Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1501

Bryssel den 9 oktober 2009

Mjölk: Kommissionen antar de senaste förslagen för att stödja mjölk producenterna

I dag föreslog Europeiska kommissionen två ändringar av reglerna för mejerisektorn, som ett led i de löpande insatserna för att stabilisera mejerimarknaden. För det första föreslås det att, i enlighet med vad jordbrukskommissionären Mariann Fischer Boel meddelade förra månaden, i framtiden låta mejerisektorn omfattas av en störningsklausul. Detta är något som redan finns för andra jordbrukssektorer och som gör det möjligt att reagera snabbare på framtida marknadsstörningar. För det andra ska systemet för medlemsstaternas uppköp av kvoter också ändras för kvotåren 2009/2010 och 2010/2011 så att de kvoter som köps upp och läggs i den nationella reserven inte längre anses ingå i den nationella kvoten när det avgörs om tilläggsavgiften ska betalas. Om tilläggsavgiften sedan betalas kan den del som motsvarar de uppköpta kvoterna användas för omstrukturering av sektorn. Dessa förslag ska diskuteras i EU:s jordbruksministrars rådsmöte den 19 oktober. Senare i månaden kommer kommissionen formellt att anta förändringar av reglerna för statligt stöd så att medlemsstaterna kan betala upp till 15 000 euro per jordbrukare i nationella stöd fram till slutet av 2010.

”Dessa förslag visar än en gång att vi har åtagit oss att hjälpa mjölkproducenterna ut ur den svåra marknadssituationen,” sa kommissionär Mariann Fischer Boel. ”Alla de många åtgärder vi redan har vidtagit har redan haft en positiv verkan, och dagens förslag kommer att bidra på längre sikt. Nästa vecka träffas också högnivågruppen för mejerisektorns långsiktiga framtid för första gången. Och den 19 oktober kommer ministrarna att rösta om våra planer på att förlänga interventionsperioden.”

Den senaste tidens utveckling på mejerimarknaden

Färska uppgifter visar att priserna förbättras, inte bara för mejerivaror i allmänhet, utan också för mjölk direkt från gården. Det genomsnittliga mjölkpriset i juli/augusti beräknas ligga kring 25–26 cent/liter, och aktuella uppgifter från de största europeiska mejerierna tyder på en ytterligare höjning med 1–2 cent för leveranser i september/oktober. Kontantpriserna på mjölk har ökat betydligt mer sedan juni. Priset på produkter som kommer i fråga för intervention (smör och skummjölkspulver) har ökat med 7–9 % på 3 månader, och ligger nu en bra bit över interventionsnivån.

Tidigare åtgärder

I år räknar kommissionen med att ge ut upp till 600 miljoner euro för marknadsåtgärder. Den 19 oktober kommer rådet att rösta om kommissionens förslag att förlänga interventionsperioden. 70 % av direktstödet kan betalas ut sex veckor tidigare än vanligt (fr.o.m. den 16 oktober). som del av 2003 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken har de direkta stöden till mjölkproducenter för att kompensera för minskade interventionspriser ökat med sammanlagt 5 miljarder euro per år. I samband med hälsokontrollen och det paketet för ekonomisk återhämtning har ytterligare 4,2 miljarder ställts till förfogande för att ta itu med nya problem som omstrukturering av mejerimarknaden. Detta är utöver vad som redan tillhandahålls inom ramen för landsbygdsutvecklingspolitiken. Kommissionen har också stärkt skolmjölksprogrammet genom att utvidga produktsortimentet och åldersgruppen för de barn som omfattas av programmet. Den har också inlett en ny omgång marknadsföringsåtgärder för mjölkprodukter. För närvarande förbereder kommissionen en rapport om mejerisektorns leveranskedja, för att öka öppenhet och insyn och hitta eventuella konkurrensproblem. Rapporten ska offentliggöras före årsslutet och diskuteras i högnivågruppen.

Ytterligare uppgifter :

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar