Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1534

V Bruselu dne 16. října 2009

Evropská komise zjišťuje názory na problematiku spojenou s digitálním kinem

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci, v jejímž rámci se odborníků v audiovizuálním průmyslu v EU ptá, jak nejlépe využít příležitostí, které nabízí „digitální revoluce“ ve filmovém odvětví v EU, a jak vyřešit úkoly, před nimiž tento sektor stojí. Digitální kino může zlevnit a zpružnit distribuci filmů a díky tomu by se k divákům dostalo více evropských snímků. Digitalizace je však spojena s vysokými investicemi. Vzhledem k vysoké ceně digitálního zařízení by mohlo až třetině evropských kin hrozit zavření – pokud nyní nebudou vyvinuty nové metody komercializace a účinné programy veřejné podpory. Odpovědi od odborníků z oblasti kina a audiovizuálního odvětví i od národních filmových agentur a dalších zainteresovaných stran, které Komise obdrží během dnes zahájené dvouměsíční konzultace, budou podkladem pro sdělení, v němž Komise na počátku příštího roku nastíní svou politiku v oblasti digitálního kina.

„Jsme svědky digitální revoluce a evropská kina by na ni měla být dobře připravena,“ uvedla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Konvergence mezi tradičním obsahem a digitální technologií radikálně mění způsob produkce, distribuce i sledování filmů. To může přinést nové obchodní příležitosti, pracovní místa a služby pro spotřebitele – ovšem pouze pokud vytvoříme vhodný rámec na podporu tohoto procesu. Komise proto zjišťuje zkušenosti, potřeby a očekávání všech zúčastněných stran v oblasti digitalizace. Ta je pro budoucnost evropských kin naprosto nezbytná.“

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová k tomu poznamenala: „Veřejná diskuse o dopadu digitálního kina v Evropě je již dlouho potřebná. Budou nezbytné značné investice a pro podporu digitalizace budou možná zapotřebí státní dotace. Proto musíme přesně pochopit dynamiku odvětví. Díky tomu budeme moci zajistit, aby digitalizace přinesla prospěch provozovatelům kin a v konečném důsledku i spotřebitelům.“

Filmoví tvůrci stále častěji využívají digitální technologie. Produkce filmů je totiž s novými kamerami a formáty snazší. Díky dalším digitálním nástrojům je navíc možné dosáhnout zajímavých zvláštních efektů a vytvořit filmy ve formátu 3D. Distribuce digitální kopie filmu může být až desetkrát levnější než u klasického 35mm filmového pásu. Digitální kino by tak mohlo usnadnit cestu evropských filmů k divákům na celém světě. Zařízení pro digitální projekci však mohou být pro řadu evropských kin příliš drahá (přibližně 31 % evropských kin je jednosálových a pouze 10 % tvoří multiplexy).

V   rámci dnes zahájené konzultace chce Evropská komise zjistit, jaký by mohl být dopad digitálního kina na evropské filmové odvětví, a zejména na 30 000 evropských kinosálů. Při této příležitosti se ptá na názor provozovatelů kin, distributorů, národních filmových agentur a veřejných a soukromých filmových organizací.

V oblasti digitálního kina vedou USA. Pro 90 % všech nových amerických filmů je již k dispozici digitální master, zatímco ve Francii (která produkuje nejvíce filmů v EU) má digitální podobu méně než polovina nových filmů. USA navíc vyvinuly model VPF (Virtual Print Fee), díky němuž dostávají třetí strany část prostředků, které ušetří filmoví distributoři a které pak mohou být použity k nákupu digitálního zařízení. V Evropě přešlo na digitální projekci zatím jen 2 428 kinosálů. Z celkového počtu asi 110 000 kinosálů jich bylo ve světě vybaveno digitálním zařízením přibližně 12 000. Odhaduje se, že do roku 2012 bude ve světě digitalizováno téměř 20 % kin.

Vlády jednotlivých členských států v současnosti uvažují o poskytnutí podpory na digitalizaci kin. Itálie již oznámila režim státní podpory, u něhož nyní probíhá veřejná konzultace ( IP/09/1181 ). Další země (například Francie, Německo a Norsko) připravují nebo dokončují vlastní národní programy podpory. Ovšem většina uměleckých kin (těch, která promítají evropské nezávislé filmy, jako například členové sítě Europa Cinemas , která je podporována z programu MEDIA) nemá v současnosti k dispozici veřejné ani soukromé prostředky, které by jim při digitalizaci pomohly.

Kromě otázek pro evropské odborníky z oblasti filmu a kina dnes Komise zveřejnila také analýzu věnovanou digitálnímu kinu a nastínila svou politiku v této oblasti, včetně problematiky státní podpory. Na základě uvedené analýzy a odpovědí z  veřejné konzultace, která bude otevřena do 16.   prosince 2009 , dokončí Komise v roce 2010 sdělení o příležitostech a úkolech evropského kina v digitálním věku.

Souvislosti

Tato veřejná konzultace vyplynula z diskusí skupiny odborníků, kterou Komise ustavila na jaře 2008, aby vyhodnotila rizika p ro rozmanitost evropských kin a potřebu alternativních metod komercializace.

Pokud jde o Evropu, stávající program MEDIA 2007 poskytne evropskému audiovizuálnímu odvětví v letech 2007–2013 částku 755 milionů eur. Evropským profesionálním tvůrcům pomůže ve vzdělávání a tvorbě, distribuci a propagaci jejich děl v Evropě ( IP/07/169 ).

Program MEDIA byl od roku 1991 neustále přizpůsobován tak, aby podporoval evropské audiovizuální odvětví. Naposledy byly do programu zahrnuty nové technologie, od vzdělávání po projekci. Jedna z oblastí vzdělávání, kterou program MEDIA podporuje, je věnována digitálním technologiím, a to při produkci, distribuci i uvádění v kinech. Bylo rovněž zahájeno několik pilotních projektů a na náklady na digitální distribuci evropských filmů může být podpora z programu čerpána již delší dobu. V neposlední řadě byl v síti Europa Cinemas zřízen zvláštní program na podporu digitální projekce evropských filmů.

Odkaz na veřejnou konzultaci a podklady:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/consultations/index_en.htm

Rozhodnutí o programu MEDIA 2007 :

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm


Side Bar