Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1534

Bruksela, dnia 16 października 2009 r.

Komisja Europejska zbiera opinie na temat możliwości i wyzwań związanych z kinem w formacie cyfrowym

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne z pracownikami branży audiowizualnej w UE na temat sposobu najlepszego wykorzystania możliwości i podołania wyzwaniom, jakie niesie ze sobą „cyfrowa rewolucja” w unijnym sektorze filmowym. Kino cyfrowe umożliwia tańszą i bardziej elastyczną dystrybucję filmów, dzięki czemu więcej filmów europejskich może podróżować. Przejście na technologię cyfrową wymaga jednak dużych inwestycji. Jednej trzeciej europejskich kin może grozić zamknięcie z powodu wysokich kosztów sprzętu cyfrowego, jeśli nie zostaną wkrótce opracowane nowe modele gospodarcze i realne systemy wsparcia publicznego. Opinie specjalistów z branży kinowej i audiowizualnej, jak również z krajowych agencji filmowych i innych zainteresowanych stron, zebrane podczas dwumiesięcznych konsultacji rozpoczętych przez Komisję w dniu dzisiejszym zostaną uwzględnione w komunikacie określającym politykę Komisji w zakresie kina cyfrowego, który zostanie przygotowany na początku przyszłego roku.

Cyfrowa rewolucja odbywa się właśnie teraz i europejskie kino powinno być na nią dobrze przygotowane!”, powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Połączenie tradycyjnych treści i technologii cyfrowej radykalnie zmienia sposób produkcji, dystrybucji i wyświetlania filmów. Obecny rozwój technologiczny może stworzyć nowe możliwości gospodarcze dla przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy i nowe usługi konsumpcyjne, jeśli ustanowimy właściwe ramy wspomagające te procesy. Dlatego też Komisja pragnie przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby poznać ich doświadczenia, potrzeby i oczekiwania dotyczące cyfryzacji, co jest kluczowe dla zagwarantowania cyfrowej przyszłości kina europejskiego.”

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji stwierdziła: „Publiczna debata na temat wpływu kina cyfrowego w Europie jest już bardzo spóźniona. Konieczne będą znaczne inwestycje a dotacje państwowe mogą odegrać ważną rolę przy wspieraniu cyfryzacji. Dlatego musimy dobrze zrozumieć dynamikę sektora, aby zagwarantować, że przejście na technologie cyfrowe odbędzie się z korzyścią dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze kinematografii i, w ostatecznym rozrachunku, dla konsumentów.”

Technologie cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane przez filmowców. Nowe kamery i formaty ułatwiają produkcję filmów. Inne narzędzia cyfrowe są wykorzystywane do produkcji ekscytujących efektów specjalnych i filmów w formacie 3D. Dystrybucja cyfrowej kopii filmu może być nawet do dziesięciu razy tańsza od dystrybucji na tradycyjnej taśmie filmowej 35 mm; kino cyfrowe może zatem ułatwić dotarcie filmów europejskich do widowni na całym świecie. Sprzęt do wyświetlania filmów w formacie cyfrowym może jednak być zbyt drogi dla wielu europejskich kin; około 31 proc. europejskich kin posiada tylko jeden ekran, a tylko 10 proc. kin to multipleksy.

Dzięki rozpoczętym dziś konsultacjom Komisja Europejska chce się dowiedzieć, jaki wpływ może mieć kino cyfrowe na europejską branżę filmową, a w szczególności na 30 000 ekranów europejskich kin. Zachęca więc unijnych operatorów kinowych, dystrybutorów, krajowe agencje filmowe i publiczne oraz prywatne organizacje zajmujące się promocją filmów do podzielenia się swoimi poglądami.

Stany Zjednoczone odgrywają obecnie wiodącą rolę w dziedzinie kina cyfrowego. Cyfrowa kopia master jest już dostępna dla 90 proc. wszystkich nowych amerykańskich filmów, podczas gdy we Francji (największy unijny producent filmowy) mniej niż połowa nowych filmów jest dostępna w formacie cyfrowym. Ponadto USA wprowadziły model VPF (opłata od wirtualnych kopii), w ramach którego osoby trzecie zbierają część pieniędzy zaoszczędzonych przez dystrybutorów filmów, które mogą być następnie wykorzystane do finansowania sprzętu cyfrowego. Do tej pory w Europie jedynie 2428 ekrany zostały przystosowane do projekcji w formacie cyfrowym. Z istniejących na całym świecie około 110 000 ekranów kin tylko około 12 000 jest przystosowanych do projekcji w formacie cyfrowym. Szacuje się, że do 2012 r. prawie 20 proc. kin na całym świecie zostanie przystosowane w ten sposób.

Rządy krajowe rozważają dotowanie przejścia na kino cyfrowe. Włochy zgłosiły już program pomocy państwa, w odniesieniu do którego prowadzone są obecnie konsultacje społeczne ( IP/09/1181 ). Niektóre kraje (w tym Francja, Niemcy i Norwegia) planują lub finalizują wprowadzenie krajowych systemów wsparcia, ale większość kin studyjnych (wyświetlających niezależne europejskie filmy, takich jak członkowie sieci Europa Cinemas wspieranej przez program MEDIA) nie dysponuje w tej chwili ani publicznymi ani prywatnymi funduszami, które pomogłyby im w cyfryzacji.

Oprócz pytań do europejskich specjalistów w dziedzinie filmu i kina, Komisja opublikowała również w dniu dzisiejszym analizę kina cyfrowego i przedstawiła swoją politykę w tej dziedzinie, w tym kwestie pomocy państwa. Analizy i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych, które będą trwały do 16 grudnia 2009   r., pozwolą Komisji na sfinalizowanie w 2010 roku komunikatu „Szanse i wyzwania dla europejskiego kina w erze cyfrowej”.

Dodatkowe informacje

Wspomniane konsultacje społeczne są wynikiem rozmów na forum grupy ekspertów powołanej przez Komisję wiosną 2008 r. w celu zbadania ewentualnego zagrożenia dla różnorodności kina europejskiego oraz zapotrzebowania na alternatywne modele gospodarcze.

Na poziomie europejskim istniejący program MEDIA 2007 zapewni kwotę 755 mln euro dla europejskiego przemysłu audiowizualnego na lata 2007-2013, pomagając europejskim specjalistom w zawodowym doskonaleniu się i rozwoju oraz w dystrybucji i promowaniu swoich dzieł w całej Europie (IP/07/169).

Program MEDIA jest od 1991 r. nieustająco dostosowywany, aby wspierać europejski przemysł audiowizualny. Niedawno włączono do programu nowe technologie obejmujące szkolenia i pokazy. Jednym ze wspieranych przez MEDIA aspektów kształcenia są technologie cyfrowe, zarówno pod kątem produkcji, dystrybucji jak i pokazów. Uruchomiono również wiele projektów pilotażowych, koszty cyfrowej dystrybucji filmów europejskich od wielu lat kwalifikują się do wsparcia finansowego a wraz z projektem Europa Cinemas ustanowiono specjalny program wsparcia dla cyfrowych pokazów filmów europejskich.

Link do konsultacji społecznych oraz dokumentu towarzyszącego:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/consultations/index_en.htm

decyzja MEDIA 2007 :

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm


Side Bar