Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1501

V Bruselu dne 9. října 2009

Mléko: Komise přijala nejnovější návrhy na podporu producentů mléka a mléčných výrobků

Evropská komise dnes v rámci svého trvajícího úsilí o stabilizaci trhu s mlékem navrhla dvě změny pravidel, jimiž se odvětví mléka a mléčných výrobků řídí. Za prvé, jak minulý měsíc oznámila komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová, bylo navrženo, aby tak jako ostatní zemědělská odvětví bylo i odvětví mléka a mléčných výrobků chráněno doložkou o narušení, která by v budoucnosti umožňovala rychlejší reakci v případě otřesů na trhu. Za druhé, pro kvótové roky 2009/10 a 2010/11 umožní změny provedené v režimech výkupu kvót členskými státy, aby vykoupená kvóta, která zůstane ve vnitrostátní rezervě, již nefigurovala v rámci vnitrostátní kvóty, pokud jde o případné stanovení doplňkové dávky za překročení kvóty. V případě, že bude doplňková dávka poté vybrána, mohou členské státy část odpovídající vykoupené kvótě použít na restrukturalizaci odvětví. Ministři zemědělství EU tyto návrhy projednají 19. října. Komise koncem tohoto měsíce formálně přijme změny pravidel státní podpory, které členským státům umožní vyplatit každému zemědělci do konce roku 2010 až 15 000 eur vnitrostátní podpory.

„Tyto návrhy znovu dokazují naše odhodlání pomoci producentům mléka a mléčných výrobků dostat se z této obtížné situace na trhu,“ uvedla komisařka Fischer Boelová. „Celá řada opatření, která jsme již přijali, má pozitivní účinek a dnešní návrhy pomohou z dlouhodobějšího hlediska. Příští týden také proběhne první zasedání skupiny na vysoké úrovni, která se zaměří na dlouhodobou perspektivu odvětví mléka a mléčných výrobků. A 19. října by měli ministři hlasovat o našich plánech na prodloužení intervenčního období.”

Nejnovější vývoj na trhu mléka a mléčných výrobků

Nejnovější údaje ukazují, že ceny rostou nejen u všech mléčných výrobků, ale i pokud jde o syrové mléko přímo od producentů. Průměrná cena za mléko v červenci a srpnu se odhaduje na 25–26 eurocentů za li tr a podle nejnovějších informací od předních evropských zpracovatelů se v období září a října tato cena zvýší o další 1 až 2 centy. Výrazně se od června zvýšily okamžité ceny mléka. Ceny produktů způsobilých pro intervenci (máslo a sušené odstředěné mléko) za tři měsíce vzrostly o 7–9 % a v současné době výrazně převyšují intervenční úroveň.

Předcházející opatření

Komise předpokládá, že letos vyčlení na opatření pro podporu trhu 600 milionů eur. Dne 19. října bude o návrhu Komise na prodloužení intervenčního období hlasovat Rada. 70 % přímých plateb bude moci být letos vyplaceno o 6 týdnů dříve než obvykle (od 16. října). V rámci reformy SZP z roku 2003 bylo k přímým platbám pro producenty mléka a mléčných výrobků přidáno dalších 5 miliard eur určených na kompenzaci snížení intervenčních cen. V rámci kontroly společné zemědělské politiky a balíčku hospodářského oživení bylo již navíc uvolněno 4,2 miliardy eur s cílem čelit „novým výzvám“, včetně restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků. Tyto částky doplňují prostředky, které jsou již k dispozici v rámci politiky rozvoje venkova. Komise rovněž posílila program dodávek mléka do škol rozšířením nabídky výrobků a věkových skupin dětí, na které se tento program vztahuje. Zahájila také nové kolo podpůrných opatření na podporu mléčných výrobků. V současnosti Komise připravuje zprávu o dodavatelském řetězci v odvětví mléka a mléčných výrobků ve snaze zvýšit transparentnost a zjistit, zda se vyskytují problémy týkající se hospodářské soutěže. Tato zpráva bude zveřejněna před koncem roku a bude projednána skupinou na vysoké úrovni.

Další informace:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar