Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1501

Bruselj, 9. oktobra 2009

Mleko: Komisija sprejema nove predloge v podporo proizvajalcem mleka

Evropska komisija je danes v okviru svojih stalnih prizadevanj za stabilizacijo trga mleka predlagala dve spremembi pravil, ki urejajo mlečni sektor. Prvič, kot je že prejšnji mesec napovedala komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Mariann Fischer Boel, se predlaga, da se v prihodnosti tudi za sektor mleka uvede klavzula o motnjah, ki v ostalih kmetijskih sektorjih že obstaja, s čimer bi se omogočil hitrejši odziv na prihodnje motnje na trgu. Drugič, za kvotni leti 2009/2010 in 2010/2011 bodo spremembe na področju upravljanja sistemov nakupa kvot s strani držav članic zagotovile, da kupljena kvota, ki je shranjena v nacionalnih rezervah, ne bo več vključena v nacionalno kvoto pri odločanju, ali je treba plačati dodatne dajatve za količine, ki presegajo kvoto. Če se izplačajo dodatne dajatve, lahko del, ki ustreza kupljeni kvoti, države članice nato porabijo za prestrukturiranje sektorja. O teh predlogih bodo 19. oktobra razpravljali ministri za kmetijstvo EU. Konec meseca bo Komisija uradno sprejela spremembe pravil o državni pomoči ter tako državam članicam omogočila, da kmetom do konca leta 2010 izplačajo do 15 000 EUR državne pomoči na posamezno kmetijsko gospodarstvo.

„Ti predlogi ponovno kažejo našo zavezanost pomagati proizvajalcem mleka iz težkih razmer na trgu,“ je dejala komisarka Fischer Boel. „Številni že sprejeti ukrepi imajo pozitiven vpliv, današnji predlogi pa bodo pomagali dolgoročno. Za naslednji teden se načrtuje tudi prvi sestanek skupine na visoki ravni, ki bo obravnavala dolgoročno prihodnost sektorja mleka, 19. pa naj bi ministri glasovali o naših načrtih za podaljšanje obdobja intervencije.“

Nedavni razvoj dogodkov na trgu mleka

Najnovejši podatki kažejo, da se ne dvigujejo le cene vseh mlečnih proizvodov, ampak tudi cene svežega mleka s kmetij. Povprečna cena mleka v juliju in avgustu je bila po ocenah 25–26 centov na liter, najnovejši podatki večjih evropskih proizvajalcev pa kažejo na dodatno povišanje za 1–2 centa za mleko, oddano v septembru in oktobru. Promptne cene za mleko so se od junija zelo povišale. Cene za proizvode, ki so upravičeni do intervencije (maslo in posneto mleko v prahu), so se v 3 mesecih povišale za 7–9 % in so zdaj precej nad pragom intervencije.

Sprejeti ukrepi

Komisija pričakuje, da bo letos za tržne ukrepe porabila do 600 milijonov EUR. Svet bo o predlogu Komisije za podaljšanje obdobja intervencije glasoval 19. oktobra. To leto se 70 odstotkov neposrednih plačil lahko izplača 6 tednov prej kot običajno (od 16. oktobra). Znotraj reforme SKP iz leta 2003 se je dodalo dodatnih 5 milijard EUR na leto za neposredna plačila proizvajalcem mleka za nadomestilo za znižanja intervencijskih cen. V okviru sistematskega pregleda skupne kmetijske politike in načrta za oživitev gospodarstva je za „nove izzive“, vključno s prestrukturiranjem mlečnega sektorja, na voljo dodatnih 4,2 milijarde EUR. Ta znesek se doda sredstvom, ki so že na voljo v okviru politike razvoja podeželja. Komisija je prav tako okrepila program za mleko v šolah z razširitvijo ponudbe proizvodov in starostnih skupin otrok, ki so zajeti v program. Odprla je nov krog promocijskih ukrepov za mlečne proizvode. Komisija trenutno pripravlja poročila o dobavni verigi sektorja mleka, da bi povečala preglednost in preverila, ali obstajajo težave v zvezi s konkurenco. Poročilo bo objavljeno pred koncem leta, o njem pa bo razpravljala skupina na visoki ravni.

Več o tem:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar