Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1540

V Bruselu dne 19. října 2009

Navzdory hospodářské recesi devět z deseti Evropanů souhlasí s poskytováním rozvojové pomoci

Eurobarometr č.°318

Zvláštní průzkum Eurobarometru „Rozvojová pomoc v době hospodářských turbulencí“

Výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometru o „Rozvojové pomoci v době hospodářských turbulencí“, jenž předcházel 4. Evropským dnům rozvojové pomoci, ukázaly, že navzdory krizi, která postihla evropské země, zůstává počet osob podporujících poskytování rozvojové pomoci stále vys oký.

Přibližně 90 % Evropanů se stále domnívá, že je rozvojová pomoc důležitá, a 72 % Evropanů podporuje plnění stávajících závazků rozvojové pomoci vůči rozvojovým zemím nebo dokonce souhlasí s jejich rozšířením. „Tento průzkum jednoznačně ukazuje, že občané od svých vlád a od Komise EU očekávají, že v hledání prostředků na financování rozvojové pomoci nepoleví“, říká komisař EU pro rozvoj a humanitární pomoc Karel De Gucht. „I v souvislosti s hospodářskou krizí ještě jednou vyzývám členské státy EU, aby dodržely své stávající závazky zvýšit rozvojovou pomoc do roku 2010 na 69 miliard EUR, aby byly splněny střednědobé rozvojové cíle tisíciletí“.

Velká většina evropských občanů (61 %) se domnívá, že Evropa může pozitivně přispívat k diskusi o globálním rozvo ji. „Evropané stále lépe chápou, proč je rozvojová pomoc důležitá. Požadují, aby vnitrostátní sdělovací prostředky poskytly otázkám rozvoje větší prostor” , říká místopředsedkyně a komisařka pro komunikační strategii Margot Wallströmová.

Je zajímavé, že hospodářská krize není považována za zásadní výzvu pro rozvojové země. Každý druhý Evropan považuje za největší výzvu, které rozvojové země čelí, chudobu. Oproti tomu vidí hospodářskou a potravinovou krizi jako hlavní problém 35 % Evropanů. Evropané zřejmě pochopili, že chudoba je obrovským strukturálním problémem překračujícím problém hospodářského propadu.

Další zajímavé výsledky:

  • Dvě třetiny Evropanů uvádějí ryze zištné pohnutky, proč poskytovat pomoc (64 %), např. obchod, terorismus, migraci nebo politické vztahy s třetími zeměmi.

  • Není patrný ani nedostatek zájmu o toto téma, neboť 42 % Evropanů požaduje, aby sdělovací prostředky poskytly otázkám rozvoje větší prostor.

  • 74 % Evropanů nikdy neslyšelo o rozvojových cílech tisíciletí, je to však méně, než v roce 2007 (80 %).

Souvislosti

Ve zprávě jsou uvedeny výsledky jak pro celou Evropu, tak po jednotlivých zemích. Tyto výsledky ukazují, že rozvojová spolupráce státy Evropské unie sbližuje. Pro zajištění účinnosti pomoci je nutná větší soudržnost a shoda mezi členskými státy. Průzkumy v celé EU ukazují, že se rozdíly mezi jednotlivými členskými státy stále snižují, zejména mezi zeměmi, které přistoupily k EU v roce 2004, a ostatními členskými státy.

K dispozici jsou rovněž socio-ekonomické údaje a informace o vzdělání a věku respondentů.

Zvláštní průzkum Eurobarometru č. 318 o „Rozvojové pomoci v době hospodářských turbulencí“ proběhl v květnu–červnu 2009. Jeho cílem bylo zjistit, zda hospodářský útlum ovlivnil veřejnou podporu rozvojové spolupráce v evropských zemích. Ačkoli byl podnětem pro tento nedávný průzkum vliv krize na to, jak Evropané posuzují důležitost rozvojové pomoci, jedná se o součást celé řady studií, které se od roku 2004 zaměřují na průzkum povědomí Evropanů o rozvojové problematice. Pokud je to možné, využívají se pro srovnání výsledky předchozích studií.

Celou zprávu lze najít na internetové stránce

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Emailová adresa

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar