Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1494

Brussel, 8  oktober 2009

Commissie zet nieuwe stap bij ontwikkeling hernieuwbare energie in samenwerking met landen Middellandse Zeegebied en Golfregio

Op 9 oktober 2009 organiseert Benita Ferrero-Waldner, Eurocommissaris voor Buitenlandse betrekkingen en Europees nabuurschapsbeleid, in samenwerking met haar collega voor Energiebeleid, Andris Piebalgs, te Brussel een conferentie op ministerieel niveau rond samenwerking tussen de EU, de landen rond de Middellandse Zee en uit de Golfregio op het gebied van hernieuwbare energie. Deze conferentie wil meer politiek draagvlak creëren voor nauwere samenwerking op dit gebied en mee op zoek gaan naar concrete oplossingen voor de uitdagingen die in het verschiet liggen. Op deze conferentie zal het woord worden gevoerd door ministers en hoge vertegenwoordigers van Albanië, Bahrein, de Tsjechische Republiek, Egypte, Frankrijk, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Duitsland, Italië, Irak, Jordanië, Montenegro, Oman, de Palestijnse Autoriteit, Spanje, Syrië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten, en van de Arabische Liga, de Samenwerkingsraad van de Golf en de Unie van Arabische Maghreb-landen. Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en internationale financiële instellingen zullen deelnemen. Daardoor biedt deze conferentie een unieke gelegenheid om de mogelijkheden te verkennen voor toekomstige samenwerking rond het thema hernieuwbare energie.

Eurocommissaris Benita Ferrero-Waldner benadrukte: "Hernieuwbare energie is zeker niet dè oplossing voor àlle uitdagingen rond klimaatverandering en energiezekerheid die op ons afkomen. Maar het is wel een onmisbaar onderdeel van een succesvolle strategie. Daarom hebben we voor hernieuwbare energie een partnerschap nodig met de landen van het Middellandse Zeegebied en de Golfregio. Deze partners hebben een enorm potentieel voor de productie van hernieuwbare energie, terwijl de EU dan weer een pak technologische knowhow en deskundigheid kan inbrengen. Ik hoop dat deze conferentie ons een stap dichter kan brengen bij de totstandbrenging van een volwaardige "groene energiemarkt" en ons kan helpen om samen te kijken waar er kansen liggen om onze krachten te bundelen en nieuwe technologieën te lanceren, met name op het gebied van zonne-energie."

Eurocommissaris Pie balgs: "Het enorme potentieel voor zonne-energie in Noord-Afrika en de Europese knowhow op het gebied van technologieën voor hernieuwbare energie bieden een unieke kans voor versterkte samenwerking in het Middellandse Zeegebied. De klimaatveranderingsconferentie van Kopenhagen is er al over enkele weken, maar toch mogen we de kans niet laten voorbijgaan om een bedrijfstak te ontwikkelen die kan zorgen voor banen en groei in de hele regio."

Deze conferentie biedt een platform om de EU-initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie te presenteren, zoals de richtlijnen hernieuwbare energie, en het toenemende potentieel voor de export van he rnieuwbare energie naar de EU. Doel is de verschillende partners ook duidelijk te maken hoe de EU en de Commissie het potentieel van het Middellandse Zeegebied en de Golfregio op het gebied van hernieuwbare energie kunnen helpen te ontwikkelen. Daarbij kan worden voortgebouwd op de ervaring die de EU heeft opgebouwd op het gebied van stimulering, ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Op de conferentie komen in vier sessies de volgende thema's aan bod:

  • de rol van energie in de betrekkingen van de EU met de partners uit het Middellandse Zeegebied en de Golfregio;

  • de ontwikkeling van een regionale "groene energie"-markt, met aandacht voor thema's uit beleid, wet- en regelgeving, en toezicht;

  • onderzoeks- en technologische aspecten van hernieuwbare energie en de kansen voor samenwerking tussen stakeholders in de EU, het Middellandse Zeegebied en de Golfregio, en

  • mogelijke gezamenlijke initiatieven en projecten om de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en met name zonne-energie, te steunen.

De EU heeft zichzelf als doelstelling gesteld dat haar totale energieverbruik voor 20% door herni euwbare energie wordt gedekt. Ondanks de blijvende inspanningen van de EU om haar eigen productie van hernieuwbare energie te maximaliseren, kan ook hernieuwbare-energiehandel met derde landen een bijdrage leveren aan de ambitieuze doelstellingen die de EU zichzelf heeft gesteld.

Voor meer informatie over de conferentie, zie:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Voor meer informatie over het externe energiebeleid van de EU, zie:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Voor meer informatie over het EU-beleid inzake hernieuwbare energie, zie:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Voor meer informatie over de EU-initiatieven op het gebied van energietechnologie en energie-innovatie, zie:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar