Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1534

V Bruseli 16. októbra 2009

Európska komisia sonduje názory na príležitosti a výzvy pre digitálne kiná

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu s odborníkmi z audiovizuálneho priemyslu EÚ o tom, ako najlepšie využiť príležitosti a riešiť výzvy tzv. digitálnej revolúcie vo filmovom odvetví EÚ. Vďaka digitálnym kinám môže byť distribúcia filmov lacnejšia a pružnejšia, a umožňuje väčšiemu počtu filmov dostať sa do sveta. Prechod na digitálne technológie si však vyžaduje vysoké investície. Ak sa teraz nevytvoria nové obchodné modely a životaschopné schémy štátnej podpory, až tretine európskych kín by mohlo hroziť zatvorenie v dôsledku vysokej ceny digitálneho vybavenia. Ohlasy odborníkov z filmového a audiovizuálneho odvetvia, ako aj národných filmových agentúr a iných zainteresovaných strán počas dvojmesačnej konzultácie, ktorú dnes Komisia otvorila, sa využijú začiatkom budúceho roka pri vypracovaní oznámenia, v ktorom sa ustanoví politika Komisie o digitálnych kinách.

„Digitálna revolúcia sa odohráva teraz a európske kiná by na ňu mali byť dobre pripravené!," vyhlásila Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Zbližovanie tradičného obsahu s digitálnou technológiou radikálne mení spôsob výroby, distribúcie a sledovania filmov. Tento technický vývoj môže vytvárať nové obchodné príležitosti, nové pracovné miesta a nové služby pre spotrebiteľov – ak vytvoríme správny rámec na stimulovanie tohto procesu. Komisia chce preto uskutočniť konzultácie so všetkými zúčastnenými stranami o ich skúsenostiach, potrebách a očakávaniach týkajúcich sa digitalizácie, ktorá je rozhodujúca pre budúcnosť európskych kín."

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová k tomu uviedla: „Na verejnú diskusiu o vplyve digitálnych kín v Európe sa už dlho čakalo. Budú potrebné značné investície a v podpore digitalizácie môžu zohrávať úlohu štátne dotácie. Preto potrebujeme dôkladné pochopenie dynamiky tohto odvetvia, aby prechod na digitálne premietanie bol prospešný pre odvetvie prevádzkovateľov kín a v konečnom dôsledku pre spotrebiteľov.“

Filmoví tvorcovia používajú digitálne technológie čoraz častejšie. Vďaka novým kamerám a formátom je výroba filmov jednoduchšia. Na tvorbu vzrušujúcich zvláštnych efektov a 3D filmov sa používajú ďalšie digitálne nástroje. Distribúcia digitálnej filmovej kópie môže byť až desaťkrát lacnejšia v porovnaní s kópiou tradičného 35 mm filmu; digitálne kiná by preto mohli uľahčiť cestu európskym filmom k celosvetovému publiku. Vybavenie na digitálnu filmovú projekciu je však pre mnohé európske kiná príliš drahé; približne 31 % európskych kín má len jednu kinosálu a len 10 % kín sú multiplexy.

Európska komisia chce zistiť v rámci konzultácie, ktorá sa dnes začala, aký vplyv môžu mať digitálne kiná na európske filmové odvetvie a najmä na 30 000 kinosál v Európe. Vyzýva prevádzkovateľov kín, filmových distribútorov, národné filmové agentúry, ako aj štátne a súkromné filmové organizácie, aby sa podelili o svoje názory.

Vedúce postavenie v oblasti digitálnych kín majú v súčasnosti USA. Digitálna vzorová kópia je k dispozícii už pre 90 % všetkých amerických filmov, zatiaľ čo vo Franc úzsku (najväčší výrobca filmov v EÚ) je v digitálnom formáte k dispozícii menej ako polovica nových filmov. V USA okrem toho vyvinuli model VPF (Virtual Print Fee), v rámci ktorého tretie strany dostanú časť peňazí, ktoré ušetrili filmoví distribútori, a tieto peniaze potom môžu použiť na financovanie digitálneho vybavenia. V Európe sa dosiaľ prebudovalo na digitálne premietanie len 2 428 kinosál. Celosvetovo existuje približne 110 000 kinosál, pričom digitálne vybavenie má asi 12 000 z nich. Odhaduje sa, že do roku 2012 sa na digitálne premietanie prebuduje takmer 20 % kín na celom svete.

Národné vlády uvažujú o dotovaní prechodu na digitálne kiná. Taliansko už notifikovalo schému štátnej pomoci, o ktorej sa v súčasnosti uskutočňuje verejná konzultácia ( IP/09/1181 ). Iné krajiny (vrátane Francúzska, Nemecka a Nórska) plánujú alebo už dokončujú svoje schémy vnútroštátnej podpory, no väčšina filmových klubov (artkiná premietajúce nezávislé európske filmy, ako sú členovia siete Europa Cinemas , ktorú podporuje program MEDIA) nemá v súčasnosti štátne ani súkromné financovanie, ktoré by im pomohlo prejsť na digitálne premietanie.

Okrem otázok pre profesionálov z oblasti filmovej tvorby a prevádzkovania kín dnes Komisia zverejnila aj analýzu o digitálnych kinách a načrtla svoju politiku v tejto oblasti vrátane otázok štátnej pomoci. Analýza a spätná väzba z verenej konzultácie, ktorá potrvá do 16. decembra 2009, umožnia Komisii finalizovať v roku 2010 oznámenie s názvom „Príležitosti a výzvy pre európske kiná v digitálnej ére“.

Kontext

Táto verejná konzultácia je výsledkom diskusií expertnej skupiny, ktorú Komisia vytvorila na jar 2008 s cieľom preskúmať možnú hrozbu pre rozmanitosť európskych kín a potrebu alternatívnych obchodných modelov.

V Európe existuje program MEDIA 2007, ktorý v rokoch 2007 – 2013 poskytne európskemu audiovizuálnemu priemyslu 755 miliónov EUR a pomáha tak európskym profesionálom v odbornej príprave, rozvoji, distribúcii a propagácii ich diel po celej Európe ( IP/07/169 ).

Program MEDIA sa od roku 1991 priebežne upravuje s cieľom podporovať európsky audiovizuálny priemysel. Najnovšie sa do programu zahrnuli aj nové technológie, a to od odbornej prípravy po projekciu. Jedna z vetiev odbornej prípravy podporovaných programom MEDIA je venovaná digitálnym technológiám, či už z hľadiska výroby, distribúcie alebo uvádzania v kinách. Rozbehlo sa aj niekoľko pilotných projektov, náklady na digitalizáciu pri distribúcii európskych filmov sú oprávnené už roky a v rámci Europa Cinemas bola vytvorená osobitná schéma podpory digitálneho premietania európskych filmov.

Odkaz na verejnú konzultáciu a podkladový dokument:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/consultations/index_en.htm

Rozhodnutie MEDIA 2007:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm


Side Bar