Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1494

Bruselj, 8 . oktobra 2009

Komisija za tesnejše sodelovanje pri razvoju energije iz obnovljivih virov s sredozemskimi in zalivskimi državami

Evropska komisarka za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko Benita Ferrero-Waldner bo skupaj s komisarjem za energijo Andrisom Piebalgsom 9. oktobra v Bruslju gostila konferenco na ministrski ravni o sodelovanju na področju energije iz obnovljivih virov med EU ter sredozemskimi in zalivskimi državami. Namen konference je zagotoviti večjo politično podporo za tesnejše sodelovanje na tem področju in poiskati konkretne rešitve za izzive, ki so pred nami. Na konferenci bodo sodelovali ministri in visoki predstavniki Albanije, Bahrajna, Češke, Egipta, Francije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, Italije, Iraka, Jordanije, Črne gore, Omana, Palestinske nacionalne uprave, Španije, Sirije, Tunizije in Združenih arabskih emiratov, pa tudi Arabske lige, Sveta za sodelovanje v Zalivu ter Zveze arabskega Magreba. Prisotni bodo tudi predstavniki industrije, raziskovalnih inštitutov in mednarodnih finančnih institucij, s čimer bo zagotovljena edinstvena priložnost, da se raziščejo možnosti za prihodnje sodelovanje na področju energije iz obnovljivih virov.

Benita Ferrero-Waldner je poudarila: „Energija iz obnovljivih virov ne more dati vseh odgovorov na izzive glede podnebnih sprememb in zanesljive oskrbe z energijo, vendar bo nepogrešljiv element vsake uspešne strategije. Zato na področju energije iz obnovljivih virov potrebujemo partnerstvo z državami sredozemske in zalivske regije. Te partnerice imajo ogromen potencial za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, EU pa lahko prispeva veliko tehnološko znanje in bogate izkušnje. Upam, da bomo s to konferenco prišli korak bližje k uresničitvi trga zelene energije v pravem pomenu besede in raziskali možnosti za skupna prizadevanja za nove tehnologije, zlasti na področju sončne energije.“

Komisar Piebalgs je povedal: „Ogromne možnosti za izkoriščanje sončne energije v severni Afriki ter evropsko znanje in izkušnje na področju tehnologij za pridobivanje energije iz obnovljivih virov odpirajo možnosti za okrepljeno sodelovanje na območju Sredozemlja. S konferenco o podnebnih spremembah v Københavnu, ki bo že čez nekaj tednov, ne smemo zamuditi priložnosti za razvoj industrijskega sektorja, ki lahko ustvari nova delovna mesta in rast v vsej regiji.“

Konferenca bo izhodišče za predstavitev pobud EU na področju energije iz obnovljivih virov, vklj učno z direktivo o obnovljivih virih energije in vse večjim potencialom za izvoz energije iz obnovljivih virov v EU. Krepila bo razumevanje med partnericami glede možnega prispevka EU in Komisije k razvoju potenciala energije iz obnovljivih virov v sredozemski in zalivski regiji, ki bo temeljil na izkušnjah EU pri spodbujanju, razvijanju in izkoriščanju obnovljivih virov energije.

Na konferenci se bodo na štirih zasedanjih obravnavale naslednje teme:

  • vloga energije v odnosih EU s partnericami iz sredozemske in zalivske regije;

  • razvoj regionalnega trga „zelene energije“, vključno z vprašanji politike ter zakonodajnimi in regulativnimi vprašanji;

  • raziskovalni in tehnološki vidiki energije iz obnovljivih virov in priložnosti za sodelovanje med zainteresiranimi osebami iz EU ter sredozemske in zalivske regije ter

  • možne skupne pobude in projekti za spodbujanje razvoja energije iz obnovljivih virov, še zlasti sončne energije.

EU si je zastavila cilj, da bo njena poraba energije iz obnovljivih virov znašala 20 odstotkov celotne porabe energije. EU si še naprej prizadeva kar najbolj povečati svojo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, pri čemer bi trgovanje z energijo iz obnovljivih virov s tretjimi držami pripomoglo pri doseganju ambicioznega cilja, ki si ga je zastavila.

Dodatne informacije o konferenci:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Dodatne informacije o zunanji energetski politiki EU:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Dodatne informacije o politiki EU glede energije iz obnovljivih virov:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Dodatne informacije o pobudah EU za tehnologijo in inovacije na področju energetike:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar