Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

Bruxelles, 14 octombrie 2009

Comisia propune simplificarea regulamentului privind succesiunile internaționale și sporirea previzibilității normelor care le guvernează

Comisia a adoptat astăzi o propunere care urmărește simplificarea considerabilă a regulamentului privind succesiunile de dimensiune internațională în Uniunea Europeană. Este vorba de facilitarea vieții cetățenilor prin stabilirea unor norme comune care permit identificarea cu ușurință a autorității competente și a legii aplicabile cu privire la totalitatea bunurilor constitutive ale unei succesiuni, indiferent unde sunt situate acestea. În afara faptului că drepturile moștenitorilor, ale legatarilor și ale oricărei alte persoane implicate vor fi mai bine garantate, regulamentul propus îi va permite viitorului defunct să își planifice cu mai multă seninătate succesiunea, oferindu-i posibilitatea de a alege cu privire la legea care să guverneze transmiterea ansamblului bunurilor sale. Comisia propune, de asemenea, crearea unui certificat european de moștenitor care să îi permită oricărui moștenitor sau administrator al unei succesiuni să facă cu ușurință dovada acestui statut, oriunde în Uniune.

Exprimându-și satisfacția adoptării propunerii, vicepreședintele Jacques Barrot, Comisar european pentru justiție, libertate și securitate, a declarat : „Este imperativ să le permitem cetățenilor și practicienilor dreptului să înțeleagă și, într-o anumită măsură să aleagă, normele care să se aplice totalității bunurilor constitutive ale unei succesiuni, indiferent de locul unde se află acestea. Propunând ca, din oficiu, autoritatea competentă și legea aplicabilă să fie determinate de locul reședinței obișnuite a defunctului, dar lăsându-i acestuia posibilitatea, dacă dorește, de a alege ca dezbaterea succesiunii să fie reglementată de legea țării a cărei cetățenie o deține, oferim în același timp mai multă securitate juridică și mai multă flexibilitate și, în consecință, mai multă seninătate. În ceea ce privește certificatul european de moștenitor, acesta va permite exercitarea, fără alte formalități, a statutului de moștenitor sau de administrator al succesiunii oriunde în Uniune. Aceasta reprezintă o nouă piatră pe care o așezăm la temelia edificării unui veritabil spațiu judiciar civil european”.

Cele 450 000 de succesiuni internaționale deschise în fiecare an în Uniunea Europeană reprezintă un patrimoniu considerabil care poate fi estimat la peste 120 de miliarde de euro. Dar normele aplicabile acestor succesiuni sunt foarte complexe și dificil de prevăzut. Normele care guvernează competența, dar și legea aplicabilă, variază considerabil de la un stat membru la altul, având drept consecință un nivel ridicat de insecuritate juridică, adesea foarte greu resimțit: de către moștenitori, care se confruntă cu complicații juridice și administrative atunci când moștenesc un bun aflat într-un alt stat membru, dar și de cei care vor să își organizeze succesiunea din timpul vieții.

Obiectivul urmărit de propunere este unul triplu: sporirea securității juridice prin garantarea previzibilității și coerenței normelor aplicabile, oferirea unei mai mari flexibilități în alegerea legii aplicabile succesiunii și în fine, garantarea drepturilor moștenitorilor și/sau ale legatarilor, dar și ale altor persoane implicate (creditori de exemplu).

Această inițiativă nu modifică, cu toate acestea, normele naționale materiale care guvernează succesiunile. De asemenea, chestiunile de tipul „Cine este moștenitorul?” sau „Care parte a bunurilor mele va reveni copiilor mei și care soțului meu/soției mele?” continuă să fie reglementate de normele naționale. De asemenea, nu se aduce atingere în niciun fel legislației care reglementează drepturile reale sau dreptului familiei, proprii fiecărui stat membru. În fine, fiscalitatea aplicabilă bunurilor constitutive ale succesiunii nu este modificată de propunere și este în continuare stabilită de dreptul intern.

Cum va funcționa viitorul regulament?

Propunerea prevede aplicarea unui criteriu unic care să permită stabilirea competenței autorităților și a legii aplicabile din oficiu unei succesiuni transfrontaliere: cel corespunzător reședinței obișnuite a defunctului. Cetățenii care își au domiciliul în străinătate vor putea, cu toate acestea, să opteze ca succesiunea lor, în integralitatea sa, să se supună legii corespunzătoare cetățeniei lor. Ansamblul bunurilor succesiunii se va afla astfel sub regimul unei singure legi, reducându-se astfel riscul unor decizii contradictorii de la un stat membru la altul. De asemenea, o singură autoritate va avea competența să dezbată succesiunea, cea corespunzătoare reședinței obișnuite, care va putea, cu toate acestea, să o delege statului de cetățenie, dacă acesta este mai bine poziționat pentru a cunoaște detalii cu privire la succesiune. În fine, deciziile și actele autentice adoptate în materie de succesiuni vor face obiectul unei recunoașteri reciproce depline și integrale.

Va fi totodată creat un certificat european de moștenitor , care va permite furnizarea, fără alte formalități, a dovezii calității de moștenitor sau a drepturilor de administrator sau de executor al succesiunii. Aceasta va constitui un progres considerabil față de situația actuală, în care exercitarea drepturilor este adesea foarte dificilă. Rezultatul va fi accelerarea procedurilor și reducerea costurilor acestora.

Pentru mai multe informații privind activitățile vicepreședintelui Barrot, vă rugăm să consultați site-ul său internet:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_ro.htm


Side Bar