Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1521

Bryssel 14. lokakuuta 2009

Maitoalan sopimukset ja neuvotteluvoima korkean tason työryhmän ensimmäisen kokouksen asialistalla

Maitoalalle hiljattain perustettu korkean tason työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa tiistaina 13. lokakuuta Brysselissä. Sen puitteissa käytiin rakentavia keskusteluja maitoalan sopimuksista ja neuvotteluvoimasta. Euroopan komissio asetti korkean tason työryhmän pohtimaan maitoalan keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuutta, kun maitokiintiöt lakkautetaan asteittain huhtikuuhun 2015 mennessä. Työryhmän toiminnan rinnalla komissio ottaa käyttöön toimenpiteitä maitomarkkinoiden vakauttamiseksi lyhyellä aikavälillä. Jäsenvaltioiden johtavista virkamiehistä koostuvan työryhmän puheenjohtajana toimii maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja Jean-Luc Demarty. Kuukausittain kokoontuva korkean tason työryhmä antaa loppuraporttinsa kesäkuun 2010 loppuun mennessä.

Työryhmän aloituskokouksessa käsiteltiin asialistan ensimmäistä aiheryhmää eli maitoalan sopimuksia ja neuvotteluvoimaa. Keskustelun pohjana käytettiin seuraavia kysymyksiä:

1) Onko maidontuottajien ja ostajien/jalostajien suhteet syytä muuttaa sopimusperusteisiksi raakamaidon toimituksia varten?

Hillitsisivätkö sopimukset hintaheilahteluja?

Olisiko sopimusten oltava pakollisia vai vapaavalintaisia?

2) Mitä seikkoja sopimusten tulisi ehdottomasti koskea?

Hinta – Kuinka osapuolet voisivat neuvotella siitä vapaasti kuitenkin niin, että kaikille vastaavanlaisille toimille taataan tasapuolinen kohtelu?

Määrä – Vahvistetaanko etukäteen? Miten suhtaudutaan liian pieniin tai liian suuriin toimitusmääriin?

Kesto – Mikä olisi sopiva sopimusajanjakso? Olisiko etukäteen vahvistettava pakollinen vähimmäiskesto?

3) Miten käsitellä sopimusrikkomuksia?

Sovelletaanko yksityisoikeudellista sopimusoikeutta vai panevatko jäsenvaltiot seuraamukset täytäntöön?

4) Kuinka maidontuottajien neuvotteluvoimaa voidaan lisätä?

Millainen voisi tässä yhteydessä olla viljelijöiden organisaatioiden (tuottajaorganisaatioiden) rooli?

Jatkotoimet

Edellä mainittua aiheryhmää käsitellään vielä 10. marraskuuta ja 8. joulukuuta pidettävissä kokouksissa. Korkean tason työryhmä kokoontuu jatkossakin kerran kuussa.

Sidosryhmien kuuleminen aloitetaan marraskuun kokouksessa. Kommentteja pyydetään muun muassa tuottajia ja jalostajia edustavilta järjestöiltä, kansallisilta kilpailuviranomaisilta, tutkijoilta, kuluttajilta ja jakelijoilta. Tammikuun kokouksessa tutustutaan myös EU:n ulkopuolisten maiden kokemuksiin.

Maaliskuulle 2010 suunnitellaan konferenssia. Ensi vuoden tammikuussa käynnistetään internet-kuuleminen, jonka on määrä päättyä juuri ennen konferenssia.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar