Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1494

Bruksela, dnia 8 października 2009 r.

Komisja robi kolejny krok w promowaniu energii odnawialnej przy współpracy z krajami basenu Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej

W dniu 9 października Benita Ferrero-Waldner, komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, wraz z Andrisem Piebalgsem, komisarzem ds. energii, będą gospodarzami organizowanej w Brukseli konferencji na szczeblu ministerialnym na temat współpracy pomiędzy państwami UE, krajami basenu Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej w zakresie energii odnawialnej. Konferencja ma na celu osiągnięcie większego poparcia politycznego dla ściślejszej współpracy w tej dziedzinie I ma umożliwić znalezienie konkretnych rozwiązań przyszłych wyzwań. Podczas konferencji głos zabiorą ministrowie i przedstawiciele wysokiego szczebla z państw takich jak: Albania, Autonomia Palestyńska, Bahrajn, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Egipt, Francja, Hiszpania, Irak, Jordania, Niemcy, Oman, Republika Czarnogóry, Republika Czeska, Syria, Tunezja, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak również z Ligi Państw Arabskich, Rady Współpracy w Zatoce Perskiej oraz Unii Arabskiego Maghrebu. W konferencji tej udział wezmą także przedstawiciele przemysłu, instytutów badawczych i międzynarodowych instytucji finansowych, więc będzie to znakomita okazja do zastanowienia się nad zakresem przyszłej współpracy w dziedzinie energii odnawialnej.

Benita Ferrero-Waldner podkreśliła, że: „Energia odnawialna nie jest rozwiązaniem wszystkich naszych problemów związanych ze zmianami klimatycznymi czy kwestii bezpieczeństwa energii, ale będzie z pewnością niezbędnym elementem każdej skutecznej strategii. Potrzebujemy zatem partnerstwa w zakresie energii odnawialnej z krajami regionów Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej. Właśnie ci partnerzy posiadają wielki potencjał, jeśli chodzi o wytwarzanie energii odnawialnych, a UE dysponuje ogromną wiedzą i ekspertyzą technologiczną. Mam nadzieję, że ta konferencja przybliży nas o krok do pełnowartościowego rynku zielonej energii i pomoże nam razem odkryć możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz wprowadzenia nowych technologii, szczególnie w zakresie energii słonecznej. "

Komisarz Andris Piebalgs oświadczył: „Ogromny potencjał, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii słonecznej w Afryce Północnej i europejska ekspertyza w zakresie technologii odnawialnych otwierają nowe możliwości ścisłej współpracy w basenie Morza Śródziemnego. Po konferencji klimatycznej w Kopenhadze, która odbędzie się już za kilka tygodni nie powinniśmy zaprzepaścić możliwości rozwoju sektora przemysłowego, który może zapewnić miejsca pracy i rozwój w całym regionie.”

Podczas konferencji będzie miejsce również na przedstawienie inicjatyw UE w zakresie energii odnawialnej, omówione zostaną m. in. dyrektywa o energii odnawialnej i rosnący potencjał eksportu energii odnawialnej do krajów UE. Będzie to sprzyjało porozumieniu pomiędzy partnerami co do ewentualnego udziału UE i Komisji w rozwoju potencjału energii odnawialnej w regionie Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej, w oparciu o doświadczenie UE w zakresie promocji, rozwoju i wprowadzania źródeł energii odnawialnej.

Podczas czterech sesji poruszone zostaną następujące tematy:

  • rola energii w stosunkach UE z partnerami regionu Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej;

  • rozwój regionalnego rynku „zielonej energii” m.in. również kwestie polityczne, prawne i regulacyjne;

  • aspekty badawcze i technologiczne energii odnawialnej oraz możliwości współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami z UE, regionu Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej;

  • oraz ewentualne wspólne inicjatywy i projekty wsparcia rozwoju energii odnawialnych, a w szczególności energii słonecznej.

Unia wyznaczyła sobie za cel osiągnięcie 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii. UE będzie konsekwentnie dążyła do zwiększania wytwarzania energii elektrycznej we własnym zakresie, jednak handel energią odnawialną z krajami trzecimi również pomoże przyczynić się do osiągnięcia ambitnego celu założonego przez UE.

Bardziej szczegółowe informacje na temat konferencji:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Bardziej szczegółowe informacje na temat zewnętrznej polityki energetycznej UE:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Bardziej szczegółowe informacje na temat polityki UE w zakresie energii odnawialnych:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Bardziej szczegółowe informacje na temat inicjatyw w zakresie technologii energetycznych i innowacji:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar