Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1521

Briselē, 2009. gada 14. oktobrī

Piensaimniecība — Augsta līmeņa grupa pirmajā sanāksmē izskata līgumiskās attiecības un spēku samēru piensaimniecības nozarē

Augsta līmeņa ekspertu grupa piensaimniecības jautājumos pirmo reizi sapulcējās otrdien, 13. oktobrī, Briselē, kur konstruktīvi apsprieda līgumiskās attiecības un spēku samēru piena nozares tirgū. Eiropas Komisijas izveidotās ekspertu grupas uzdevums ir izskatīt piensaimniecības nozares attīstību vidējā termiņā un ilgtermiņā, jo īpaši ņemot vērā piena kvotu pakāpenisku atcelšanu, ko paredzēts pabeigt 2015. gada aprīlī. Grupas darbs noris paralēli Komisijas pasākumiem, ko tā īsteno piensaimniecības nozares stabilizācijai īstermiņā. Ekspertus vada Žans Luks Demartī (Jean-Luc Demarty), Komisijas ģenerāldirektors, kas atbild par lauksaimniecību un lauku attīstību. Dalībvalstis pārstāv augsta līmeņa amatpersonas. Plānots, ka turpmāk sanāksmes notiks katru mēnesi, un līdz 2010. gada jūnijam grupa sagatavos noslēguma ziņojumu.

Sanāksmē tika apspriesti grupas darba plāna pirmie punkti — līgumiskās attiecības un spēku samērs. Pirmo diskusiju pamatā bija šādi jautājumi.

1) Vai ir nepieciešami oficiāli līgumi par piena piegādi starp piena nozares lauksaimniekiem un to produkcijas uzpircējiem/ pārstrādātājiem?

Vai tas palīdzētu vairot stabilitāti?

Vai šiem līgumiem jābūt obligātiem visās piegādēs, vai arī tie var kalpot kā darījumu pušu izvēles iespēja?

2) Kādi būtiski elementi jāiekļauj līgumos?

Cena? Kā panākt, lai tā būtu pušu brīvu sarunu rezultāts, vienlaikus nodrošinot vienādu attieksmi līdzīgos darījumos?

Vai iepriekš jānosaka apjoms? Kā risināt nepietiekamu piegāžu vai papildapjomu gadījumus?

Ilgums — kāds periods ir piemērots? Vai iepriekš jānosaka obligātais minimālais periods?

3) Ko darīt līguma noteikuma neievērošanas gadījumā?

Vai jāizmanto privātās tiesības, kas regulē līgumiskās attiecības, vai arī vajadzīga tieša izpildes nodrošināšana no dalībvalsts puses?

4) Kā spēcināt lauksaimnieku sarunu pozīcijas?

Kā šajā ziņā varētu izmantot lauksaimnieku (ražotāju) organizācijas?

Turpmākais darbs

Augsta līmeņa grupas nākamās tikšanās par minētajiem jautājumiem notiks 10. novembrī un 8. decembrī. Turpmāk sanāksmes plānotas vienu reizi mēnesī.

Sākot no novembra sanāksmes, notiks ieinteresēto aprindu viedokļu uzklausīšana. Pie minētajām aprindām cita starpā pieder ražotāju un pārstrādātāju pārstāvības organizācijas, valstu konkurences iestādes, akadēmiskās vides pārstāvji, patērētāji un izplatītāji. Janvāra sanāksmē tiks izskatīta arī trešo valstu pieredze.

Paredzēts, ka 2010. gada martā notiks konference. 2010. gada janvārī tiks sākta apspriešanās internetā, kas noslēgsies īsi pirms konferences.

Plašāka informācija pieejama

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar