Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1494

Briuselis, 2009 m. spalio 8  d.

Komisija žengia dar vieną žingsnį siekdama kartu su Viduržemio jūros ir Persijos įlankos šalimis plačiau naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją

Spalio 9 d. už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Europos Komisijos narė Benita Ferrero-Waldner kartu su Andriu Piebalgu, už energetiką atsakingu Komisijos nariu, Briuselyje surengs ministrų lygmens konferenciją ES, Viduržemio jūros ir Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje tema. Konferencijos tikslas – užtikrinti didesnę politinę paramą siekiant glaudesnio bendradarbiavimo šioje srityje ir ieškoti konkrečių ateities uždavinių sprendimų. Konferencijoje pranešimus skaitys Albanijos, Bahreino, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Čekijos, Egipto, Irako, Ispanijos, Italijos, Jordanijos, Juodkalnijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Omano, Palestinos savivaldos, Prancūzijos, Sirijos, Tuniso ir Vokietijos ministrai ir aukšto lygio atstovai ir Arabų valstybių lygos, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir Arabų Magrebo Sąjungos aukšto lygio atstovai. Pramonės, mokslinių tyrimų institutų ir tarptautinių finansų institucijų atstovų dalyvavimas suteiks unikalią galimybę aptarti, kokiu mastu ateityje bus bendradarbiaujama atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje.

Benita Ferrero-Waldner sakė: „Atsinaujinančiųjų išteklių energija negalime išspręsti visų su klimato kaita ir energetiniu saugumu susijusių uždavinių, tačiau tokia energija bus neatskiriama visų sėkmingų strategijų dalis. Todėl mums reikalinga atsinaujinančiųjų išteklių energijos partnerystė su Viduržemio jūros ir Persijos įlankos šalimis. Šie partneriai turi itin didelį atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos potencialą, o ES gali pasiūlyti technologinių žinių ir praktinės patirties. Tikiuos, kad ši konferencija bus dar vienas žingsnis kuriant visavertę „žaliosios“ energijos rinką ir kartu padės tirti galimybes bendrai kurti naujas technologijas, visų pirma saulės energijos srityje.“

Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Didelis saulės energijos gamybos potencialas Šiaurės Afrikoje ir Europos žinios atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų srityje suteikia progą glaudžiau bendradarbiauti Viduržemio jūros regione. Besirengdami už keleto savaičių vyksiančiai klimato kaitos konferencijai Kopenhagoje turėtume neprarasti progos plėtoti pramonės sektorių, kuriame galima kurti naujų darbo vietų ir siekti ūkio augimo visame regione.“

Konferencijoje bus pristatytos ES iniciatyvos atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, įskaitant Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą, ir bus aptartas didėjantis atsinaujinančiųjų išteklių energijos eksporto į ES potencialas. Tai padės partneriams geriau suvokti galimą ES ir Komisijos įnašą plėtojant atsinaujinančiųjų išteklių energijos potencialą Viduržemio jūros ir Persijos įlankos regionuose, pasitelkiant ES patirtį populiarinant, plėtojant ir naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

Keturiuose konferencijos posėdžiuose bus aptarta:

  • energetikos svarba ES santykiams su šalimis partnerėmis iš Viduržemio jūros ir Persijos įlankos regionų;

  • regioninės „žaliosios“ energijos rinkos kūrimas, įskaitant politinius, su įstatymais ir teisės aktais susijusius klausimus;

  • atsinaujinančiųjų išteklių energijos mokslinių tyrimų ir technologijų aspektai ir ES, Viduržemio jūros ir Persijos įlankos regionų suinteresuotųjų šalių galimybės bendradarbiauti;

  • galimos bendros iniciatyvos ir projektai atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, visų pirma saulės energijai, plėtoti.

ES siekia, kad 20 % bendrai sunaudojamos energijos būtų atsinaujinančiųjų išteklių energija. Nors ES toliau kiek įmanoma didins energijos iš savo atsinaujinančiųjų išteklių gamybą, prekyba su trečiosiomis šalimis galėtų padėti ES įgyvendinti plačių užmojų planus.

Daugiau informacijos apie konferenciją:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm .

Daugiau informacijos apie ES energetikos išorės:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Daugiau informacijos apie ES atsinaujinančiųjų išteklių energijos politiką:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm .

Daugiau informacijos apie ES energetikos technologiją ir naujovių iniciatyvas:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm .


Side Bar