstu sadarbībai attīstības jomā. Kaut arī iemesls bija krīzes ietekme uz eiropiešu uzskatu par palīdzības attīstības jomā nozīmi, šis jaunākais apsekojums ir daļa no pētījumiem par eiropiešu izpratni par attīstības jautājumiem kopš 2004. gada. Attiecīgā gadījumā veikti salīdzinājumi ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem.

Viss ziņojums ir lasāms

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar