Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1501

V Bruseli 9. októbra 2009

Sektor mlieka: Komisia prijíma najaktuálnejšie návrhy na podporu poľnohospodárov, ktorí sú producentmi mlieka a mliečnych výrobkov

Európska komisia dnes navrhla dve zmeny predpisov, ktorými sa riadi sektor mlieka a mliečnych výrobkov, ako súčasť jej pokračujúceho úsilia stabilizovať trh s mliekom. Po prvé, ako minulý mesiac oznámila Mariann Fischer Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, navrhuje sa, aby sa na sektor mlieka a mliečnych výrobkov vzťahovala doložka o narušení, ktorá už existuje v súvislosti s inými sektormi poľnohospodárstva, ktorá by umožnila rýchlejšie reagovať na narušenia trhu v budúcnosti. Po druhé, v období kvótových rokov 2009/2010 a 2010/2011 zmeny vo fungovaní systémov nákupu kvót členskými štátmi zabezpečia, že vykúpené kvóty ponechané vo vnútroštátnej rezerve sa nebudú pokladať za súčasť vnútroštátnej kvóty pri rozhodovaní o vyberaní dodatočných odvodov v prípade presiahnutia kvóty. Ak sa potom výber dodatočných odvodov uskutoční, časť zodpovedajúcu kúpenej kvóte môžu členské štáty využiť na reštrukturalizáciu tohto sektora. O týchto návrhoch budú 19. októbra diskutovať ministri poľnohospodárstva EÚ. Koncom tohto mesiaca Komisia formálne prijme zmeny pravidiel o štátnej pomoci, aby každý členský štát mohol do konca roka 2010 vyplatiť až 15 000 EUR vo forme vnútroštátnej pomoci.

„Tieto návrhy znovu potvrdzujú náš záväzok pomôcť poľnohospodárom, ktorí sú producentmi mlieka a mliečnych výrobkov, riešiť zložitú trhovú situáciu, “ po vedala komisárka Fischer Boelová. „Mnohé opatrenia sa už prijali, majú pozitívny účinok a dnešné návrhy pomôžu z dlhodobého hľadiska. Na budúci týždeň sa plánuje aj prvé zasadnutie skupiny na vysokej úrovni o budúcnosti sektora mlieka a mliečnych výrobkov. Dňa 19. októbra by ministri mali hlasovať o našich plánoch predĺžiť intervenčné obdobie.“

Aktuálny vývoj na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

Z najnovších údajov vyplýva, že stúpajú ceny nielen všetkých mliečnych komodít, ale aj surového mlieka pri nákupe v poľnohospodárskom podniku. Priemerná cena mlieka v júli/auguste sa odhaduje na 25 – 26 centov za liter a z informácií, ktoré nedávno poskytli veľkí európski spracovatelia, vyplýva, že v septembri/októbri sa táto cena zvýši ešte o 1 – 2 centy. Okamžité ceny mlieka sa oveľa podstatnejšie zvýšili od júna. Ceny za výrobky oprávnené na intervenciu (maslo a sušené odstredené mlieko) sa v priebehu troch mesiacov zvýšili o 7 – 9 % a momentálne sa nachádzajú dostatočne nad úrovňou oprávňujúcou na intervenciu.

Predchádzajúce opatrenia

Komisia očakáva v tomto roku výdavky na trhové opatrenia vo výške až 600 miliónov EUR. O návrhu Komisie na predĺženie intervenčného obdobia bude hlasovať Rada 19. októbra. 70 % priamych platieb sa tento rok môže vyplatiť o 6 týždňov skôr ako zvyčajne (od 16. októbra). V rámci reformy SPP z roku 2003 bolo k priamym platbám pridaných ešte 5 miliárd EUR ročne pre výrobcov mlieka na kompenzáciu zníženia intervenčných cien. V rámci preskúmania zdravotného stavu a balíka na oživenie hospodárstva je k dispozícii ďalších 4,2 miliardy EUR na riešenie „nových výziev“ vrátane reštrukturalizácie sektora. Ide o dodatočné prostriedky k tým, ktoré sú už k dispozícii v rámci politiky rozvoja vidieka. Komisia takisto posilnila školský mliečny program rozšírením ponuky výrobkov a vekových skupín detí, na ktoré sa tento program vzťahuje. Otvorila aj nové kolo podporných opatrení pre odbyt mliečnych výrobkov. V súčasnosti pripravuje Komisia správu, ktorej predmetom je dodávateľský reťazec v sektore mlieka s cieľom zvýšiť transparentnosť a zistiť, či existujú nejaké problémy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Správa bude uverejnená pred skončením tohto roka a bude o nej diskutovať skupina na vysokej úrovni.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar