Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1521

Brüsszel, 2009. október 14.

Tej: A magas szintű munkacsoport első ülésén a tejágazatbeli szerződéses viszonyokat és az ágazat alkupozícióját vizsgálja

A tejágazatot vizsgáló magas szintű szakértői csoport október 13-án, Brüsszelben megtartotta első ülését, melynek során a tejágazatbeli szerződéses viszonyokkal és az ágazat alkupozíciójával kapcsolatban zajlott le konstruktív vita. A magas szintű munkacsoportot az Európai Bizottság hozta létre az ágazat közép- és hosszú távú kilátásainak megvizsgálása céljából, különös figyelemmel a tejkvótarendszer 2015 áprilisára ütemezett felszámolására. A csoport munkájával párhuzamosan a Bizottság a tejpiac rövid távon történő stabilizálását célzó intézkedéseket is bevezet. A magas szintű munkacsoport elnöke a Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgatója, Jean-Luc Demarty; a tagállamokat vezető tisztviselők képviselik. A csoport a továbbiakban havonta egyszer fog összeülni, és jelentését végleges formájában 2010 júniusában adja közre.

Az ülésen a csoport számára kialakított menetrend első témakörét, azaz a szerződéses viszonyok és az alkupozíció helyzetét vitatták meg. A vita során első körben az alábbi kérdések kerültek terítékre:

1) A nyerstejellátás biztosítása érdekében szükség van-e a tejtermelők és a felvásárlók/tejfeldolgozók között formális szerződések megkötésére?

Segítene-e ez az árfolyam-ingadozás mérséklésében?

Minden szállítmány kapcsán kötelezővé kellene tenni, vagy a felek dönthetnének erről?

2) Melyek lennének a legfontosabb elemei egy ilyen szerződésnek?

Árak? Hogy lehetne azt elérni, hogy a felek szabadon tárgyalhassanak az árakról úgy, hogy közben biztosítani lehessen az egyenlő bánásmód elvét hasonló tranzakciók során?

Mennyiségek - meg kell-e előre határozni a mennyiségeket? Hogyan lehetne felkészülni az alulszállításra és a többletmennyiségekre?

Időtartam – mi számít megfelelő időtartamnak? Szükséges-e előre megállapítani egy kötelező minimális időtartamot?

3) Hogyan kellene a szerződésszegéseket kezelni?

A magánjogi szerződésekre irányadó szabályok szerint vagy közvetlen tagállami beavatkozással?

4) Hogyan lehetne javítani a mezőgazdasági termelők alkupozícióján?

Milyen szerepet játszhatnának a mezőgazdasági termelők szervezetei ezen e téren?

Jövőbeni feladatok:

E témakörben a magas szintű munkacsoport következő üléseire november 10-én és december 8-án kerül sor. A további ülések havi rendszerességgel követik egymást.

Az érdekelt felek meghallgatására a novemberi üléstől kezdődően kerül sor. Többek között a termelőket és a feldolgozókat képviselő szervezetekkel, a nemzeti versenyhatóságokkal, akadémikusokkal, fogyasztókkal és forgalmazókkal fognak egyeztetni. A januári ülésen a harmadik országok tapasztalatait is megvizsgálják.

A tervek szerint 2010 márciusában konferencia megszervezésére kerül sor a témában. 2010 januárjától lehetőség nyílik internetes konzultáción való részvételre, mely közvetlenül a konferencia előtt kerül lezárásra.

További információ:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar