Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1501

Brüssel, 9. oktoober 2009

Komisjoni viimaste vastuvõetud ettepanekutega toetatakse piimakarja kasvatajaid

Euroopa Komisjon tegi osana oma pidevatest jõupingutustest piimaturu stabiliseerimiseks täna ettepaneku kahe muudatuse kohta piimasektorit käsitlevates eeskirjades. Esiteks, nagu teatas eelmisel kuul põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel, tegi komisjon tulevastele turuhäiretele kiiremini reageerimise eesmärgil ettepaneku võtta piimasektoris kasutusele häireklausel, mida muudes põllumajandussektorites juba kohaldatakse. Teiseks tuleb 2009./2010. ja 2010./2011. kvoodiaastal liikmesriikide poolt kvootide ülesostmise kavasse tehtavate muudatustega tagada, et lisamaksu sissenõudmist käsitleva otsuse tegemisel ei käsitata riiklikus reservis hoitavat ülesostetud kvooti enam riikliku kvoodi osana. Kui lisamaks sisse nõutakse, võivad liikmesriigid ülesostetud kvoodile vastavat osa kasutada sektori ümberkorraldamiseks. ELi põllumajandusministrid arutavad kõnealuseid ettepanekuid 19. oktoobril. Oktoobri lõpupoole võtab komisjon ametlikult vastu riigiabi eeskirjade muudatused, et võimaldada liikmesriikidel maksta põllumeestele riigiabina kuni 15 000 eurot põllumehe kohta enne 2010. aasta lõppu.

„Need ettepanekud näitavad taas, et me võtame tõsiselt oma kohust aidata piimakarjapidajaid raskes turuolukorras”, ütles volinik Fischer Boel. „Mitmesuguste võetud meetmete positiivset mõju on juba märgata; tänastest ettepanekutest on aga abi pikemas perspektiivis. Järgmisel nädalal toimub ka kõrgetasemelise töörühma esimene kohtumine, mille käigus arutatakse piimasektori kaugema tuleviku üle. 19. oktoobril peaksid ministrid panema hääletusele meie plaanid pikendada sekkumisperioodi.”

Piimaturu hiljutised arengud

Viimaste andmete kohaselt on tõusnud nii kõigi piimatoodete hinnad kui ka tootjatele toorpiima eest makstav hind. Juulis ja augustis oli keskmine piimahind hinnanguliselt 25–26 senti liiter ja Euroopa juhtivate piimatöötlejate hiljutiste andmete põhjal peaks piima tarnehind septembris ja oktoobris veel 1–2 sendi võrra suurenema. Piima hetkehinnad on juunist alates oluliselt rohkem kasvanud. Sekkumiskõlblike toodete (või ja lõssipulbri) hinnad on viimase kolme kuuga kasvanud 7–9% ja on praeguseks kerkinud sekkumistasemest oluliselt kõrgemale.

Varasemad meetmed

Komisjon kavatseb käesoleval aastal eraldada turumeetmetele kuni 600 miljonit eurot. Komisjoni ettepanek sekkumisperioodi pikendamiseks pannakse nõukogus hääletusele 19. oktoobril. 70% otsetoetustest võib sel aastal maksta tavalisest varem (alates 16. oktoobrist). Ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi ühe osana makstakse põllumeestele sekkumishindade langetamise kompenseerimiseks otsetoetustena välja täiendavalt 5 miljardit eurot aastas. Nn tervisekontrolli ja majanduse elavdamise kava raames eraldatakse täiendavalt 4,2 miljardit eurot, mis aitaks toime tulla uute väljakutsetega, sh piimanduse ümberkorraldamisega. See eraldis lisandub maaelu arengu poliitika juba olemasolevatele vahenditele. Komisjon on tõhustanud ka ELi koolipiimakava, nähes ette laialdasema valiku piimatoodete pakkumist suuremale arvule koolilastele. Lisaks sellele on alustatud uute meetmete rakendamist piimatoodete edendamiseks. Komisjon valmistab ette piimasektori tarneahela aruannet, et suurendada läbipaistvust ja selgitada välja konkurentsiga seotud probleemid. Aruanne avaldatakse enne aasta lõppu ja seda arutatakse ka kõrgetasemelises töörühmas.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar