Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1540

Bryssel 19. lokakuuta 2009

Yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta kannattaa kehitysapua taantumasta huolimatta

Eurobarometri 318

Erityiseurobarometri kehitysavusta talouskriisin aikana

EU:n neljänsien kehitysyhteistyöpäivien alla julkaistaan erityinen eurobarometriselvitys kehitysavusta talouskriisin aikana. Selvityksen mukaan eri maissa vallitseva kriisi ei ole vaikuttanut Euroopan kansalaisten tukeen kehitysyhteistyölle: se on edelleen vahvaa.

Noin 90 prosenttia eurooppalaisista uskoo yhä, että kehitysyhteistyö on tärkeää, ja 72 prosenttia kannattaa nykyisten kehitysapusitoumusten noudattamista tai niiden ylittämistä. Kehitysavusta ja humanitaarisesta avusta vastaava komissaari Karel De Gucht toteaa selvityksen osoittavan, että kansalaiset odottavat omilta hallituksiltaan ja komissiolta vahvaa panosta kehitysavun rahoittamiseen. Komissaari vetoaa EU:n jäsenvaltioihin, jotta ne pysyisivät laman keskelläkin sitoumuksissaan ja lisäisivät kehitysapua 69 miljardiin euroon vuoteen 2010 mennessä vuosituhattavoitteiden välietapin saavuttamiseksi.

Suurin osa Euroopan kansalaisista, 61 prosenttia, katsoo, että Euroopalla on mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti maailmanlaajuisesta kehitysavusta käytävään keskusteluun. Komission varapuheenjohtajan ja viestinnästä vastaavan komissaarin Margot Wallströmin mukaan eurooppalaiset ymmärtävät entistä paremmin, miksi kehitysapu on tärkeää, ja haluaisivat, että kehitysapukysymyksiä käsiteltäisiin enemmän jäsenvaltioiden viestimissä.

Kiinnostavaa kyllä, talouskriisiä ei koeta kehitysmaiden kannalta keskeiseksi haasteeksi. Puolet eurooppalaisista pitää maiden suurimpana haasteena köyhyyttä ja toisella sijalla on talous- ja elintarvikekriisi (35 prosenttia). Yleinen käsitys on, että talouden notkahduksen jälkeenkin köyhyys on edelleen ylivoimaisesti vaikein rakenteellinen ongelma.

Muita kiinnostavia tuloksia

  • Kaksi kolmesta eurooppalaisesta (64 %) mainitsee tuen antamisen perusteluksi oman edun eli kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, terrorismin, maahanmuuton ja poliittiset suhteet yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa.

  • Kiinnostuksesta ei ole puutetta, sillä 42 prosenttia haluaisi kehitysapua käsiteltävän enemmän viestimissä.

  • Eurooppalaisista 74 prosenttia ei ole koskaan kuullutkaan vuosituhattavoitteista. Luku on kuitenkin pienempi kuin vuonna 2007 (80 %).

Tausta

Selvityksessä esitetään tilannetta sekä koko EU:n tasolla että maakohtaisesti. Tulokset osoittavat, että kehitysyhteistyö yhdistää Euroopan unionia. Apu on tehokasta, jos jäsenvaltiot toimivat yhdenmukaisesti ja niiden välillä vallitsee yhteisymmärrys. Vuodesta 2004 alkaen tehdyt kyselytutkimukset osoittavat, että maiden – erityisesti vuonna 2004 tai myöhemmin liittyneiden ja muiden jäsenvaltioiden – väliset erot ovat kapenemassa.

Vastaajien koulutusta, ikää ja sosioekonomista taustaa koskevat tiedot ovat saatavilla.

Erityiseurobarometri 318 kehitysavusta talouskriisin aikana tehtiin touko-kesäkuussa 2009. Selvityksessä arvioitiin, vaikuttiko taantuma kansalaisten kehitysyhteistyölle antamaan tukeen Euroopan maissa. Vaikka lähtökohtana olikin nyt vallitsevan kriisin vaikutus eurooppalaisten suhtautumiseen kehitysapuun, selvitys kuuluu sarjaan, jossa on jo vuodesta 2004 kartoitettu eurooppalaisen tietoja kehitysapukysymyksistä. Vertailu aiempiin tuloksiin on esitetty aina, kun tämä tiedot ovat olleet saatavilla.

Koko raportti:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Internet-osoite

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar