Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1501

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2009

Γάλα: Η Επιτροπή εγκρίνει τις τελευταίες προτάσεις για τη στήριξη των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, σήμερα, δύο αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τον γαλακτοκομικό τομέα στο πλαίσιο της συνέχισης των προσπαθειών της για τη σταθεροποίηση της αγοράς γάλακτος. Πρώτον, όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα από την κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, προτείνεται να καλυφθεί ο γαλακτοκομικός τομέας, στο μέλλον, από ρήτρα διατάραξης η οποία υπάρχει ήδη για άλλους γεωργικούς τομείς, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές διαταραχές της αγοράς. Δεύτερον, για τα έτη ποσόστωσης 2009/2010 και 2010/2011, οι αλλαγές στη λειτουργία των καθεστώτων εξαγοράς ποσοστώσεων από τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν ότι η ποσόστωση που έχει εξαγοραστεί και τηρείται στο εθνικό απόθεμα δεν θα συνυπολογίζεται πλέον στην εθνική ποσόστωση όταν πρόκειται να αποφασιστεί κατά πόσον οφείλεται υπερεισφορά ή όχι. Εάν στη συνέχεια εισπραχθεί υπερεισφορά, το τμήμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα η οποία έχει εξαγοραστεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την αναδιάρθρωση του κλάδου. Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν από τους Υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ στις 19 Οκτωβρίου. Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Επιτροπή θα εγκρίνει επίσημα τις αλλαγές στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων για να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καταβάλουν έως 15.000 ευρώ σε κάθε γεωργό ως κρατική ενίσχυση πριν από το τέλος του 2010.

«Οι προτάσεις αυτές αποδεικνύουν και πάλι τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων για να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση της αγοράς,» δήλωσε η Επίτροπος Fischer Boel. «Το ευρύ φάσμα μέτρων που έχουμε ήδη λάβει έχουν θετική επίδραση και οι σημερινές προτάσεις θα βοηθήσουν μακροπρόθεσμα τον τομέα. Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί, επίσης, η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου για το απώτερο μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα. Και στις 19 Οκτωβρίου, οι υπουργοί πρέπει να ψηφίσουν τα σχέδιά μας για την παράταση της περιόδου παρέμβασης.»

Πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές βελτιώνονται όχι μόνο για όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και για το νωπό γάλα στην πύλη της εκμετάλλευσης. Η μέση τιμή του γάλακτος κατά τον Ιούλιο/Αύγουστο εκτιμάται σε 25-26 λεπτά ανά λίτρο και οι πρόσφατες πληροφορίες από μεγάλους ευρωπαίους μεταποιητές υποδηλώνουν περαιτέρω αύξηση κατά 1-2 λεπτά για παράδοση τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο. Οι τιμές άμεσης παράδοσης για το γάλα αυξήθηκαν αισθητά από τον Ιούνιο. Οι τιμές για τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για παρέμβαση (βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη) αυξήθηκαν κατά 7-9% σε 3 μήνες και βρίσκονται πλέον πολύ πιο πάνω από το επίπεδο παρέμβασης .

Μέτρα που ελήφθησαν προηγουμένως

Η Επιτροπή αναμένει κατά το τρέχον έτος να δαπανήσει ποσό μέχρι 600 εκατ. ευρώ για μέτρα παρέμβασης στην αγορά. Η πρόταση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου παρέμβασης θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο στις 19 Οκτωβρίου. Το 70% των άμεσων ενισχύσεων είναι πιθανόν εφέτος να καταβληθεί 6 εβδομάδες νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως (από τις 16 Οκτωβρίου). Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ το 2003, προστέθηκε στις άμεσες ενισχύσεις των γαλακτοπαραγωγών συμπληρωματικό ποσό 5 δισ. ευρώ ετησίως ως αντιστάθμιση των μειώσεων στις τιμές παρέμβασης. Στο πλαίσιο του Διαγνωστικού Ελέγχου και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, πρόσθετο ποσό 4,2 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση «νέων προκλήσεων», συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα. Οι πόροι αυτοί προστίθενται σε εκείνους που είναι ήδη διαθέσιμοι στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Η Επιτροπή ενίσχυσε επίσης το πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία, διευρύνοντας το φάσμα των προϊόντων και τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών που υπάγονται σε αυτό. Άρχισε επίσης νέο κύκλο μέτρων προώθησης των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Επιτροπή ετοιμάζει τώρα έκθεση σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα του γάλακτος, με σκοπό να αυξηθεί η διαφάνεια και να εξακριβωθεί αν υπάρχουν προβλήματα ανταγωνισμού. Η έκθεση αυτή θα δημοσιευθεί πριν από το τέλος του έτους και θα συζητηθεί από την ομάδα υψηλού επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar