Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1540

Briuselis, 2009 m. spalio 19 d.

Nepaisydami nuosmukio devyni iš dešimties europiečių toliau tvirtai palaiko paramą vystymuisi

„Eurobarometro“ apklausa Nr. 318

„Eurobarometro“ specialioji apklausa „Parama vystymuisi ekonominės suirutės metu“

Rengiantis 4-osioms Europos vystymosi dienoms atlikta „Eurobarometro“ apklausa „Parama vystymuisi ekonominės suirutės metu“ rodo, kad, nepaisydama Europos šalis ištikusios krizės, visuomenė toliau aktyviai palaiko paramą vystymuisi.

Maždaug 90 % europiečių tebemano, kad vystymasis yra svarbus, o 72 % pritaria tam, kad būtų vykdomi prisiimti įsipareigojimai remti besivystančias šalis arba teikti didesnę paramą. „Ši apklausa aiškiai rodo, kad piliečiai tikisi, jog jų vyriausybės ir ES Komisija nepagailės lėšų vystymuisi finansuoti, – teigia už vystymąsi ir humanitarinę pagalbą atsakingas ES Komisijos narys Karelas De Guchtas. – Nors šiuo metu ekonominė krizė, dar kartą prašau ES valstybių narių laikytis įsipareigojimo iki 2010 m. padidinti paramą vystymuisi iki 69 mlrd. EUR ir taip pasiekti tarpinį tūkstantmečio vystymosi tikslą.“

Didžiosios daugumos Europos piliečių (61 %) nuomone, Europa gali teigiamai prisidėti prie diskusijų apie pasaulinį vystymąsi. „Europiečiai vis aiškiau suvokia, kodėl vystymasis toks svarbus. Jie nori, kad vystymosi klausimai būtų dažniau aptariami nacionalinėje žiniasklaidoje“, – tvirtina už komunikacijos strategiją atsakinga EK pirmininko pavaduotoja Margota Wallström.

Įdomu tai, kad ekonominė krizė nelaikoma pagrindine besivystančių šalių problema. Vienas iš dviejų europiečių didžiausia besivystančių šalių problema – didesne nei ekonominė ir maisto krizė (35 %) – laiko skurdą. Europiečiai, regis, suvokia, kad, nepaisant ekonomikos nuosmukio, skurdas yra nepaprastai didelė struktūrinė problema.

Kiti įdomūs rezultatai:

  • Du iš trijų europiečių (64 %) nurodo asmeninius paramos skyrimo motyvus: prekyba, terorizmas, migracija ir politiniai santykiai su trečiosiomis šalimis.

  • Susidomėjimo netrūksta, nes 42 % europiečių pasisako už dažnesnį vystymosi klausimų aptarimą žiniasklaidoje.

  • 74 % europiečių niekada nebuvo girdėję apie tūkstantmečio vystymosi tikslus, bet tai mažiau nei 2007 m. (80 %).

Aplinkybės

Ataskaitoje pateiktos išsamios ES masto išvados ir pagal atskiras šalis suskirstyti duomenys. Iš jų matyti, kad dėl vystomojo bendradarbiavimo Europos Sąjunga tampa artimesnė piliečiams. Kad parama būtų veiksminga, valstybės narės turi labiau derinti veiksmus ir tartis tarpusavyje. Europos apklausa rodo, kad nuo 2004 m. mažėja skirtumai tarp šalių, ypač tarp tų, kurios į ES įstojo 2004 m., ir likusių.

Taip pat nurodomas respondentų išsilavinimas, amžius ir socialinė ekonominė padėtis.

„Eurobarometro“ specialioji apklausa Nr. 318 „Parama vystymuisi ekonominės suirutės metu“ buvo atliekama 2009 m. gegužės–birželio mėn. Siekta įvertinti, ar ekonominis nuosmukis paveikė Europos šalių visuomenės paramą vystomajam bendradarbiavimui. Nors atlikti šią naujausią apklausą paskatino krizės poveikis europiečių požiūriui į paramos vystymuisi svarbą, ji sietina su kitomis apklausomis, kuriose nuo 2004 m. tiriamas europiečių domėjimasis vystymosi klausimais. Kai reikia, šios apklausos rezultatai lyginami su ankstesnių apklausų rezultatais.

Su visu ataskaitos tekstu galima susipažinti čia

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm .

Interneto svetainė

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar