Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

Briuselis, 2009 m. spalio 14 d.

Komisija siūlo supaprastinti tarptautinio paveldėjimo tvarką ir padidinti susijusių taisyklių aiškumą

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo siekiama gerokai supaprastinti tarptautinio paveldėjimo reglamentavimą Europos Sąjungoje. Siekiama palengvinti piliečių gyvenimą nustatant bendras taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų lengviau rasti kompetentingas institucijas ir nustatyti, kokie teisės aktai taikomi visam paveldimam turtui nepriklausomai nuo jo buvimo vietos. Siūlomu reglamentu bus ne tik geriau apsaugotos įpėdinių, paveldėtojų bei susijusių asmenų teisės, bet ir palengvintas išankstinis paveldėjimo planavimas suteikiant geresnių galimybių pasirinkti teisės aktą, kuriuo vadovaujantis turtas bus perduodamas paveldėtojams. Komisija taip pat siūlo parengti vadinamąjį Europos paveldėjimo pažymėjimą, kad paveldėtojui ar palikimo administratoriui būtų lengviau įrodyti savo statusą visoje ES.

Džiaugdamasis priimamu pasiūlymu už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques'as Barrot kalbėjo: „Būtina, kad piliečiai ir teisininkai suprastų visam palikimo turtui, kad ir kur jis būtų, taikomas taisykles ir, jei tai įmanoma, galėtų pasirinkti tinkamiausią taisyklę. Siūlydami, kad kompetentinga institucija ir taikytini teisės aktai būtų nustatomi pagal įprastinę gyvenamąją asmens vietą, ir drauge suteikdami palikėjui galimybę pasirinkti, kad jo palikimas būtų tvarkomas pagal jo pilietybės šalies teisės aktus, užtikriname didesnį teisinį tikrumą ir lankstumą. Taigi žmonės galės būti ramesni dėl ateities. Turintys Europos paveldėjimo pažymėjimą asmenys bet kurioje ES vietoje galės be jokių formalumų įrodyti, kad būtent jie yra tikrieji paveldėtojai ar palikimo administratoriai. Tai dar vienas žingsnis tikros Europos civilinės teisės erdvės link.“

Per metus Europos Sąjungoje būna 450 000 tarptautinio paveldėjimo atvejų, o visas tokiu būdu paveldimas turtas vertinamas daugiau kaip 120 mlrd. EUR, taigi tarptautinis paveldėjimas sudaro gana didelę viso paveldėjimo dalį. Tačiau taisyklės, kuriomis reglamentuojamas tarptautinis paveldėjimas, yra labai painios ir nesuprantamos. Įvairiose valstybėse narėse taikomos skirtingos jurisdikcijos taisyklės bei susiję teisės aktai. Todėl atsiranda didelis teisinis netikrumas ir kyla rūpesčių ne tik paveldėtojams, kurie paveldėję turtą kitoje valstybėje narėse susiduria su teisine ir administracine painiava, bet ir turto palikėjams, tvarkantiems savo testamento reikalus.

Pasiūlymu siekiama trijų tikslų: padidinti teisinį tikrumą užtikrinant taikomų taisyklių numatomumą ir nuoseklumą; suteikti žmonėms daugiau galimybių pasirinkti palikimui taikysimus teisės aktus; užtikrinti įpėdinių ir (arba) paveldėtojų bei kitų suinteresuotųjų šalių (pavyzdžiui, kreditorių) teises.

Vis dėlto šia iniciatyva jokiu būdu nekeičiamos esminės nacionalinės paveldėjimo reglamentavimo taisyklės. Klausimai, kas yra paveldėtojas ir kaip turtas paskirstomas vaikams ir sutuoktiniui, ir toliau bus sprendžiami pagal nacionalines taisykles. Nepasikeis ir valstybių narių nustatyta turtinė ar šeimos teisė. Galiausiai pasiūlymu nekeičiami ir paveldimam turtui taikomi mokesčiai. Jie ir toliau bus nustatomi pagal nacionalinę teisę.

Kaip veiks būsimasis reglamentas?

Pasiūlymu numatoma, kad paprastai nustatant valdžios institucijų jurisdikciją ir tarpvalstybiniam paveldėjimui taikomą teisės aktą bus vadovaujamasi tik vienu kriterijumi – buvusia velionio nuolatine gyvenamąja vieta. Tačiau užsienyje gyvenantiems asmenims bus suteikiama teisė pasirinkti, kad visam jų palikimui būtų taikomi jų pilietybės šalies teisės aktai. Taigi visoms sudedamosioms palikimo dalims bus taikomas tas pats teisės aktas – taip sumažės pavojus, kad skirtingose valstybėse narėse bus priimta prieštaringų sprendimų. Be to, palikimą tvarkyti bus įgaliota tik viena – nuolatinės gyvenamosios vietos – institucija. Vis dėlto ji galės kreiptis į palikėjo pilietybės šalį, jei ši turės daugiau informacijos. Galiausiai bus užtikrintas visapusiškas su paveldėjimu susijusių sprendimų ir autentiškų aktų abipusis pripažinimas.

Kai bus įvestas Europos paveldėjimo pažymėjimas, paveldėtojai, palikimo administratoriai arba testamento vykdytojai savo statusą galės įrodyti be jokių kitų formalumų. Tai bus didelė pažanga, palyginti su dabartine padėtimi, mat kol kas vis dar patiriama nemažai problemų užtikrinant su paveldėjimu susijusias teises. Taigi paveldėjimo reikalai bus tvarkomi greičiau ir pigiau.

Daugiau informacijos apie Komisijos pirmininko pavaduotojo Jacques’o Barrot veiklą rasite svetainėje

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm


Side Bar