Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1494

V Bruseli 8 . októbra 2009

Komisia koná v rozvíjaní obnoviteľných zdrojov energie s krajinami Stredozemia a Perzského zálivu

V Bruseli sa 9. októbra uskutoční ministerská konferencia o spolupráci v oblasti obnoviteľných zdrojov energie medzi EÚ a krajinami Stredozemia a Perzského zálivu, ktorú organizuje európska komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku Benita Ferrerová-Waldnerová v spolupráci s komisárom pre energetiku Andrisom Piebalgsom. Konferencia si kladie za cieľ získať väčšiu politickú podporu pre užšiu spoluprácu v tejto oblasti a pomôcť pri hľadaní konkrétnych riešení naliehavých otázok. Na konferencii sa zúčastnia ministri a vysokí čelní predstavitelia Albánska, Bahrajnu, Českej republiky, Egypta, Francúzska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Nemecka, Talianska, Iraku, Jordánska, Čiernej hory, Ománu, Palestínskej samosprávy, Španielska, Sýrie, Tuniska a Spojených arabských emirátov, ako aj predstavitelia Ligy arabských štátov, Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Zväzu arabského Maghrebu. Jedinečnú príležitosť preskúmať možnosti budúcej spolupráce na poli obnoviteľných energií poskytnú ďalší zúčastnení zo sektora priemyslu, z výskumných ústavov a medzinárodných finančných inštitúcií.

Benita Ferrerová-Waldne rová zdôraznila: „Obnoviteľné energie nevyriešia všetky naše problémy v súvislosti so zmenou klímy a energetickou bezpečnosťou, budú však musieť tvoriť neoddeliteľnú súčasť akejkoľvek úspešnej stratégie. Z tohto dôvodu potrebujeme partnerstvo pre obnoviteľné energie s krajinami Stredozemia a Perzského zálivu. Títo partneri majú obrovský potenciál vyrábať obnoviteľné zdroje, zatiaľ čo EÚ môže prispieť značným technologickým know-how a odborným potenciálom. Dúfam, že táto konferencia nás posunie dopredu v budovaní plne funkčného trhu s tzv. zelenou energiou a pomôže nám spoločne preskúmať možnosti spojenectva v úsilí zavádzať nové technológie, najmä v oblasti solárnej energie.“

Komisár Piebalgs povedal: „Obrovský potenciál solárnej energie v severnej Afrike a európske know-how na poli obnoviteľných technológií vyslovene núkajú príležitosť na prehĺbenie spolupráce v stredozemskom regióne. Delí nás len pár týždňov od konferencie o zmene klímy v Kodani, a tak by sme si nemali nechať ujsť možnosť rozvinúť priemyselný sektor, ktorý môže vytvárať nové pracovné miesta a prispievať k hospodárskemu rastu v regióne.“

Konferencia poskytne platformu pre prezentáciu iniciatív EÚ v oblasti obnoviteľných energií vrátane smernice o obnoviteľnej energii, ako aj možnosti vývozu obnoviteľnej energie do EÚ. Pomôže partnerom vytvoriť si lepšiu predstavu o tom, ako môže EÚ a Komisia so svojimi bohatými skúsenosťami z presadzovania, vývoja a využívania obnoviteľných energií prispieť k rozvoju potenciálu obnoviteľnej energie v krajinách Stredozemia a Perzského zálivu.

Konferencia sa bude na štyroch zasadnutiach zaoberať týmito témami:

  • úloha energetiky vo vzťahoch medzi EÚ a partnermi z oblasti Stredozemia a Perzského zálivu,

  • budovanie regionálneho trhu so „zelenou energiou“ vrátane politických, legislatívnych a regulačných otázok,

  • výskumné a technologické aspekty obnoviteľnej energie a príležitosti na spoluprácu medzi zainteresovanými stranami z EÚ a oblasti Stredozemia a Perzského zálivu

  • a možné spoločné iniciatívy a projekty na podporu vývoja obnoviteľných zdrojov, najmä solárnej energie.

EÚ si stanovila cieľ dosiahnuť, aby 20 % celkovej spotreby energií pokrývali obnoviteľné zdroje. Hoci bude naďalej maximalizovať vlastnú výrobu obnoviteľných zdrojov, obchod s tretími krajinami na poli obnoviteľných energií môže EÚ pomôcť dosiahnuť tento ambiciózny cieľ.

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Ďalšie informácie o vonkajšej energetickej politike EÚ nájdete na:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Ďalšie informácie o politike EÚ v oblasti obnoviteľných energií nájdete na:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Ďalšie informácie o technologických a inovačných iniciatívach EÚ na poli energií nájdete na:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar