Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1494

Briselē, 2009. gada 8 . oktobrī

Komisija sper nākamo soli, lai ar Vidusjūras reģiona un Persijas līča valstīm attīstītu atjaunojamus energoresursus

Ārējo attiecību un Eiropas kaimiņattiecību politikas Eiropas Komisijas komisāre Benita Ferrero-Valdnere sadarbībā ar enerģētikas komisāru Andri Piebalgu 9. oktobrī Briselē rīkos ministru līmeņa konferenci par sadarbību atjaunojamu energoresursu jomā starp Eiropas Savienību un Vidusjūras reģiona un Persijas līča valstīm. Konferences mērķis ir panākt lielāku politisko atbalstu ciešākai sadarbībai šajā jomā un palīdzēt rast konkrētus risinājumus nākotnes problēmām. Konferences dalībniekus uzrunās ministri un augsta līmeņa pārstāvji no Albānijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinas, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Čehijas, Ēģiptes, Francijas, Irākas, Itālijas, Jordānijas, Melnkalnes, Omānas, Palestīniešu pašpārvaldes, Sīrijas, Spānijas, Tunisijas un Vācijas, kā arī no Arābu valstu līgas, Persijas līča sadarbības padomes un Arābu Magribas Savienības. Konferencē piedalīsies arī rūpniecības, pētniecības institūtu un starptautisku finanšu iestāžu pārstāvji, tādējādi sniedzot vienreizēju izdevību izpētīt turpmākās sadarbības iespējas atjaunojamu energoresursu jomā.

Benita Ferrero-Valdnere uzsvēra: „Atjaunojamie energoresursi nevar atrisināt visas problēmas saistībā ar klimata pārmaiņām un energoapgādes drošību, taču tie būs neaizstājams elements katrā sekmīgā stratēģijā. Tādēļ mums ir vajadzīga partnerība atjaunojamu energoresursu jomā ar Vidusjūras reģiona un Persijas līča valstīm. Šiem partneriem ir milzīgs potenciāls atjaunojamu energoresursu ražošanā, savukārt Eiropas Savienība var piedāvāt ievērojamu tehnoloģisko zinātību un kompetenci. Es ceru, ka šī konference tuvinās mūs pilnvērtīga, videi nekaitīga enerģijas tirgus izveidei un palīdzēs mums kopīgi izpētīt iespējas, lai ar apvienotiem spēkiem ieviestu jaunas tehnoloģijas, jo īpaši saules enerģijas jomā.

Komisārs Piebalgs sacīja: „Milzīgais saules enerģijas potenciāls Ziemeļāfrikā un Eiropas zinātība atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju jomā paver iespēju panākt pastiprinātu sadarbību Vidusjūras reģionā. Ņemot vērā, ka līdz Kopenhāgenas konferencei par klimata pārmaiņām ir atlikušas tikai nedaudzas nedēļas, mēs nedrīkstam palaist garām iespēju attīstīt rūpniecības nozari, kas spēj radīt darba vietas un sekmēt izaugsmi visā reģionā.”

Šī konference nodrošinās platformu, lai iepazīstinātu ar ES iniciatīvām atjaunojamo energoresursu jomā (tostarp direktīvu par atjaunojamajiem energoresursiem) un pieaugošo potenciālu, kāds ir atjaunojamo energoresursu eksportam uz Eiropas Savienību. Konference sekmēs partneru izpratni par ES un Komisijas iespējamo ieguldījumu atjaunojamo energoresursu potenciāla attīstībā Vidusjūras un Persijas līča reģionos, balstoties uz Eiropas Savienībā gūto pieredzi atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanā, attīstībā un ieviešanā.

Četrās sesijās konferences ietvaros uzmanība tiks veltīta šādām tēmām:

  • enerģētikas nozīme ES attiecībās ar partneriem no Vidusjūras un Persijas līča reģioniem;

  • reģionāla, videi nekaitīga enerģijas tirgus izveide, tostarp politiski, tiesiski un regulējuma jautājumi;

  • atjaunojamo energoresursu pētniecības un tehnoloģiju aspekti un sadarbības iespējas starp ieinteresētajām personām no Eiropas Savienības un Vidusjūras un Persijas līča reģioniem;

  • kā arī iespējamās kopīgās iniciatīvas un projekti, kuru mērķis ir atbalstīt atjaunojamo energoresursu, jo īpaši saules enerģijas, izmantojuma attīstību.

Eiropas Savienība sev ir noteikusi mērķi panākt, ka atjaunojamo energoresursu īpatsvars kopējā ES enerģijas patēriņā sasniedz 20 %. Kaut arī Eiropas Savienība turpinās palielināt savu atjaunojamo energoresursu ražošanas apjomu, atjaunojamo energoresursu tirdzniecība ar trešām valstīm varētu palīdzēt sasniegt vērienīgo mērķi, ko ES ir noteikusi.

Plašāka informācija par konferenci ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Plašāka informācija par ES ārējo politiku enerģētikas jomā ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Plašāka informācija par ES politiku atjaunojamo energoresursu jomā ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Plašāka informācija par ES iniciatīvām enerģētikas tehnoloģiju un inovāciju jomā ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar