Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1540

Брюксел, 19 октомври 2009 г.

Въпреки икономическата криза девет от всеки десет европейци продължават да одобряват помощите за развитие

Евробарометър № 318

Специално проучване на Евробарометър „Помощ за развитие по време на икономически сътресения“

В навечерието на четвъртото издание на Европейските дни на развитието специално проучване на Евробарометър под надслов „Помощ за развитие по време на икономически сътресения“ показва, че кризата, обхванала европейските страни, не се отразява на общественото одобрение за помощите за развитие, което продължава да е високо.

Около 90 % от европейците продължават да вярват, че развитието е важно, а 72 % от тях подкрепят изпълнението или надхвърлянето на вече поетите ангажименти за отпускане на помощи за развиващите се страни. Това изследване показва ясно, че гражданите очакват техните правителства и Комисията на ЕС да работят за финансирането на развитието “, заяви комисарят,на ЕК за развитието и хуманитарната помощ Карел де Гухт. „Дори в контекста на икономическа криза призовавам отново държавите-членки на ЕС да изпълняват ангажиментите си за увеличаване на помощта за развитие до 69 млрд. EUR през 2010 г., за да постигнат средносрочната цел от Целите на хилядолетието за развитие“.

Голяма част от европейските граждани (61 %) считат, че Европа може даде своя положителен принос към дебата за глобалното развитие. „Европейците разбират все по-добре защо развитието е важно. Те желаят националните медии да отразяват в по-голяма степен въпросите, свързани с развитието“, заяви Маргот Валстрьом, заместник-председател на Комисията и комисар по въпросите на комуникационната политика.

Интересното е, че икономическата криза не се възприема като основно предизвикателство пред развиващите се страни. Всеки втори европеец смята, че бедността е най-голямото предизвикателство пред развиващите се страни и я поставя пред икономическата и продоволствената криза (35 %). Европейците явно разбират, че не икономическият спад, а бедността е основният структурен проблем.

Други интересни резултати:

  • Двама от всеки трима европейци (64 %) признават, че изхождат от лични подбуди за предоставяне на помощ, а именно търговия, тероризъм, миграция и политически отношения с трети държави.

  • Не се отчита липса на интерес, тъй като 42 % от европейците са за по-голямо медийно отразяване на свързаните с развитието въпроси.

  • 74 % от европейците никога не са чували за Целите на хилядолетието за развитие, но техният брой е по-малък спрямо този през 2007 г. (80 %).

Контекст

В доклада се съдържат подробни факти на ниво ЕС, както и информация по страни. Те показват, че сътрудничеството в областта на развитието сплотява ЕС. За да бъде помощта ефективна, се изисква по-голяма съгласуваност и консенсус между държавите-членки. Проучванията на общественото мнение в Европа показват, че от 2004 г. насам разликите между страните силно намаляват, особено между присъединилите се от 2004 г. насам и останалите държави-членки.

Предоставят се данни за образованието, възрастта и социално-икономическата категория на участниците в проучването.

Специалното проучване на Евробарометър № 318 „Помощ за развитие по време на икономически сътресения“ бе проведено през май юни 2009 г. Целта му бе да се оцени дали в европейските страни икономическата криза се отразява на обществената подкрепа за сътрудничество в областта на развитието. Въпреки че първопричината е да се разбере как последиците от кризата се отразяват на начина, по който европейците възприемат важността на развитието, това най-ново проучване е част от поредица, започнала през 2004 г. за изследване на степента на съпричастност в Европа към въпросите, свързани с развитието. Когато е било възможно, са направени сравнения с резултатите от предишни проучвания.

Целият доклад може да бъде прочетен на следния адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Уебсайт:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar