Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1519

Bruxelles, 14 octombrie 2009

Procesul de extindere al Uniunii Europene: un an al progreselor în Balcanii de Vest și Turcia

Comisia a adoptat astăzi strategia anuală privind extinderea Uniunii Europene. În comunicare sunt prezentate progresele pe care Balcanii de Vest și Turcia le-au înregistrat în vederea integrării europene, într-un an dificil, marcat de criza economică mondială, și sunt identificate principalele provocări din lunile și anii următori. Pe baza progreselor înregistrate, Comisia a decis să recomande inițierea negocierilor cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Procesul de liberalizare a vizelor pentru Balcanii de Vest, un important pas înainte pentru regiune, va înregistra progrese semnificative în 2010.

Anul 2009 marchează cea de a 20-a aniversare a căderii Zidului Berlinului și cinci ani de la extinderea Uniunii Europene în Europa Centrală și de Est. Perspectiva aderării la UE reprezintă în continuare un stimul puternic pentru reforma politică și economică și întărește pacea și stabilitatea. Menținerea acestui dinamism, pe baza unor principii și a unor condiții convenite, este în interesul strategic al UE.

Procesul de extindere al UE se desfășoară acum în contextul unei recesiuni puternice și ample, care a afectat atât UE, cât și țările care fac obiectul extinderii. Diferendele bilaterale nu ar trebui să împiedice procesul de aderare, ci ar trebui rezolvate de părțile vizate.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a înregistrat progrese importante și a abordat cu atenție prioritățile-cheie ale parteneriatului de aderare. În opinia Comisiei, această țară întrunește în mod satisfăcător criteriile politice stabilite de Consiliul European de la Copenhaga în 1993 și prin procesul de stabilizare și asociere, și a decis, așadar, să reco mande începerea negocierilor de aderare.

Cu ocazia prezentării pachetului extindere, comisarul pentru extindere, Olli Rehn, a declarat: „Strategia de extindere pe care o prezentăm astăzi este dovada angajamentului nostru pentru viitorul european al Balcanilor de Vest și al Turciei. În această perioadă dificilă, de criză economică, cererile de aderare depuse de Albania și Muntenegru evidențiază puterea continuă de atracție a Uniunii și rolul nostru în promovarea stabilității, securității și prosperității. Cererea de aderare a Islandei conferă o nouă dimensiune agendei noastre de extindere.”

Posibilitatea de a călători fără vize, de la începutului anului 2010, pentru cetățenii Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, ai Muntenegrului și ai Serbiei va aduce beneficii concrete cetățenilor. Comisia va prezenta propuneri pentru Albania și Bosnia și Herțegovina până la jumătatea anului 2010, cu condiția ca aceste țări să îndeplinească condițiile stabilite.

În ceea ce privește Turcia, comisarul Rehn a adăugat:

„Turc ia a făcut dovada unor eforturi de reformă politică reînnoite. Evoluția pozitivă a negocierilor de aderare depinde de acest dinamism, în special de consolidarea libertăților fundamentale și a statului de drept. Salutăm consultările recente cu privire la o importantă inițiativă kurdă, care va conduce, sper la acțiuni concrete pentru drepturile tuturor turcilor.”

„Consider încurajator demersul istoric întreprins recent de Turcia și Armenia în vederea normalizării relațiilor dintre cele două țări. Acest proces ar trebui să se concretizeze cât mai curând în normalizarea deplină.”

Croația a înregistrat progrese satisfăcătoare în îndeplinirea obiectivelor de referință prevăzute prin negocierile de aderare, iar în prezent s-au reluat în mod oficial negocierile ca urmare a acordului politic dintre Slovenia și Croația cu privire la rezolvarea problemei granițelor. Croația va trebui să continue eforturile de reformă, în special în sectorul judiciar și al administrației publice, în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate și drepturile minorităților. În cazul în care Croația atinge la timp toate obiectivele de referință rămase, negocierile de aderare s-ar putea încheia anul viitor.

Muntenegru a depus cererea de aderare la UE în decembrie 2008, iar în prezent Comisia pregătește avizul, conform solicitării Consiliului. Alegerile parlamentare au întrunit aproape toate standardele internaționale. Întărirea capacității administrative și consolidarea statului de drept rămân provocările majore.

Albania a depus cererea de aderare la UE în aprilie. Comisia este pregătită să prezinte avizul său, de îndată ce Consiliul îi va adresa invitația. Alegerile parlamentare au întrunit majoritatea standardelor internaționale. Întărirea statului de drept și asigurarea funcționării corespunzătoare a instituțiilor statului rămân provocările majore.

Bosnia și Herțegovina trebuie să urgenteze reformele-cheie. Viitorul european al țării necesită o viziune comună a liderilor asupra direcției generale a țării, voința politică de a îndeplini cerințele de integrare europeană și necesitatea de a întruni condițiile care au fost stabilite pentru închiderea Biroului Înaltului Reprezentant.

Serbia a făcut dovada angajamentului de a se apropia de UE prin obținerea de rezultate în punerea în aplicare a dispozițiilor acordului interimar cu UE și prin efectuarea unor reforme-cheie. Având în vedere cooperarea susținută cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie, Comisia consideră că acordul interimar ar trebui aplicat acum de către UE. Serbia trebuie să facă dovada unei atitudini mai constructive în ceea ce privește chestiunile care țin de Kosovo.

În Kosovo 1 , stabilitatea a fost menținută, însă este în continuare fragilă. Misiunea UE de sprijinire a statului de drept, EULEX, a fost desfășurată în Kosovo și este deplin operațională. Kosovo se confruntă cu provocări majore, printre care asigurarea statului de drept, lupta împotriva corupției și criminalității organizate, consolidarea capacității administrative și protejarea sârbilor și a celorlalte minorități.

Într-un document separat, Comisia propune apropierea cetățenilor din Kosovo de UE, inclusiv prin intermediul unui dialog asupra vizelor cu perspectiva unei eventuale liberalizări a vizelor atunci când reformele necesare vor fi fost întreprinse și cerințele întrunite.

De asemenea, Comisia propune extinderea regimului comercial preferențial („măsuri comerciale autonome”) de care Kosovo beneficiază în prezent și va propune directive de negociere în vederea unui acord comercial de îndată ce Kosovo va întruni cerințele relevante.

1 :

În temeiul Rezoluției 1244/99 a Consiliului de Securitate ONU.


Side Bar