Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1521

Brüssel, 14. oktoober 2009

Kõrgetasemeline töörühm käsitleb esimesel koosolekul lepingulisi suhteid ja läbirääkimispositsiooni piimasektoris

Piimandusküsimustega tegelev kõrgetasemeline eksperdirühm kogunes esimest korda teisipäeval 13. oktoobril Brüsselis ning pidas konstruktiivset arutelu lepinguliste suhete ja läbirääkimispositsiooni üle piimasektoris. Euroopa Komisjon moodustas nimetatud töörühma, et see uuriks piimasektori tulevikku keskpikas ja pikas perspektiivis, võttes eriti arvesse piimakvootide järkjärgulist kaotamist aprilliks 2015. Töörühma tegevus toimub paralleelselt komisjoni meetmetega piimaturu stabiliseerimiseks lühikese aja jooksul. Rühma esimees on põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor Jean-Luc Demarty ning liikmesriike esindavad kõrgemad ametnikud. Töörühm peab koosolekuid korra kuus ja esitab lõpparuande 2010. aasta juuni lõpuks.

Töörühm alustas koosolekul päevakorra esimeste küsimuste – lepingulised suhted ja läbirääkimispositsioon – arutamist. Arutelude esimeses voorus käsitleti järgmisi küsimusi:

1) Kas on vaja toorpiima tarneid hõlmavaid ametlikke lepinguid piimatootjate ja piimatöötlejate või kokkuostjate vahel?

Kas sellised lepingud aitaksid turgu stabiliseerida?

Kas lepingud peaksid olema kohustuslikud kõigi tarnete puhul või peaksid lepinguosalised saama selle üle ise otsustada?

2) Milliseid esmatähtsaid küsimusi peaks selline leping hõlmama?

Hind? Kuidas võimaldada pooltel hindu vabalt kokku leppida, kindlustades samas, et sarnaseid tehinguid käsitletakse võrdselt?

Kogus – kas see tuleks eelnevalt kindlaks määrata? Kuidas tuleks toimida eeldatust väiksemate või suuremate tarnete korral?

Kehtivusaeg – kui kaua peaks leping kehtima? Kas tuleks eelnevalt kindlaks määrata kohustuslik minimaalne kehtivusaeg?

3) Kuidas tuleks toimida lepingu rikkumise korral?

Kas kohaldatakse eraõiguslikku lepinguõigust või otsest täitmisele pööramist liikmesriikide poolt?

4) Kuidas tugevdada põllumajandustootjate läbirääkimispositsiooni?

Milline osa võiks olla põllumajandustootjate organisatsioonidel?

Edasine töö:

Kõrgetasemeline töörühm koguneb 10. novembril ja 8. detsembril, et arutada nimetatud küsimusi. Pärast seda koguneb töörühm korra kuus.

Alates novembrikuu koosolekust peab töörühm arutelusid sidusrühmadega, kelle hulka kuuluvad muu hulgas tootjaid ja töötlejaid esindavad organisatsioonid, liikmesriikide konkurentsiametid, teadlased, tarbijad ning turustajad. Jaanuaris toimuval koosolekul käsitleb töörühm ka ELi väliste riikide kogemusi.

Märtsis 2010 korraldab töörühm konverentsi ning jaanuaris 2010 käivitab ta Internetis arutelu, mis lõpeb veidi enne konverentsi.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar