Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1494

Bryssel den 8  oktober 2009

Kommissionen stärker samarbetet med länderna i Medelhavs- och Gulfregionen om utveckling av förnybar energi

Den 9 oktober kommer Benita Ferrero-Waldner, kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken, att vara värd för en ministerkonferens i Bryssel om samarbete kring förnybar energi mellan EU och länderna i Medelhavs- och Gulfregionen, tillsammans med Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för energifrågor. Syftet med konferensen är att öka det politiska stödet för ett närmare samarbete på detta område och bidra till att hitta konkreta lösningar på kommande utmaningar. Ministrar och företrädare på hög nivå från Albanien, Bahrain, Egypten, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien , Frankrike, Förenade Arabemiraten , Irak, Italien, Jordanien, Montenegro, Oman, den palestinska myndigheten , Spanien, Syrien, Tjeckien, Tunisien och Tyskland samt Arabförbundet, Gulfstaternas samarbetsråd och Arabiska Maghrebunionen kommer att delta i konferensen. Företrädare för näringslivet, forskningsinstitut och internationella finansinstitut kommer också att delta, och därigenom skapas en unik möjlighet att utforska möjligheterna för ett framtida samarbete om förnybar energi.

Benita Ferrero-Waldner gjorde följande uttalande: ”Förnybar energi är inte svaret på alla utmaningar i samband med klimatförändringar och energitrygghet – men den kommer att vara en nödvändig beståndsdel i en framgångsrik strategi. Därför behöver vi ett partnerskap för förnybar energi med länderna i Medelhavs- och Gulfregionen. Dessa partner har enorma möjligheter när det gäller att producera förnybar energi, och EU kan bidra med omfattande tekniskt kunnande och expertis. Jag hoppas att denna konferens kommer att föra oss ett steg närmare en fullt utvecklad grön energimarknad och hjälpa oss att utforska möjligheterna att gemensamt lansera ny teknik, särskilt på solenergiområdet.”

Kommissionsledamot Piebalgs gjorde följande uttalande: ”De enorma möjligheterna på solenergiområdet i Nordafrika och EU:s tekniska kunnande inom förnybar energi skapar stora möjligheter för ett stärkt samarbete i Medelhavsområdet. Klimatkonferensen i Köpenhamn inleds om bara några få veckor, och vi bör inte missa chansen att utveckla en industrisektor som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i hela regionen.”

Denna konferens är en plattform för att presentera EU-initiativ om förnybar energi, som t.ex. direktivet om förnybar energi, och de ökande möjligheterna att exportera förnybar energi till EU. Den kommer att skapa förståelse bland partnerna om hur EU och kommissionen skulle kunna bidra till utvecklingen av de möjligheter som förnybar energi erbjuder i Medelhavs- och Gulfregionen genom att man drar nytta av EU:s erfarenheter av att främja, utveckla och bygga ut förnybara energikällor.

Konferensen kommer att bestå av fyra sessioner där följande teman kommer att behandlas:

  • Energins roll för EU:s förbindelser med parterna i Medelhavs- och Gulfregionen.

  • Utvecklingen av en regional ”grön energimarknad”, inbegripet politiska frågor och regleringsfrågor.

  • Forskningsrelaterade och tekniska aspekter på förnybar energi, och samarbetsmöjligheterna mellan aktörerna i EU och Medelhavs- och Gulfregionen.

  • Eventuella gemensamma initiativ och projekt för att stödja utvecklingen av förnybar energi, särskilt solenergi.

EU har som mål att 20 % av dess samlade energiförbrukning sk a utgöras av förnybar energi. Tillsammans med EU:s ökande produktion av förnybar energi skulle handeln med förnybar energi från tredjeländer kunna bidra till att detta ambitiösa mål uppnås.

Mer information om konferensen finns på

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Mer information om EU:s externa energipolitik finns på

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Mer information om EU:s politik för förnybar energi finns på

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Mer information om EU:s initiativ inom energiteknik och energiinnovation finns på

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar