Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1501

Briuselis, 2009 m. spalio 9 d.

Pienas. Komisija priėmė naujausius paramos pieną tiekiantiems ūkininkams pasiūlymus

Šiandien Europos Komisija, toliau stengdamasi stabilizuoti pieno rinką, pasiūlė du pieno sektoriui taikomų taisyklių pakeitimus. Pirmiausia, kaip praėjusį mėnesį pranešė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel, kad būtų galima greičiau reaguoti į rinkos sutrikimus, siūloma pieno sektoriui taikyti kituose žemės ūkio sektoriuose jau taikomas nuostatas dėl sutrikimų. Kita vertus, jei 2009–2010 ir 2010–2011 kvotos metams valstybės narės pakeistų kvotų supirkimo sistemų taikymo taisykles, sprendžiant papildomo mokesčio taikymo klausimą, į nacionalinį rezervą patekusios supirktos kvotos nebebūtų laikomos nacionalinės kvotos dalimi. Jei papildomas mokestis vis tiek būtų taikomas, supirktoms kvotoms prilygstančią dalį valstybės narės galėtų panaudoti sektoriui restruktūrizuoti. Šiuos pasiūlymus aptars spalio mėn. 19 d. susitikę ES žemės ūkio ministrai. Vėliau spalį Komisija oficialiai priims valstybės pagalbos taisyklių pakeitimus, kad valstybės narės galėtų kiekvienam ūkininkui iki 2010 m. pabaigos suteikti 15000 EUR valstybės pagalbą.

„Priimdami šiuos pasiūlymus dar kartą parodome įsipareigojimą padėti į sunkią rinkos padėtį patekusiems pieną tiekiantiems ūkininkams, – sakė Komisijos narė Fischer Boel. – Įvairių jau taikomų priemonių poveikis yra teigiamas, o šiandieninis pasiūlymas padės spręsti problemas ilguoju laikotarpiu. Kitą savaitę taip pat įvyks pirmasis Aukšto lygio ekspertų grupės posėdis dėl ilgalaikių pieno sektoriaus perspektyvų. O spalio 19 d. ministrai turėtų balsuoti dėl mūsų planų pratęsti intervencinio pirkimo laikotarpį.“

Naujausi pokyčiai pieno rinkoje

Remiantis naujausiais duomenimis, kyla ne tik visų pieno produktų, bet ir žaliavinio ūkiuose superkamo pieno kainos. Apskaičiuota, kad liepos–rugpjūčio mėn. vidutinė pieno kaina buvo 25–26 centai už litrą, o remiantis naujausia pagrindinių Europos perdirbėjų informacija – pristatomo pieno kaina rugsėjo–spalio mėn. turėtų išaugti dar 1–2 centais. Nuo birželio mėn. pieno supirkimo vietoje kainos gerokai išaugo. Produktų, kuriems gali būti taikomas intervencinis supirkimas (t. y. sviesto ir nugriebto pieno miltelių), kainos per tris mėnesius išaugo 7–9 proc. ir gerokai viršija intervencines kainas.

Anksčiau taikytos priemonės

Šiais metais rinkos priemonėms įgyvendinti Komisija ketina išleisti iki 600 mln. eurų. Spalio 19 d. Tarybos nariai balsuos dėl Komisijos pasiūlymo pratęsti intervencinio supirkimo laikotarpį. Šiais metais 70 proc. tiesioginių išmokų gali būti išmokėta 6 savaitėmis anksčiau nei įprastai (nuo spalio 16 d.). Įgyvendinant 2003 m. BŽŪP reformos priemones, pieną tiekiančių ūkininkų tiesioginėms išmokoms, kuriomis siekiama kompensuoti dėl intervencinių supirkimo kainų sumažėjusias pajamas, buvo skirti papildomi 5 mlrd. EUR per metus. Remiantis būklės įvertinimu ir ekonomikos atkūrimo priemonių paketu, dar 4,2 mlrd. eurų skirta naujiems uždaviniams, įskaitant pieno sektoriaus restruktūrizaciją, spręsti. Tai papildomos lėšos, be tų, kurias numatyta skirti įgyvendinant kaimo plėtros politiką. Komisija taip pat nusprendė plačiau taikyti Pieno mokykloms programą: išplėstas produktų asortimentas ir vaikų, kuriems gali būti taikoma ši programa, amžiaus grupės. Ji taip pat pradėjo naują pieno produktų vartojimo skatinimo priemonių įgyvendinimo ciklą. Šiuo metu Komisija rengia ataskaitą dėl pieno sektoriaus tiekimo grandinės; šia ataskaita siekiama pagerinti skaidrumą ir nustatyti, ar yra konkurencijos problemų. Ji bus paskelbta metų pabaigoje ir aptarta Aukšto lygio ekspertų grupėje.

Daugiau informacijos rasite

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar