Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1501

Bruxelles, den 9. oktober 2009

Mælk: Kommissionen vedtager nye forslag om støtte til mælkeproducenterne

Europa-Kommissionen vedtog i dag to ændringer af de regler, der gælder for mælkesektoren, som led i sine fortsatte bestræbelser på at stabilisere markedet for mælk. For det første foreslås det, som Mariann Fischer Boel, kommissær for landbrug og landdistriktsudvikling, bekendtgjorde i sidste måned, at den nødklausul, der allerede gælder for andre landbrugssektorer, også skal gælde for mælkesektoren, så det bliver muligt at reagere hurtigere på fremtidige markedsforstyrrelser. For det andet vil ændringer i medlemsstaternes kvoteopkøbsordninger for kvoteårene 2009/10 og 2010/11 garantere, at kvoter, der er opkøbt til den nationale reserve, ikke længere medregnes som en del af den nationale kvote, når det skal afgøres, hvorvidt der skal opkræves tillægsafgift. Besluttes det at opkræve tillægsafgift, så kan medlemsstaterne anvende den del, der svarer til den opkøbte kvote, til omstrukturering af sektoren. Forslagene vil blive drøftet af medlemsstaternes landbrugsministre den 19. oktober. Senere i denne måned vedtager Kommissionen formelt ændringer af statsstøttereglerne, så medlemsstaterne inden udgangen af 2010 får mulighed for at betale landbrugsproducenterne op til 15 000 EUR hver i statsstøtte.

"Disse forslag viser endnu engang, at vi er fast besluttet på at hjælpe mælkeproducenterne ud af den vanskelige markedssituation," sagde Mariann Fischer Boel. "Den lange række af foranstaltninger, vi allerede har truffet, har en positiv virkning, og de foreliggende forslag kommer til at hjælpe på længere sigt. I næste uge afholder gruppen af højtstående eksperter sit første møde om mælkesektorens fremtid på længere sigt. Og den 19. stemmer landbrugsministrene om vores planer om at forlænge interventionsperioden."

Den seneste udvikling på markedet for mælk

Ifølge de seneste oplysninger er priserne ved at rette sig, ikke blot for alle mejeriprodukter, men også for rå mælk ab bedrift. Den gennemsnitlige mælkepris i juli/august anslås til 25-26 cent/liter, og ifølge de seneste oplysninger fra nogle af de store europæiske forarbejdningsvirksomheder skulle der ske en yderligere stigning på 1-2 cent for leverancerne i september/oktober. Spotpriserne for mælk er steget betydeligt mere siden juni. Priserne for produkter, der kan opkøbes ved intervention (smør og skummetmælkspulver) er steget med 7-9 % i løbet af 3 måneder og ligger nu et godt stykke over interventionsniveauet.

Tidligere trufne foranstaltninger

Kommissionen forventer at bruge op til 600 mio. EUR til markedsforanstaltninger i år. Kommissionens forslag om at forlænge interventionsperioden skal til afstemning i Rådet den 19. oktober. 70 % af de direkte betalinger kan i år udbetales seks uger tidligere end normalt (fra den 16. oktober). Som led i 2003-reformen af den fælles landbrugspolitik blev der lagt yderligere 5 mia. EUR om året til de direkte betalinger til mælkeproducenterne som kompensation for lavere interventionspriser. Som led i sundhedstjekket og den økonomiske genopretningsplan er der yderligere 4,2 mia. EUR til rådighed til at klare "nye udfordringer", herunder omstrukturering af mælkesektoren. Disse midler lægges til dem, der allerede er afsat til landdistriktsudvikling. Kommissionen har også forbedret skolemælksprogrammet ved at udvide produktsortimentet og de aldersgrupper af børn, som kan være med i ordningen. Kommissionen har også iværksat en ny runde af salgsfremmende foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter. Den er for øjeblikket ved at udarbejde en rapport om forsyningskæden i mælkesektoren for at øge gennemsigtigheden og undersøge, om der er konkurrenceproblemer. Den vil blive offentliggjort inden årets udgang og drøftet i gruppen af højtstående eksperter.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar