Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1521

Bruselj, 14. oktobra 2009

Mleko: na prvem srečanju skupine na visoki ravni razpravljali o pogodbenih odnosih in pogajalski moči v sektorju mleka

V Bruslju se je v torek, 13. oktobra, prvič sestala strokovna skupina na visoki ravni za mleko, ki je konstruktivno razpravljala o pogodbenih odnosih in pogajalski moči na trgu mleka in mlečnih izdelkov. Skupino na visoki ravni je ustanovila Evropska komisija, da bi proučila srednje- in dolgoročno prihodnost sektorja mleka, zlasti glede postopne odprave mlečnih kvot do aprila 2015. Njeno delo poteka vzporedno z ukrepi, ki jih Komisija uvaja za kratkoročno stabilizacijo trga mleka. Skupini na visoki ravni predseduje Jean-Luc Demarty, generalni direktor Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja, države članice pa zastopajo visoki uradniki. Načrtuje se, da se bodo sestanki v prihodnje organizirali enkrat na mesec, do konca junija 2010 pa bo skupina na visoki ravni pripravila svoje končno poročilo.

Na sestanku so začeli z razpravo o prvem sklopu vprašanj iz p rograma skupine, tj. o pogodbenih odnosih in pogajalski moči. Začetni krog razprav je temeljil na naslednjih vprašanjih:

1) Ali obstaja potreba po formaliziranih pogodbah med proizvajalci mleka ter kupci/predelovalci mleka, ki bi urejale dobavo surovega ml eka?

Ali bi pomagale zmanjšati nestabilnost?

Ali bi morale biti obvezne za vse dobave ali bi morale biti stvar izbire pogodbenic?

2) Kateri bi morali biti bistveni elementi takšnih pogodb?

Cena? Kako bi se o tem lahko prosto pogajale pogodbenice ter hkrati zagotovila enakovredna obravnava podobnih transakcij?

Vnaprej določena količina? Kako bi bilo treba obravnavati nezadostno dobavo oziroma dodatne količine?

Trajanje – kaj je ustrezno obdobje? Ali bi bilo treba vnaprej določiti obvezno minimalno obdobje?

3) Kako bi bilo treba obravnavati kršitve pogodb?

Z zasebnim pogodbenim pravom ali z neposrednim izvrševanjem v državah članicah?

4) Kako se lahko poveča pogajalska moč kmetov?

Kakšno vlogo bi pri tem lahko imele organizacije kmetov (proizvajalcev)?

Delo v prihodnosti:

Naslednja sestanka skupine na visoki ravni, na katerih se bo obravnaval ta sklop vprašanj, bosta potekala 10. novembra in 8. decembra. Nadaljnji sestanki bodo organizirani mesečno.

Od novembrskega sestanka dalje bodo potekale razprave z zainteresiranimi stranmi, med drugim z organizacijami proizvajalcev in predelovalcev, nacionalnimi organi za konkurenco, akademiki, potrošniki in distributerji. Na januarskem sestanku se bodo obravnavale izkušnje tretjih držav.

Marca 2010 naj bi se organizirala konferenca. Januarja 2010 se bo začelo spletno posvetovanje, ki se bo zaključilo tik pred konferenco.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar