Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1501

Bryssel 9. lokakuuta 2009

Komission tuoreet ehdotukset maidontuottajien tukemiseksi

Euroopan komissio teki tänään kaksi ehdotusta maitoalan sääntöjen muuttamiseksi. Muutosehdotukset ovat osa komission jatkuvia ponnisteluja maitomarkkinoiden vakauttamiseksi. Ensinnäkin maitoalalla ehdotetaan sovellettavaksi muilla maatalousaloilla jo käyttöön otetun kaltaista hätälauseketta, jotta markkinahäiriöihin pystyttäisiin tulevaisuudessa reagoimaan nopeammin. Tästä ehdotuksesta tiedotti maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel jo viime kuussa. Toisen ehdotuksen mukaan jäsenvaltioissa sovellettaviin kiintiöiden osto-ohjelmiin tehdään kiintiövuosiksi 2009/2010 ja 2010/2011 muutoksia. Niillä varmistetaan, että ostettua kiintiötä, joka pidetään kansallisessa varannossa, ei enää lueta osaksi kansallista kiintiötä päätettäessä, peritäänkö maidontuottajalta kiintiön ylittymisen vuoksi lisämaksu. Jos lisämaksu peritään, jäsenvaltio voi käyttää ostettua kiintiötä vastaavan osuuden maitoalan rakenneuudistukseen. Molemmista ehdotuksista keskustellaan EU:n maatalousministerien tapaamisessa 19. lokakuuta. Myöhemmin tässä kuussa komissio hyväksyy virallisesti valtiontukisääntöjen muutokset, joiden myötä jäsenvaltiot voivat maksaa vuoden 2010 loppuun mennessä kansallisena tukena jopa 15 000 euroa viljelijää kohden.

”Nämä ehdotukset osoittavat jälleen kerran, miten sitoutuneita olemme auttamaan maidontuottajiamme vaikeassa markkinatilanteessa”, totesi komissaari Fischer Boel. ”Jo aiemmin toteuttamallamme kattavalla toimenpidepaketilla on saatu positiivisia tuloksia, ja tämänpäiväisten ehdotusten seuraukset kantavat kauemmaksi. Ensi viikolla kokoontuu ensimmäistä kertaa korkean tason työryhmä, jonka tehtävänä on pohtia maitoalan tulevaisuutta pidemmällä aikavälillä. Ja 19. lokakuuta ministerit äänestävät suunnitelmastamme jatkaa interventiokautta.”

Maitomarkkinoiden viimeaikainen kehitys

Viimeisimpien tietojen mukaan kaikkien maitotuotteiden hinnat ja myös raakamaidon tilahinnat ovat nousussa. Maidon keskihinta oli heinä-elokuussa arviolta 25–26 senttiä litralta. Suurimpien eurooppalaisten jalostajien toimittamien tietojen mukaan toimitushinnat saattavat nousta syys-lokakuussa vielä 1–2 senttiä. Sitä vastoin maidon spot-hinnat ovat kohonneet kesäkuusta huomattavasti enemmän. Interventiokelpoisten tuotteiden eli voin ja rasvattoman maitojauheen hinnat ovat nousseet kolmessa kuukaudessa 7–9 % ja ovat nyt reilusti interventiotason yläpuolella.

Aikaisemmat toimenpiteet

Komissio uskoo käyttävänsä tänä vuonna markkinatoimenpiteisiin 600 miljoonaa euroa. Neuvosto äänestää 19. lokakuuta komission ehdotuksesta interventiojakson pidentämiseksi. Tänä vuonna voidaan 70 % suorista tuista maksaa jo 16. lokakuuta lähtien eli kuusi viikkoa normaalia aiemmin. Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) vuonna 2003 toteutetun uudistuksen yhteydessä maidontuottajille maksettaviin suoriin tukiin lisättiin ylimääräiset viisi miljardia euroa vuodessa interventiohintojen laskun vuoksi. YMP:n terveystarkastuksessa ja talouden elvytyspaketissa jäsenvaltioiden saataville asetettiin 4,2 miljardin euron lisätuki, jolla on tarkoitus vastata ”uusiin haasteisiin”, joihin myös maitoalan rakenneuudistus kuuluu. Tämä tuki myönnetään siis maaseudun kehittämispolitiikan nojalla jo saatavilla olevan tuen lisäksi. Komissio on myös tehostanut koulumaito-ohjelmaa monipuolistamalla sen tuotevalikoimaa ja laajentamalla kohderyhmän ikähaarukkaa. Se on myös käynnistänyt uuden kierroksen maitotuotteita koskevien menekinedistämistoimien toteuttamiseksi. Parhaillaan se valmistelee raporttia maitoalan tarjontaketjusta tarkoituksenaan lisätä avoimuutta ja tutkia mahdollisten kilpailuongelmien esiintymistä. Raportti julkaistaan vielä tämän vuoden puolella, ja siitä keskustellaan korkean tason työryhmässä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar