Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/0521

Briuselis, 2009 m. spalio 14 d.

Pienas. Pirmajame susitikime Aukšto lygio grupė aptaria sutartinius santykius ir derybines galias pieno sektoriuje

Spalio 13 d., antradienį, Briuselyje pirmą kartą susitikusi Aukšto lygio ekspertų grupė pieno klausimais konstruktyviai aptarė pieno sektoriaus dalyvių sutartinius santykius ir derybines galias. Aukšto lygio grupę įsteigė Europos Komisija, siekdama ištirti trumpalaikes ir ilgalaikes pieno sektoriaus perspektyvas, visų pirma atsižvelgiant į numatytą visišką pieno kvotų panaikinimą 2015 m. Tuo pačiu metu Komisija diegia pieno rinkos stabilizavimo artimiausiu laikotarpiu priemones. Aukšto lygio grupei vadovauja Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius Jean-Lucas Demarty, o valstybėms narėms atstovauja aukšto rango pareigūnai. Planuojama, kad kiti susitikimai bus rengiami kartą per mėnesį, o 2010 m. birželio pabaigoje grupė pateiks galutinę ataskaitą.

Susitikime buvo pradėtos svarstyti grupės darbotvarkės pirmosios dalies temos: sutartiniai santykiai ir derybinės galios. Pirmajame diskusijų etape buvo svarstomi šie klausimai:

1) Ar reikalingi oficialūs pienininkyste besiverčiančių ūkininkų ir pieno supirkėjų ir (arba) perdirbėjų susitarimai siekiant užtikrinti apsirūpinimą žaliaviniu pien u?

Ar tokie susitarimai padėtų sumažinti rinkos svyravimus?

Ar tokie susitarimai turėtų būti taikomi visam tiekiamam pienui ar tik šalių nuožiūra?

2) Kokios turėtų būti pagrindinės tokių susitarimų dalys?

Kaina. Kaip pasiekti, kad šalys pačios galėtų dėl jos susitarti, ir kartu užtikrinti, kad panašiems sandoriams būtų taikomos vienodos sąlygos?

Ar pieno kiekis turėtų būti nustatomas iš anksto? Ką reikėtų daryti, jei pieno pristatoma nepakankamai arba per daug?

Koks būtų tinkamas susitarimo laikotarpis? Ar privalomas mažiausias laikotarpis turėtų būti nustatytas iš anksto?

3) Kokių veiksmų turėtų būti imamasi susitarimo nesilaikymo atvejais?

Reikėtų taikyti privatinę sutarčių teisę ar valstybės narės turėtų tiesiogiai taikyti savo teisės aktus?

4) Kaip būtų galima pagerinti ūkininkų derybines galias?

Kokį vaidmenį šiuo klausimu turėtų atlikti ūkininkų (pieno gamintojų) organizacijos?

Būsimi darbai:

Kituose Aukšto lygio grupės susitikimuose lapkričio 10 d. ir gruodžio 8 d. bus svarstomi pirmiau nurodyti klausimai. Vėliau susitikimai vyks kas mėnesį.

Lapkričio mėn. ir vėlesniuose susitikimuose bus suteikiama galimybė pasisakyti suinteresuotosioms šalims. Suinteresuotosios šalys – tai gamintojams ir perdirbėjams atstovaujančios organizacijos, nacionalinės konkurencijos institucijos, mokslininkai, vartotojai, platintojai ir kiti. Sausio mėn. susitikime savo patirtimi dalinsis trečiosios šalys.

2010 m. kovo mėn. planuojama surengti konferenciją. Konsultacijos internetu bus pradėtos 2010 m. sausio mėn. ir tęsis beveik iki pat konferencijos.

Daugiau informacijos pateikiama:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar