Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1534

Brussel, 16 oktober 2009

Europese Commissie peilt naar kansen en uitdagingen voor de digitale bioscoop

De Europese Commissie is vandaag gestart met een openbare raadpleging van professionals uit de audiovisuele sector in de EU om na te gaan hoe de kansen en uitdagingen van de "digitale revolutie" in de Europese filmsector het best kunnen worden aangepakt. Digitale bioscoop kan de filmdistributie goedkoper en flexibeler maken, en de verspreiding van Europese films bevorderen. Digitalisering vergt echter grote investeringen. Een derde van de Europese bioscopen zou zijn deuren moeten sluiten vanwege de hoge kosten van digitale uitrusting, tenzij onverwijld nieuwe bedrijfsmodellen en levensvatbare openbare steunregelingen ontwikkeld worden. De feedback van professionals uit de film- en audiovisuele sector en van nationale filmagentschappen en andere belanghebbenden uit de twee maanden durende raadpleging zal worden verwerkt in een mededeling die begin volgend jaar zal worden gepubliceerd en waarin het beleid van de Commissie inzake digitale bioscoop zal worden uiteengezet.

"De digitale revolutie is volop aan de gang en de Europese film moet hierop voorbereid zijn!", aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Convergentie tussen traditionele inhoud en digitale technologie brengt een radicale verandering teweeg in de manier waarop films worden geproduceerd, verspreid en bekeken. Deze technologische ontwikkeling kan nieuwe marktkansen, nieuwe banen en nieuwe consumentendiensten creëren, als we zorgen voor het juiste kader om deze ontwikkeling te stimuleren. De Commissie wil dan ook alle belanghebbenden raadplegen omtrent hun ervaringen, behoeften en verwachtingen ten aanzien van digitalisering, die noodzakelijk is voor de toekomst van de Europese film.

EU-commissaris voor Concurrentie, Neelie Kroes, verklaarde het volgende: "Een openbare discussie over de impact van digitale film in Europa had al lang moeten plaatsvinden. Er zullen aanzienlijke investeringen nodig zijn en ook staatssubsidies kunnen een rol spelen bij de ondersteuning van digitalisering. We moeten dan ook een duidelijk inzicht krijgen in de dynamiek van de sector om ervoor te zorgen dat de overschakeling op digitaal in het voordeel is van de betrokkenen in de filmsector en uiteindelijk van de consument."

Filmmakers maken steeds meer gebruik van digitale technologieën. Nieuwe camera's en formats maken het makkelijker om films te produceren. Andere digitale hulpmiddelen worden gebruikt voor spannende speciale effecten en 3D-films. Het verspreiden van een digitale filmkopie kan tot tien maal goedkoper zijn dan een traditionele 35 mm print; digitale bioscopen zouden de Europese film toegankelijker kunnen maken voor een groter publiek. Voor vele Europese bioscopen kan digitale screeningapparatuur echter te duur zijn; ruwweg 31% van de Europese bioscopen zijn bioscopen met één filmzaal en slechts 10% zijn multiplexbioscopen.

Met haar vandaag gelanceerde raadpleging wil de Europese Commissie nagaan wat het effect zal zijn van de digitale bioscoop op de Europese filmsector en met name de 30.000 Europese bioscoopzalen. Zij verzoekt filmvertoners, filmdistributeurs, nationale filmagentschappen en openbare en particuliere filmverenigingen uit de EU hun standpunten uit te wisselen.

De VS hebben een leidende rol op het gebied van digitale film. Voor 90% van alle Amerikaanse films is reeds een digitale "master" beschikbaar; in Frankrijk (de grootste filmproducent van de EU) is minder dan de helft van de nieuwe films in digitaal formaat beschikbaar. Voorts is in de VS een VPF-model (Virtual Print Fee) ontwikkeld waarbij een deel van het door de filmdistributeurs uitgespaarde geld door derden wordt ingezameld en wordt gebruikt voor de financiering van digitale apparatuur. In Europa zijn tot dusver slechts 2428 zalen omgebouwd voor digitale projectie. Over de hele wereld beschikken ongeveer 12.000 zalen van de 110.000 over digitale apparatuur. Tegen 2012 zal naar schatting wereldwijd vrijwel 20% van de bioscopen omgebouwd zijn.

De nationale regeringen overwegen om de overschakeling op digitaal te subsidiëren. Italië heeft reeds staatssteun aangemeld waarvoor momenteel een openbare raadpleging loopt ( IP/09/1181 ). Andere landen (waaronder Frankrijk, Duitsland en Noorwegen) zijn bezig met de opstelling of de afronding van nationale steunregelingen om al hun bioscopen te digitaliseren, maar de meeste filmtheaters (die onafhankelijke Europese films vertonen, zoals de leden van het door het MEDIA-programma gesteunde Europa Cinemas -netwerk) hebben momenteel noch overheids-, noch particuliere middelen om op digitaal te kunnen overschakelen.

Naast de vragen voor professionals uit de Europese filmwereld heeft de Commissie vandaag ook een analyse over digitale film gepubliceerd en haar beleid op dit gebied uiteengezet, inclusief met betrekking tot staatssteun. Op basis van de analyse en de feedback uit de openbare raadpleging die tot 16 december 2009 loopt , zal de Commissie in 2010 de laatste hand kunnen leggen aan haar mededeling over kansen en uitdagingen voor de Europese film in het digitale tijdperk.

Achtergrond

Deze openbare raadpleging is het resultaat van de besprekingen van een door de Commissie in het voorjaar 2008 opgerichte deskundigengroep over het mogelijke risico voor de diversiteit van Europese bioscopen en de behoefte aan alternatieve bedrijfsmodellen.

Binnen Europa wordt via het bestaande programma MEDIA 2007 tussen 2007 en  2013 755 miljoen euro uitgetrokken voor de audiovisuele industrie in Europa, als hulp voor professionals om opleiding te krijgen en hun werken te ontwikkelen en in heel Europa te verdelen en te promoten ( IP/07/169 ) .

Het MEDIA-programma wordt sinds 1991 continu aangepast om de Europese audiovisuele sector te ondersteunen. Recentelijker zijn nieuwe technologieën in het programma opgenomen, van opleiding tot vertoning. Eén van de door MEDIA gesteunde opleidingsonderdelen is gewijd aan digitale technologieën, zowel op het vlak van productie als distributie en vertoning. Voorts zijn meerdere proefprojecten opgezet, zijn de kosten voor de digitale distributie van Europese films reeds jarenlang subsidiabel en is met Europa Cinemas voorzien in een specifieke steunregeling voor digitale screenings van Europese films.

Link naar de openbare raadpleging en achtergronddocument:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/consultations/index_en.htm

MEDIA 2007 Decision :

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm


Side Bar