Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1521

Брюксел, 14 октомври 2009 г.

Мляко: на първото заседание на експертната група на високо равнище бяха разгледани договорните отношения и силата на позициите при преговори в млечния сектор

На 13 октомври, вторник, експертната група на високо равнище (ГВР) за млякото се събра за първи път в Брюксел и проведе конструктивни дискусии относно договорните отношения и силата на позициите при преговори в млечния сектор. ГВР бе създадена от Европейската комисия за изясняване на бъдещето на млечния сектор в средно- и дългосрочна перспектива особено с оглед на постепенното отпадане на млечните квоти — процес, който трябва да приключи през април 2015 г. Нейната работа протича успоредно на мерките, въвеждани от Комисията за скорошно стабилизиране на пазара на млечни продукти. ГВР е под председателството на Жан-Люк Дьомарти, генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, а държавите-членки са представени от висши длъжностни лица. Планирани са по-нататъшни заседания веднъж месечно, а до края на юни 2010 г. ГВР ще публикува свой заключителен доклад.

На заседанието бе поставено началото на дискусия по първата група от въпроси, залегнали в плана за работа на групата: договорните отношения и силата на позициите при преговори. Първият кръг от дискусии бе посветен на следните въпроси:

1) Съществува ли необходимост от официални договори между млекопроизводителите и закупчиците на мляко/млекопреработвателите, които да уреждат доставянето на сурово мляко?

Биха ли спомогнали те за стабилизиране на пазара ?

Следва ли те да са задължителни за всички доставки или да са по избор на договорните страни?

2) Какви следва да са основните елементи на тези договори?

Цена? Как би могло тя да бъде свободно договаряна между страните, като същевременно се осигуряват еднакви условия за сходни сделки?

Определя ли се предварително обемът на доставките? Как следва да се уредят случаите на недостатъчни или допълнителни доставки?

Какъв е подходящият период на действие? Следва ли предварително да бъде определен задължителен минимален период?

3) Как да се третират нарушения на договорите?

Съгласно частното договорно право или чрез преки изпълнителни правомощия на държавите-членки?

4) Как може да се подсили преговорната позиция на земеделските стопани?

Каква роля биха могли да играят организации на земеделски стопани или производители в този контекст?

Бъдеща дейност

Следващите заседания на ГВР по тази група от въпроси ще се проведат на 10 ноември и 8 декември. По-нататъшните заседания ще се насрочват всеки месец.

От ноемврийското заседание нататък ще се провеждат изслушвания на заинтересованите страни. Те ще включват между другото организации, представляващи производители и преработватели, национални органи за защита на конкуренцията, представители на академичните среди, потребители и дистрибутори. На заседанието през януари ще бъде разгледан и опитът на трети държави.

Планирано е да се организира конференция през март 2010 г. През януари 2010 г. ще започне допитване по интернет, което ще приключи малко преди конференцията.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar