Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1521

Bruxelles, 14 octombrie 2009

Lapte: În prima sa reuniune, Grupul de experți la nivel înalt examinează relațiile contractuale și puterea de negociere în sectorul laptelui și produselor lactate

Reuniți pentru prima dată marți 13 octombrie la Bruxelles, membrii Grupului de experți la nivel înalt pentru sectorul laptelui au avut discuții constructive privind relațiile contractuale și puterea de negociere pe piața laptelui și produselor lactate. Grupul a fost înființat de către Comisia Europeană cu misiunea de a examina viitorul pe termen mediu și lung al sectorului laptelui și produselor lactate, în special în perspectiva eliminării treptate a cotelor de lapte, care se va încheia în aprilie 2015. Activitatea sa se desfășoară în paralel cu măsurile introduse de Comisie în scopul stabilizării pe termen scurt a pieței laptelui și produselor lactate. Grupul este prezidat de Jean-Luc Demarty, Director General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în cadrul Comisiei Europene, statele membre fiind reprezentate de către înalți funcționari. Întâlnirile următoare sunt programate să aibă loc lunar, Grupul urmând să emită raportul său final până la sfârșitul lunii iunie 2010.

Reuniunea a debutat cu discuțiile asupra primului set de probleme de pe agendă: relațiile contractuale și puterea de negociere. La baza rundei inițiale de discuții au stat următoarele întrebări:

1 ) Sunt necesare contracte formale între fermierii și cumpărătorii/procesatorii din sectorul laptelui și produselor lactate care să reglementeze furnizarea laptelui crud?

Ar putea contribui acestea la reducerea volatilității prețurilor?

Ar trebui să fie obligatorii pentru toate livrările sau ar putea fi lăsate la latitudinea părților?

2 ) Care ar trebui să fie elementele esențiale ale unor astfel de contracte?

Prețul? Cum ar putea fi acesta negociat liber între părți, asigurându-se în același timp un tratament echivalent pentru tranzacțiile similare?

Volumul – ar trebui stabilit în avans? Ce prevederi ar trebui adoptate în cazul livrărilor deficitare sau al volumelor suplimentare?

Durata – care este perioada adecvată? Ar trebui stabilită în avans o perioadă minimă obligatorie?

3 ) Cum ar trebui tratate încălcările contractului?

Prin legislația aplicabilă contractelor private sau printr-o intervenție directă a statului membru?

4 ) Cum poate crește puterea de negociere a fermierilor?

Ce rol ar putea îndeplini în acest context organizațiile de fermieri (producători)?

Activitatea viitoare:

Următoarele reuniuni ale Grupului de experți la nivel înalt vor avea loc la 10 noiembrie și 8 decembrie și se vor concentra asupra acestui set de probleme. Alte întâlniri vor fi programate în continuare lunar.

Începând cu reuniunea din noiembrie, se vor desfășura consultări cu părțile interesate. Acestea vor include, între altele, organizații reprezentând producătorii și procesatorii, autoritățile naționale în domeniul concurenței, reprezentanți ai mediului academic, consumatori și distribuitori. La reuniunea din ianuarie se vor examina și experiențele țărilor terțe.

Se prevede organizarea unei conferințe în martie 2010. În ianuarie 2010 va fi lansată o consultare prin intermediul internetului, care se va încheia cu puțin timp înaintea conferinței.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar